Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


maandag 27 augustus 2018

Grote droogte.


Grote droogte.

2018 is het droogste jaar geworden sinds de meting vanaf 1906. Deze abnormale zomer heeft met het huidige milieu probleem te maken, zegt men. De droge jaren, zoals 1976 en 2003 zijn een aanloop in dit probleem.

Maar hoe zit het met het jaar 1540? Op Wikipedia lees ik over dat jaar. Het staat bekend als het 'grote zonnejaar'. Het midden en westen van Europa hadden toen een Mediterraan klimaat. De zomer van 1540 begint al in februari en duurde negen maanden. Kwam dit in 1540 ook al door de milieu verontreiniging? Of zijn het normale natuur verschijnselen? Of regelt God dit zo nu en dan voor ons?

Op Christipedia lees ik: “God kan zijn volk tuchtigen door middel van droogte en de gevolgen ervan. Het is een van de tuchtmiddelen die de Allerhoogste kan toepassen. Wanneer Israël Gods geboden zou overtreden (door afgoderij, moorden, diefstallen, overspelen, enz.), zouden vervloekingen hen treffen (Deut. 28:15v). Dat, naast de zegen op gehoorzaamheid, moest Mozes het volk voorhouden.”

Over dat tuchtmiddel van God lees ik onder anderen in Jeremia 14: 1 – 7 en Haggaï 1: 9 – 11. In Openbaring 11: 6 lees ik dat de twee getuigen macht zullen krijgen om het niet te laten regenen. Er zijn gelovigen die denken dat deze droogte een oordeel is van God is over Nederland. Zij zijn gaan bidden voor regen met verootmoediging voor de zonden van ons land. Men verlangt naar een opwekking. Dat is een mooi initiatief. Maar ik kan niet geloven dat als er in Nederland een opwekking en regen zou komen de problemen opgelost zullen zijn. Ik moet helaas geloven in een toekomst met nog meer ingrijpende natuurverschijnselen.

Ik heb even op internet gezocht en ik vond op de site van het “Refoweb” een interessante discussie. Drie predikanten hebben de mening dat God ons land oordeelt. Daarover is Sander, de steller van de vraag, nogal verbaasd. De discussie verwoordt mijn gedachten over dit onderwerp.  

Ik citeer de vraag van Sander: “Als ontkerkelijking droogte tot gevolg heeft, wat moeten de bewoners van de derde wereldlanden wel niet op hun kerfstok hebben? Of alle aanslagen, oorlogen en rampen. Ik vind het bijna "oneerbiedig" om te stellen dat het gebrek aan berouw tonen tot gevolg heeft dat we een weekje geen regen hebben, terwijl er elders in de wereld zoveel leed en ellende is.”

Enkele antwoorden: “Het is inderdaad precies zoals je zegt: 3 dominees geven hun mening ! Dit is echter niet wat God zegt in Zijn Woord."

"Als gelovige denk ik dat deze droogte gewoon een regulier natuurverschijnsel is. Overigens valt onze droogte in het niet bij enkele andere landen die al eeuwen last van droogte hebben. Vroeger, toen er van ontkerkelijking nog geen sprake was kenden we ook droge periodes of juist veel wateroverlast. Dat doet deze argumentatie (als je het al zo kan noemen) mijn inziens teniet."

"Ik ben ook heel wantrouwig als het gaat om het maken van directe koppelingen tussen onze werkelijkheid en Gods werkelijkheid. Het gevaar is dat je dan mensen nodig begint te hebben die omstandigheden en gebeurtenissen voor je gaan duiden. Dit is van God, dat is van God. Ze fungeren als een medium tussen God en onze werkelijkheid in. Ze bekleden daarmee een machtspositie. Je moet op hen wachten om te weten wat iets nu te zeggen heeft....Je zou ook kunnen zeggen: de dominee heeft je handig op de plek gekregen waar hij je zo graag wil hebben, namelijk op de plek waar je vanuit angst of schuldbesef precies gaat doen wat hij graag wil....
Het meest duidelijk wordt het wanneer je de zaak in een positieve context zou zetten. Wanneer onze welvaart, onze vrede, onze veiligheid, onze gezondheid, al de zegeningen van het wonen in een land als Nederland, gezien zouden worden als een rechtstreekse beloning van God voor ons goede gedrag...
Voor onze rechtstaat, ons waterbeheer, onze orde-handhaving, onze democratische beginselen, onze aandacht voor zorg, onderwijs, hygiëne of andere prachtige dingen die ons land te bieden heeft (niet voor niets zou de halve wereld wel hier willen wonen)...
Onze ordelijke en goede samenleving wordt kennelijk gezegend door God en het advies is dan ook: zet deze lijn voort, verander het niet. Je doet het goed en God beloont het. Kijk maar, het regent weer!
Maar dat hoor je nooit. Terwijl het toch op precies dezelfde gedachtengang gestoeld zou zijn.
Waarom hoor je dat nooit? Omdat hier vanuit invloed en macht geen bonus te halen is. Je veroordeelt mensen namelijk niet, maar je prijst hen. Er ontstaat geen schuldgevoel, maar gepaste trots, geen angst, maar dankbaarheid. En mensen die niet bang zijn en zich ook niet schuldig voelen zijn niet vatbaar voor dreigende taal of mogelijke machtsmiddelen.
De les is mijns inziens: wees zeer voorzichtig met direct koppelingen tussen wat wij zien en wat wij geloven.”

Ik ben gerustgesteld. Niet iedereen gelooft zomaar wat deze dominees verkondigen. En even heel flauw, het kan dan toch ook zo zijn dat deze droogte een oordeel is voor deze dominees?! Maar zelfs dat geloof ik niet.

Natuurlijk moet ik zorgen voor de aarde. Mijn voetafdruk is lager dan de gemiddelde Nederlander, maar als iedereen zo zou leven als mijn man en ik dan hebben we 2,5 aardbollen nodig. Bovendien is er zeker een hoop aan de hand in ons land. En dat is wereldwijd. God zou alle recht hebben om ons land te oordelen. Maar voorlopig halen we het onheil zelf over ons heen.Begin augustus ging het weer regenen. Wel niet genoeg, maar er komt voorlopig water uit de hemel. In de Bijbel lees ik over vroege en late regen. Een heel onderwerp op zich. Ondanks de oordelen over het volk Israël belooft God hun (en niet ons) de late regen: Jakobus 5: 7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen.