Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 6 mei 2019

Tussen Pasen en Pinksteren.


Tussen Pasen en Pinksteren.

De Heer is waarlijk opgestaan,
de discipelen konden het niet geloven,
kwam dan toch het Koninkrijk van boven?
Die belofte was aan hen gedaan.

40 Dagen duurde het onderwijs,
daarna begon Christus aan Zijn hemelreis.
Was het Koninkrijk nu van de baan?

De apostelen brachten de boodschap van hun dromen,
doch het werd niet aangenomen.
De volken namen de Genade aan.

Het evangelie door Paulus gebracht,
was er één van geestelijke kracht.
Zo is het al 2000 jaar gegaan.

Wij leven in de laatste dagen,
het onrecht gaat steeds harder knagen.
Is er voor Gods volk nog een bestaan?

Zij zullen in ere worden hersteld,
dat is wat Gods Woord ons verteld.
Dan breekt eindelijk Pinksteren aan.

Wanneer de Doorstokene wordt getoond,
en Hij als Koning wordt gekroond,
heffen tezamen in Zijn Naam,
Ammi, de Bruid en Het Lichaam,
een eeuwig loflied aan.

Zie ook dit blog: "Tussen Pasen en Pinksteren"


2 opmerkingen: