Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 28 december 2015

Gezegend nieuwjaar.

Wat is dit jaar snel voorbij gegaan. Ik mag jullie alweer een gezegend nieuwjaar toe wensen.

Maar goed dat ik verder niet weet wat mij boven het hoofd hangt.
Als ik terugkijk op dit jaar lijken donker wolken zich samen te pakken. Er zijn terroristische aanslagen geweest, die ook zomaar in Nederland kunnen plaatsvinden.
Al die vluchtelingen, komt dat wel goed? 
Er worden regelmatig christenen, maar ook anderen vervolgd of vermoord. 
En Israël? Wat staat hen nog te wachten? 
Dan is er het milieu wat gered moet worden. Gaat dat lukken? Alhoewel ik op de site van Elsevier las dat de klimaat problemen betrekkelijk zijn. Ze worden regelmatig aangedikt omdat sommigen daar baat bij hebben. 
En dan het christendom. Velen menen dat we in de eindtijd leven en dat de opname ieder moment, misschien wel dit jaar, kan plaatsvinden. Wat zal het doen het met het persoonlijke geloof als dit weer niet gebeurt?
En de roep om één te zijn? Hoe lastig is dit?
Er zijn mensen die gaan twijfelen aan het bestaan van God, zoals Ds. Bram Beute. Ik ken hem niet, maar las erover in de CV Koers nr. 55. Hij heeft een boek geschreven: ‘Ik geloof, geloof ik’. In het laatste hoofdstuk geeft Beute vijftien positieve redenen waarom hij toch gelooft. Twijfelen is mij niet helemaal vreemd. Ook ik denk wel eens 'stel dat het allemaal niet zo is'. Gelukkig is het maar even een gedachte.

Kan ik iedereen ondanks de ellende in de wereld toch een gezegend nieuwjaar toewensen?
Ja, ik vind van wel. In al die onrust mag ik, mogen wij, innerlijke vrede ervaren. Bovendien heb ik hoop. God is in Christus mijn/onze hoop.

Kol.1: 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.Maar er zijn er ook regelmatig positieve dingen te melden. Moslims die tot bekering komen, zoals ik las in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.
En uiteindelijk zal Christus komen. Als Koning om de aarde rechtvaardig te regeren en vrede te brengen.

zondag 13 december 2015

Zwijgt God?

Zwijgt God?

Het is een verlangen van gelovigen, dat God spreekt. Velen zouden wel eens willen weten hoe God over een aantal vraagstukken denkt of wat Zijn wil is voor hun leven. Vaak ervaart men dat men geen antwoord op vragen krijgt. Maar is het werkelijk zo dat God zwijgt? Of begrijpen we Hem verkeerd? Mogelijk wordt niet het evangelie gebracht wat bij deze tijd hoort. Evangelie betekent naast blijde boodschap ook 'juiste boodschap' zo werd uitgelegd op blz. 6 in het boekje “Schepping en herstel” geschreven door H. Slagter.

In de pinkstergemeentes leren voorgangers ons dat God spreekt door profetieën, wonderen en dromen. Op de site van Dirk van Genderen las ik een profetie die een 90 jarige Noorse vrouw in 1986 uitsprak over de tijd van nu. Dit spreekt veel mensen aan, zo zag ik in de commentaren. God heeft volgens hen gesproken.

Om God te horen spreken ging Journalist Rick Timmerman met zijn vrouw in een klooster schrijft CV Koers. Ze zochten de stilte op zodat God de gelegenheid krijgt om te spreken. Rick voelt dat God harder zwijgt dan anders maar dat Hij er is. In het klooster vindt Rick Christus Die moest lijden aan het kruis.

Maar als ik nou niet in de gelegenheid bent om naar een klooster te gaan? Zou ik dan God nooit horen spreken? Gelukkig wel. In de Hebreeën brief lees ik:

Hebr.1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

Ik mag weten dat Christus door Gods Woord tot mij spreekt. En dat Woord kan iedereen lezen. Daarvoor hoef ik niet perse naar een klooster. God kan overal tot mij/ons spreken. Dat is het mooie van deze tijd. Er is geen priester o.i.d. nodig die als tussenpersoon fungeert.

Eind deze maand denken we massaal aan de geboorte van de Here Jezus. Dat was een spreken van God na ongeveer 430 jaar zwijgen. Toch begrepen maar weinigen dit spreken. Ook omdat ze andere verwachtingen hadden van Gods spreken. Men verwachtte een Koning, de Messias, maar geen baby in een stal.

Waar is mijn verwachting op gericht? Wat is het mooi dat ik met anderen of persoonlijk mag zoeken in Gods Woord naar Zijn spreken. Ik mag zoeken naar Gods plannen en bedoelingen met Zijn schepping en de eeuwen. En als ik zoek zal ik vinden. En ik mag over datgene wat ik gevonden hebben spreken of schrijven zodat ook anderen met mij mee kunnen zoeken. Ik mag spreken over Christus, die als baby op deze aarde kwam maar de Verlosser van deze wereld werd. Zwijgt God? Zeker niet.

En mijn persoonlijke vragen? Daarmee mag ik ook naar God gaan, Die mij heeft uitgerust met verstand. Dat verstand kan ik gebruiken om antwoorden te zoeken en keuzes te maken.

woensdag 2 december 2015

Schepping of evolutie.

Schepping of evolutie.

Mijn nieuwe studie gaat over "schepping of evolutie". Ik heb deze studie gemaakt naar aanleiding van het kinderboek “Het geheime logboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker. De meningen over dit boek zijn verdeeld. Ik heb het gelezen en ik vond het een mooi verhaal. Het leest makkelijk en is leuk beschreven. Mijn kleinzoon van 12 heeft het boek al gelezen en vond het ook mooi. Maar hij kwam wel tot de conclusie dat hij zich maar hield bij het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
Het boek doet heel wat stof op waaien op internet.

Enkele linken over dit onderwerp zijn:
http://www.denieuwekoers.nl/evolutiedebat-reden-tot-bescheidenheid
http://www.wijtestenhet.nl/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho-recensie/
http://www.cip.nl/god/september-2015/51888-De-eenzijdigheid-van-het-evolutiedebat
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/prof_cees_dekker_leer_kinderen_datgod_en_evolutiebij_elkaar_passen_1_941548

Ik vond enkele blogs, hieronder weergegeven, die afraden om "Het geheime logboek van topnerd Tycho" te lezen. Dat kan. Maar wees niet al te bang om eens een andere visie te onderzoeken over dit toch wel belangrijke onderwerp. Ik nodig je uit om mijn studie te lezen.
 
http://waardevol-menszijn.blogspot.nl/2015/10/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho.html
http://aline-column.blogspot.nl/2015/11/topnerd-tycho-over-evolutie-en-god.html
http://www.dirkvangenderen.nl/2015/10/09/strijd-om-de-schepping/

In Visie nr. 35 schreef Annemarie in haar column dat zij verdwaalt in de discussie over de evolutie en dat zij boos wordt op de christelijke evolutie klokkenluiders. Zij wil met rust gelaten worden. Met Annemarieke zijn er velen die dit zo ervaren. Natuurlijk kan het zo zijn dat deze onderwerpen onrust kunnen brengen. Waarom eigenlijk? Als ik naar mezelf kijk hebben meerdere onderwerpen bij mij onrust gebracht totdat ik deze onderwerpen grondig ging bestuderen. Ja en dat kost tijd en veel gepeins, maar het is de moeite waard. Als ik dan kom tot een, voor mij bevredigend Bijbels beeld, dan keert de rust weer. Ik houd vast aan wat ik heb gevonden totdat eventueel blijkt dat de Bijbel in de grondtekst andere dingen zegt. Want dat is wel heel belangrijk. Zo heb ik dus verscheidende malen mijn 'mening' moeten herzien. Dat is niet erg. Maar zou ik dan in het vervolg niet beter mijn mond kunnen houden tot dat ik zeker weet hoe het zit? Tja, misschien wel. Maar zal ik ooit zeker weten hoe het zit? Of mag ik groeien en me ontwikkelen. Met deze studie over 'schepping of evolutie' wil ik jullie graag mee nemen in wat ik heb gevonden.

In dit blog las ik:

Gemeenschappelijke factor
Er zijn nog andere variaties en kunstgrepen. Dit zijn de meest voorkomende en vaak de hardnekkigste. Hoewel ze allemaal op een andere manier proberen om de Bijbel met evolutie in overeenstemming te brengen hebben ze allen één ding gemeen: 
het is steeds de Bijbel die moet worden aangepast!”


Is het echt zo dat men bezig is de Bijbel aan te passen? Of kan het zo zijn dat door betere kennis van de grondtekst er een andere uitkomst is? Zelf ben ik meerdere malen van mijn stoel gevallen omdat er in de grondtekst iets heel anders staat dan mij altijd werd uitgelegd. Dan wordt niet de Bijbel aangepast, maar de uitleg van de Bijbel wordt aangepast. En dat is iets heel anders.

21 Oktober heb ik gekeken naar “Heel Nederland kijkt sterren”. Een indrukwekkend programma over de oneindigheid van het heelal. Het is immens groot. Het duizelt van de cijfers met nullen. En 27 november keek ik naar de uitleg van Professor Robert Dijkgraaf over de zwarte gaten. Niet te geloven dat zich zoiets afspeelt in het heelal.

Zijn de schepping en de wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen? Zeker, Gods Woord is waar. Maar ons begrip en uitleg van Gods Woord kan ernstig falen. Natuurlijk kan ook de wetenschap fouten maken. Maar laat ik eerst de hand in eigen boezem steken en onderzoeken of ik Gods Woord wel goed begrijp. En dan meen ik een opening te zien in Genesis 1: 1 over een oudere schepping dan 6000 jaar. Daarover gaat deze studie.

Maar hoe het allemaal ook geweest zal zijn, eens zal ik verder kunnen kijken dan ik nu kan. In Job 14: 12 lees ik dat de op een gegeven moment de hemelen er niet meer zullen zijn. En verder lees ik in Openbaring 6: 12 – 14:

Openb.6: 12 - 14 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 12 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar de vraag of alle formules gemaakt door wetenschappers, om de verschijnselen in het heelal te meten, dan nog wel kloppen.

De aanschaf van het boekje “Het geheime logboek van topnerd Tycho” was bijzonder. Ik heb het gekocht in een evangelische boekwinkel wat ik logisch vond vanwege de christelijke auteurs van het boekje. Maar het boek lag niet in de winkel. Het was verbannen naar een achterkamertje vanwege de uitleg over de evolutie. Ik mocht het boekje inkijken en kreeg er een krantenknipsel bij met daarin uitgelegd de bedenkingen tegen het boekje en de evolutie theorie. Het moest mij waarschuwen, maar het wekte mijn nieuwsgierigheid nog meer. Ik waardeer de voorzichtigheid omtrent het boek. Het gaat per slot van rekening om onze kinderen en kleinkinderen.
 

woensdag 11 november 2015

Beproef de dingen de daarvan verschillen.

Beproef de dingen de daarvan verschillen.


In mijn blog ben ik bezig met het aantonen van de verschillen in het onderwijs tussen de brieven die Paulus heeft geschreven tijdens Handelingen en na Handelingen. In mijn Bijbel vallen deze verschillen niet echt op. Dit omdat de brieven, die Paulus tijdens en na Handelingen geschreven heeft, door elkaar staan. Wat dat voor gevolgen heeft laat ik zien in de diverse studies die te vinden zijn aan de rechterkant van dit blog. Hieronder een overzicht om welke studies het gaat.


Brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen: de gele brieven Brieven van Paulus geschreven na Handelingen: de turquoise brieven
Paulus verwacht de 'opname'


Paulus verwacht te sterven en met Christus te verschijnen
De zegen van Abraham: Galaten 3: 14 Gezegend met alle geestelijke zegeningen: Efeze 1: 3
Van de grondlegging der wereld


Van voor de grondlegging der wereld: Efeze 1: 4, Efeze 3: 5
Doop met heilige geest Verzegeld met heilige geest: Ef.1: 13
De wet werd gehouden Middelmuur des afscheiding gebroken: Efeze 2: 14, 15

Vandaag heb ik de studie: Hoe zit het met de wet toegevoegd.

De wet. Ik heb er niet zoveel mee. Toch las ik een mooi stukje over:

De Tien Geboden

Mozes ontving op de berg Sinaï de 10 geboden; De wet van God. Veel mensen vinden de tien geboden een stel beklemmende, bekrompen regels. Maar als je er beter naar kijkt, kun je zien dat er een hele goede gedachte achter zit. God heeft de tien geboden met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en mensen en mensen onderling. De tien geboden zijn eigenlijk tien 'natuurlijke' regels, waardoor een samenleving opgebouwd kan worden, waarin mensen niet alleen maar voor zichzelf leven. Deze wet voorkomt dat het recht van de sterkste geldt. Deze wet zorgt ervoor dat als iedereen ernaar zou handelen, allereerst de Schepper van alle dingen geëerd wordt, zoals Hij dat wil. Bovendien worden er geen mensen meer beschadigd. 
  • Geen andere goden voor Mijn aangezicht houden: God is de enige God, in anderen is geen vertrouwen te stellen.
  • Geen beelden aanbidden, voortbouwend op het eerste: alleen God kan voorzien in de behoeften van de mens.
  • Zijn Naam niet ijdel gebruiken: niet vloeken, God niet beledigen.
  • Gedenk de Sabbatdag: één dag in de week rusten van het gewone werk, en uitrusten/aanbidden, dat is heilzaam voor de maatschappij.
  • Eer uw vader en uw moeder: Deze wet 'regelt' de onderlinge verhoudingen. In een samenleving zijn gezagsverhoudingen nodig, dan kun je ervoor zorgen dat het noodzakelijke gebeurt.
  • Gij zult niet doodslaan: In een samenleving waarvan je weet dat niemand je naar het leven staat, voel je je veilig.
  • Gij zult niet echtbreken: Trouw in het huwelijk zorgt voor een gezonde situatie om kinderen op te voeden, en een veilige, intieme 'thuisbasis'.
  • Gij zult niet stelen: Iedereen kan zijn bezittingen met gerust hart beheren.
  • Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste: laster en roddel komen niet meer voor, er worden geen onwaarheden de wereld in geholpen: veilig
  • Gij zult niet begeren: wees tevreden met wat je hebt. Niet alleen de vorige regels niet overtreden met de daad, maar ook niet in gedachten.
Jezus heeft de 10 geboden samengevat in twee dingen: God liefhebben en je naaste liefhebben.”

Dat klinkt goed, ideaal zelfs. Als iedereen zich hier aan zou houden dan zou alles bijna volmaakt zijn. En als ik de wet lees, dan ervaar ik dat ik niet aan de eisen van de wet voldoe. Dat is trouwens precies wat de wet te weeg brengt. Het laat mij mijn tekortkomingen zien, zodat ik uit ga roepen: Ik ellendig mens! Romeinen 7: 24.

Door eens goed bezig te zijn met de wet weet ik nu dat de wet in deze tijd teniet is gedaan. Maar ook dat Christus de wet vervuld heeft. Hoe ik denk dat het allemaal zit is te lezen in de studie.

Wil je weten wat het betekent om de dingen te beproeven die daarvan verschillen? 
Lees dan mijn studie: beproeft de dingen die daarvan verschillen


En mijn studie: Tegenstrijdigheden in de Bijbel”.


woensdag 28 oktober 2015

Vluchtelingen.

Vluchtelingen.

Het is het onderwerp van de dag. Door de een worden ze hartelijk welkom geheten. Door de ander worden ze verguisd. De ene site schrijft over kansen en mogelijkheden voor Nederland. De andere site schrijft over een invasie van moslims, met alle gevolgen van dien. Zijn het wel echte vluchtelingen of zijn het gelukzoekers? Zijn het brave, in nood verkerende burgers, of zijn het verkrachters en criminelen? Of wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend?Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat ik kan geloven. Brengt de pers de waarheid? Wat moet ik denken van al die sites die elkaar tegenspreken en waar de reacties divers en regelmatig niet mis te verstaan zijn? Moet ik op die ene partij stemmen die de grenzen wil sluiten? Ben ik dan echt beter af? En hoe zit het met mijn gastvrijheid? Of ben ik bang mijn luxe leventje te moeten inleveren? En wat zal de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen zijn?
Al zoekend op internet kwam ik bij Open Doors en bij onderstaande linken terecht. Die geven informatie waar ik over na kan denken.

www.opendoors.nl
http://www.amen.nl/artikel/1311/rijke-buren-doen-niets-voor-vluchtelingen
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/9/Nederland-is-hardvochtig-en-12-andere-misverstanden-over-migratie-2672983W/

Wat zegt de Bijbel:

Joz.20: 4 Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelver stad; dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen, en hem plaats geven, dat hij bij hen wone.

Ook Lev.19: 34 en Lev.23: 22 gaan over vreemdelingen.

Mattheus 25: 39, 40 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Mattheus 5: 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Nu kan ik zeggen dat dit opdrachten voor Israël waren. Toch denk ik dat mijn houding daar zeker mee mag overeenstemmen. Mattheus 5: 44 liegt er niet om. Wat zou het mooi zijn als er veel Moslims tot geloof komen. Het kost niets om daarvoor te bidden.

In de Stentor van 18 september las ik: “Harderwijk gaat opvang bieden aan 800 asielzoekers. Zij worden gehuisvest op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord aan de Mecklenburglaan.”

http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/harderwijk-gaat-800-asielzoekers-opvangen-1.5251731

Dan toch maar volgend jaar, als ik 65 ben, vrijwilligerswerk gaan doen in het asiel zoekers centrum? Alhoewel het zomaar zou kunnen dat dit niet meer mogelijk is. http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/moslims_in_verzet_tegen_christelijkehulp_aan_vluchtelingen_1_941290

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. 


woensdag 14 oktober 2015

Beproeft de dingen die daarvan verschillen. Filippenzen 1: 10

Beproef de dingen de daarvan verschillen.

In mijn blog ben ik bezig met het aantonen van de verschillen in het onderwijs tussen de brieven die Paulus heeft geschreven tijdens Handelingen en na Handelingen. In mijn Bijbel vallen deze verschillen niet echt op. Dit omdat de brieven, die Paulus tijdens en na Handelingen geschreven heeft, door elkaar staan. Wat dat voor gevolgen heeft laat ik zien in de diverse studies die te vinden zijn aan de rechterkant van dit blog.

Vandaag heb ik de studie: Verzegeld met heilige geest  toegevoegd. 

Het is belangrijk dat ik beproef de dingen die daarvan verschillen, Filippenzen 1: 10 (SV). Doe ik dit niet dan raak ik het spoor in de Bijbel bijster. Dit is wat mij bijna is overkomen. Maar gelukkig kwam er voor mij op tijd helderheid over de teksten die tegenstrijdig aan elkaar leken. Daar ben ik God nog dagelijks dankbaar voor en ik wil met jullie delen dat wat mij zoveel duidelijkheid heeft gegeven. 

Zie ook mijn studie:
Beproeft de dingen die daarvanverschillen


En mijn studie: Tegenstrijdigheden in de Bijbel”.

De brieven van Paulus die hij na Handelingen heeft geschreven begint met de brief aan Efeze. Toch is deze brief niet alleen aan Efeze geschreven. Het is nog maar de vraag of er de naam van de stad genoemd is in deze brief. In de NBG staat de naam 'Efeze' in Efeze 1: 1 tussen haakjes. In de Willibrord vertaling en in de brochure 8, geschreven door D. van Zuijlekom, staat dat de Efeze brief een algemene open brief was, die bestemd was voor meerdere gemeenten. Dat lijkt aannemelijk omdat in de brief belangrijk onderwijs staat wat alle gemeenten, die nu bij het Lichaam van Christus horen en één zijn in dat Lichaam, zouden moeten lezen. Ook wij behoren tot dat ene Lichaam.


zondag 27 september 2015

"Volhardend bidden". Het zevende en laatste deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 18, 19

Ef.6:18, 19 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,


Bidden voor alle heiligen. Dat is bidden voor de Gemeente. Paulus voegt daaraan toe voor hem te bidden zodat hij vrijmoedig het evangelie van het geheimenis bekend mag maken. Deze vraag kunnen we op onze voorgangers toepassen. Maar ook op onszelf. Ik vind het niet gemakkelijk om te praten over het geheimenis van het Evangelie.

Onder de Gemeente vallen ook de kinderen en de jeugd. Onze kleinzoon, van 11 jaar, logeerde in Juli bij ons. Hij liet ons een YouTube filmpje zien over Charlie Charlie. Ooit van gehoord? Ik niet. Op school hadden ze er al over gepraat onder de Godsdienst les. Het had onrust gebracht bij onze kleinzoon. Het was waardevol om er over te praten. Hij wist te vertellen dat hij de wapenuitrusting nodig had. Ik kon hem wijzen op enkele sites die met wijsheid over dit verschijnsel schreven. En ik kan ook voor hem bidden. Wat een voorrecht. En wat is dit gebed belangrijk. Want het is een hele weg om volwassen te worden en stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is waar we de wapenuitrusting voor moeten gebruiken staat in Efeze 6: 11. Ik zal mijn kleinzoon nog eens vragen of hij weet wat het betekent om de wapenrusting aan te trekken.


En onder de Gemeente vallen ook de ouderen. Er kan heel wat zorg zijn bij deze generatie. Het ouder worden kan met veel ongemakken gepaard gaan. Ze hebben onze gebeden dan ook hard nodig.

Door het schrijven van deze stukjes werd het me duidelijk dat het betekent dat we Christus aanvaarden in alles wat Hij voor ons/mij heeft gedaan. Hij is de weg de waarheid en het leven. Hij is het evangelie van de vrede. Hij is ons geloof. Hij is het Woord van God. Hij is het licht der wereld. Hij is het brood des levens. Het is in alles Christus wat wij nodig hebben.

Dit was het laatste deel van de wapenuitrusting. Wil je er nog meer over lezen? Kijk hier


zondag 30 augustus 2015

"Het zwaard van de Geest". Het zesde deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 17

Ef.6: 17 En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

Vorige maand heb ik al iets geschreven over het zwaard van de geest. Dat is Gods Woord zegt Efeze 6: 17. Ik wil hier nog wat meer over zeggen.
De woorden 'Gods woord' komen 6 x voor in mijn online Bijbel
Maar de de woorden 'het Woord' komen 376 x voor in de Bijbel. Soms wordt het geschreven met een kleine letter, maar vaak ook met een hoofdletter. Het gaat om Woorden die God heeft laten opschrijven. De 1e keer dat 'het woord' genoemd wordt is in Gen.15: 1, geheel in overeenstemming met de wapenuitrusting:

Gen. 15:1 Na deze dingen geschiedde het woord des HEEREN tot Abram in een gezicht, zeggende: Vrees niet, Abram! Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot.

Ook Johannes 1: 1 en Openbaring 19: 13 zijn mooi. Daar gaat het over Christus.

Joh.1: 1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Op.19: 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

In Hebreeën 4: 12 gaat het ook over Christus. Deze beschrijving geeft weer wat de Here Jezus op aarde, in de mensen, teweegbracht.

Hebr.4: 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.Deze uitdrukking 'het tweesnijdend scherp zwaard', komt verder nog voor in Openbaring 1: 16, 2: 12, 19: 15.

Helaas heb ik de woorden van God niet altijd gebruikt in de gezindheid van Christus. Soms heb ik teksten gebruikt om anderen te bestrijden. Zulke gesprekken waren nooit opbouwend. Laatst kwamen Jehova getuigen door mijn straat. Ook met hen heb ik gediscussieerd over de Bijbel, meestal over het Koninkrijk. We werden het niet eens. Maar deze keer sloegen ze mijn huis over terwijl ik nog wel in de tuin bezig was. Zouden ze begrijpen dat er niets te halen viel? Trouwens bij de buren ook niet.

Nee, ik moet Gods woord niet gebruiken als een zwaard om een ander te bestrijden. Dat is ook niet de bedoeling van de wapenuitrusting. Mijn strijd is geestelijk, tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten.

Op deze site las ik een praktisch stukje over Gods Woord als zwaard van de geest. Er staat: 
Het Woord van God is het enige aanvalswapen dat in de wapenrusting wordt genoemd. Aangezien Paulus hier het woord ‘rhema’ in plaats van ‘logos’ gebruikt voor ‘woord’, geloof ik dat Paulus hier verwijst naar het gesproken Woord van God. We moeten onszelf wapenen tegen de boze, door middel van het hardop uitspreken van Gods Woord”.


De woorden 'het woord van Christus' komt 1 x voor in de Bijbel en wel in Kolossenzen 3: 16. Dit is een mooie tekst om dit stukje mee te beëindigen.

Kol.3: 16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

zondag 2 augustus 2015

"De helm van de zaligheid en het zwaard van de geest". Het vijfde deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 17

Helm van de zaligheid en het zwaard van de geest.

Ef.6: 17 En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

De helm dragen wij op ons hoofd. Het is de helm van de zaligheid. Zaligheid betekend: heil, verlossing, redding, behoud. Op deze site las ik:

Draag de als helm der verlossing; Of je het nu heil, zaligheid of verlossing noemt, het gaat om het offer van Jezus en alles wat Hij voor jou deed. Ook al was je de enige geweest waarvoor Hij het deed, Hij had het alleen voor jou nog gedaan. Zo groot is Zijn liefde. Het offer van Jezus mag je als helm dragen en daarmee hoop en vertrouwen over je leven proclameren. In het Bijbelboek Psalmen staat dit zo omschreven: “Heere Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd” (Psalm 140 vers 8 (HSV).Een Romeinse helm bedekte het hele hoofd; niet alleen de bovenkant, maar ook de wangen. Zo was het gehele hoofd beschermd tegen slagen en klappen.

De helm beschermt ons hoofd, beschermt onze hersenen. Dit is heel belangrijk. Als onze hersenen beschadigd zijn kunnen we niet goed functioneren. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar het is ingenieus. In onze hersenen vinden ook de gedachten plaats.

Toen ik nog niet geloofde dacht ik erg gering over mezelf. Dat had een reden. Maar door de helm van de redding op te zetten (al was ik er mij toen niet van bewust dat dit gebeurde) en het Woord van God te lezen, dat is het zwaard van de geest, ging ik mezelf anders zien. In het Woord staan Gods plannen beschreven. Ook zitten in de Bijbel Gods gedachten over ons mensen, over mij, verweven. God houd van ons/mij In Christus. Hij heeft Christus voor ons/mij aan deze wereld gegeven. En zoals hierboven beschreven staat, God zou het alleen voor mij en jou gedaan hebben. Dat is zo kostbaar dat ik het niet kan bevatten.

Wat mij opvalt bij de wapenuitrusting is dat alle onderdelen wijzen op Christus.

In de vakantie las ik brochure nummer 6 over het Ene Lichaam van Christus, het Samen Lichaam. Van Zuijlekom schreef op blz. 34: “De wapenuitrusting is de nieuwe mens, is het Samen Lichaam, is Christus. En als wij door de rijkdom van Zijn Genade lid mogen zijn van dit Samen Lichaam is het een absolute noodzaak dat wij deze wapenuitrusting, deze Nieuwe Mens (Col.3: 10-14) aandoen, omdat wij beseffen waar wij zijn (mede opgewekt en mede gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus) en wie wij zijn (mede erfgenaam, mede-Lichaam en medegenoten van de belofte in Christus Jezus)

Kol.3: 10, 11a, 14a, 16a 10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. 11a maar Christus is alles en in allen. 14a En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 16a Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen,

In het zesde bericht over de wapenuitrusting wil ik het nog verder hebben over het woord van Christus. Kolossenzen 3: 16 lijkt mij een aanvulling nodig te hebben.

woensdag 27 mei 2015

De kennis van nu

Op woensdag avond 15 April keek ik naar de uitzending “De kennis van nu”. Ik heb een kleine samenvatting van de uitzending gemaakt en dat is, voor mij tenminste, meer dan genoeg.

De mogelijkheden lijken eindeloos als we de basiseenheid van het leven, de cel, uit het niets kunnen opbouwen.  We weten wat de onderdelen zijn, maar we hebben geen handleiding om daarmee een cel in elkaar te zetten. Eén man heeft, naar eigen zeggen, al synthetisch leven gemaakt. Het resultaat: een bacterie die leeft en zich vermenigvuldigt.”

Het geheel gaat mij boven de pet, maar ik begrijp wel dat men leven wil maken. Zo is men ook op zoek, met radio golven, naar bewoonbare planeten waar intelligente wezens ook radio golven zouden uitstralen. Maar men heeft nog niets kunnen vinden, zo lees ik op wikipedia. 
En dan is er nog De Hubble die heel mooie foto's maakt in een immens heelal, waar mijn verstand bij stil staat.

Toen ik naar de uitzending keek van “De kennis van nu” moest ik denken aan de toren bouw van Babel in Genesis 11. Dat zal je niks verbazen denk ik. Maar ik moest ook denken aan:

Gen. 3: 5, 6 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. 6 En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.

Mensen denken verstand van zaken te hebben, maar God heeft in het verleden een stokje gestoken voor de plannen van de mensen. En ik geloof dat God ook nu de ontwikkelingen in Zijn Hand houdt. Het is mooi wat wetenschappers ontdekken als ze dit op een goede manier gebruiken. Maar leven maken? Goed, ze kunnen al klonen maken maar ik las hier dat dit niet een groot succes is.


Als ik zie hoeveel er voor het maken van leven komt kijken, dan is het leven op zich een groot wonder wat onmogelijk kan ontstaan door allerlei toevalligheden.

En wat is het weer prachtig dat nieuwe leven in het voorjaar! Ook was ik opnieuw verwonderd bij de geboorte van ons 4e kleinkind. Ik heb alle reden om God, de Schepper van hemel en aarde, te danken voor alles wat Hij heeft gemaakt.In het boek: “Getallen in de Bijbel” door Dr. E.W. Bullinger las ik op blz. 58: “Elk ware feit wat ontdekt wordt, zal slechts helpen om de waarheid van de Bijbel te bewijzen en de volmaaktheid van de Schrift aan te tonen.... We zijn niet bang voor verschijnselen die in rotsen ontdekt worden of voor monumenten of kleitabletten die opgegraven worden. Deze zijn niet in tegenspraak met de Bijbel en zullen dat ook nooit doen. Het is alleen de interpretatie van de mens daarvan, die in tegenspraak is met het Woord van God, want het zijn de gedachten van de mens die Gods Woord tegenstaan.”

Dit stukje uit het boek slaat dan op opgravingen, maar ik vind dat het ook geld voor de dingen die ik hier noemde. Het kan alleen maar het bestaan van God aantonen.

Ik wilde dit nog graag met jullie delen. Ik hoop nu te genieten van een mooie vakantie in de natuur van Tsjechië.