Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 31 mei 2018

Profeteren


Profeteren.

Het is Pinksteren geweest en velen hebben opnieuw gebeden om vervulling met de Heilige Geest. Veel gelovigen verlangen naar het praktiseren van de gaven van de Geest. In het blad EVA las ik een artikel waarin staat dat profeteren voor iedereen is te leren. Daar moest ik even over na denken. Ik kan heel goed begrijpen dat gelovigen Gods woorden willen verstaan en doorgeven. Soms wil men een extra bevestiging door een 'directe stem' van God.

Uit de EVA citeer ik: “Ron Becker legt uit wat zijn 'werkdefinitie' van profeteren is. Hij zegt dat profeteren 'luisteren naar God voor anderen' is. Iedereen kan dit want iedereen kan Gods stem verstaan”.

De bekende teksten die hierbij worden aangehaald zijn: 1 Korinthe 14: 1, 3, 4, 31, 39a 1 Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren. 3 Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. 4 Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op. 31 Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden. 39a Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren,

Er staat in de teksten dat de gelovigen (in die tijd) streven mochten naar het profeteren. Ze zouden het allemaal kunnen. Allemaal? Nou ja, alle broeders dan. Nu geloof ik dat deze teksten betrekking hebben op Handelingen 2: 17 en 18. Gelukkig maar. Dit bespaart mij veel verwarring. Want zo'n woord kan van God, van de mens of van de duivel zijn. De toetstekst is: 

Deuteronomium 18: 22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Ooit werd er tegen mij een 'profetie' uitgesproken. Iemand zag een beeld. Er waren twee ijsklontjes. Ze lagen ergens, maar als de zon scheen op het ene klontje begon dit te smelten. Dit smeltwater zou ook het andere klontje doen smelten. De zon was Christus. De klontjes waren mijn man en ik. Waarschijnlijk sloeg dit beeld op een toekomstige bekering van mijn man. Achteraf weet ik dat mijn smeltwater nogal beduimeld is geweest. Alhoewel er in ons huwelijk veel ten goede is veranderd is deze profetie nog niet uitgekomen. Eerlijk gezegd ben ik hier ook totaal niet meer mee bezig.Ik ben blij dat ik de Bijbel mag onderzoeken. Als ik het Woord van God steeds meer ga leren kennen en begrijpen kan ik deze woorden van God doorgeven aan anderen. Ik kan een ander ermee troosten en opbouwen. Soms zal het nodig zijn liefdevol te vermanen. Ik hoef niet te zoeken naar een speciale profetische gave. Ik hoef ook niet te zoeken naar een extra stem van God of iets wat extra spirit in mijn leven brengt. Dat doet het Woord van God sowieso. Ik kan er van genieten als ik onze sprekers, zang en Bijbelstudie leiders met enthousiasme hoor vertellen over wat zij mochten ontdekken in Gods Woord.

Ik weet dat Efeze 1: 3 voor mij waarheid is: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Zie verder mijn nieuwste studie “Profeteren”.

4 opmerkingen:

 1. Dank je wel voor een bericht over dit onderwerp! Nuchter, bewogen en Bijbels. Blij mee.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb ook wel eens gelezen dat Hebreeuwse woorden meerdere lagen hebben, meerdere betekenissen. (Ervan uitgaand dat het woord profeteren sowieso op elke plek goed vertaald is). Dat zou betekenen dat het woord profeteren in 1 Korinthe een ander soort handeling kan zijn dan het profeteren wat bijvoorbeeld Elia deed in het Oude Testament...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dat klopt, dat een woord meerdere vertalingen kan hebben. Maar in dit geval is, zoals ik het kan zien, de vertaling eenduidig. Het gaat om goddelijk profeteren, behalve natuurlijk als de vermelding 'vals' erbij staat. En dat geld voor het Grieks en het Hebreeuws. Het gaat dus in het Oude en het Nieuwe Testament om dezelfde vorm van profeteren. Wel leuk om dit te onderzoeken. Maar ik maakte mij een beetje zorgen. Ik had dit zelf niet onderzocht en stel dat het toch verschillend was dan klopt mijn studie niet meer en dan had ik weer een hoop onderzoek werk te doen.

   Verwijderen