Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 31 mei 2018

Profeteren


Profeteren.

Het is Pinksteren geweest en velen hebben opnieuw gebeden om vervulling met de Heilige Geest. Veel gelovigen verlangen naar het praktiseren van de gaven van de Geest. In het blad EVA las ik een artikel waarin staat dat profeteren voor iedereen is te leren. Daar moest ik even over na denken. Ik kan heel goed begrijpen dat gelovigen Gods woorden willen verstaan en doorgeven. Soms wil men een extra bevestiging door een 'directe stem' van God.

Uit de EVA citeer ik: “Ron Becker legt uit wat zijn 'werkdefinitie' van profeteren is. Hij zegt dat profeteren 'luisteren naar God voor anderen' is. Iedereen kan dit want iedereen kan Gods stem verstaan”.

De bekende teksten die hierbij worden aangehaald zijn: 1 Korinthe 14: 1, 3, 4, 31, 39a 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. 39a Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren,

Er staat in de teksten dat de gelovigen (in die tijd) streven mochten naar het profeteren. Ze zouden het allemaal kunnen. Allemaal? Nou ja, alle broeders dan. Nu geloof ik dat deze teksten betrekking hebben op Handelingen 2: 17 en 18. Gelukkig maar. Dit bespaart mij veel verwarring. Want zo'n woord kan van God, van de mens of van de duivel zijn. De toetstekst is: 

Deuteronomium 18: 22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Ooit werd er tegen mij een 'profetie' uitgesproken. Iemand zag een beeld. Er waren twee ijsklontjes. Ze lagen ergens, maar als de zon scheen op het ene klontje begon dit te smelten. Dit smeltwater zou ook het andere klontje doen smelten. De zon was Christus. De klontjes waren mijn man en ik. Waarschijnlijk sloeg dit beeld op een toekomstige bekering van mijn man. Achteraf weet ik dat mijn smeltwater nogal beduimeld is geweest. Alhoewel er in ons huwelijk veel ten goede is veranderd is deze profetie nog niet uitgekomen. Eerlijk gezegd ben ik hier ook totaal niet meer mee bezig.Ik ben blij dat ik de Bijbel mag onderzoeken. Als ik het Woord van God steeds meer ga leren kennen en begrijpen kan ik deze woorden van God doorgeven aan anderen. Ik kan een ander ermee troosten en opbouwen. Soms zal het nodig zijn liefdevol te vermanen. Ik hoef niet te zoeken naar een speciale profetische gave. Ik hoef ook niet te zoeken naar een extra stem van God of iets wat extra spirit in mijn leven brengt. Dat doet het Woord van God sowieso. Ik kan er van genieten als ik onze sprekers, zang en Bijbelstudie leiders met enthousiasme hoor vertellen over wat zij mochten ontdekken in Gods Woord.

Ik weet dat Efeze 1: 3 voor mij waarheid is: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Zie verder mijn nieuwste studie “Profeteren”.