Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 31 januari 2016

Het geheimenis van Christus.

Het geheimenis van Christus.

Kol.2: 2, 3 2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

1Tim.3: 16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Nog steeds had ik moeite met het begrijpen van het 'geheimenis' van Christus. Christus was toch bekend? Velen hadden Hem gezien met zijn wonderen en tekenen. Er was over Hem geschreven. Hoe kon Hij dan nog een geheim zijn?

In brochure 12 van Levend Water, door D. van Zuijlekom, las ik:
In Timotheüs 3: 16 wordt ons in één zin het geheimenis van Christus onthuld. Christus was verborgen. Hij was het geheimenis van God, (Col.2: 2, 3). Hij was wel aangekondigd door de profeten en andere schrijvers van het Oude Testament, maar men kende Hem nog niet. Hij was nog een geheimenis.”

Het kwartje viel bij mij. Natuurlijk, ze zagen Christus zonder Hem echt te kennen. Ze vonden Zijn wonderen en tekenen prachtig, maar begrepen niet echt wat Hij kwam doen. En toen viel aan het einde van Handelingen het doek.

D. van Zuijlekom schrijft verder:
Maar Christus is geopenbaard geworden door Zijn vleeswording, door Zijn lijden en sterven, door Zijn opstanding en door Zijn opname in heerlijkheid.”

Soms gebeurt het dat een geheimenis ineens heel dicht bij komt en duidelijk wordt. Want hoe lang lees ik deze verzen nu al niet. Wat is het mooi dat ik dit Geheimenis mag kennen, aanvaarden en trachten te begrijpen. En dat ik dit Geheim mag delen met anderen in deze steeds woeliger wordende tijden.Kol.1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Ik realiseer mij dat ik deze tekst vorige maand ook heb geciteerd.
Mooi thema. CHRISTUS!
Vorige maand was Hij mijn Hoop. Nu is Hij mijn Geheimenis in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.

woensdag 20 januari 2016

De eindtijd

De eindtijd.

In 1979 ben ik tot geloof gekomen en in 1980 las ik een boek van Hal Lindsey. Want ja, Openbaring stond in de Bijbel en ik wilde weten wat er mee bedoeld werd. Ik weet niet meer hoe het boek heette. Wat mij eruit bij gebleven is dat er in 1981 iets zou gebeuren met de wereld. Het boezemde mij angst in en ik heb het boek niet uitgelezen. Ik was zwanger en ik wilde van ons kindje genieten. Onze zoon zou begin 1981 geboren worden.

Op deze site las ik:
Samenvatting: Hal Lindsey heeft vanaf de jaren '70 de evangelische wereld gedomineerd met zijn visie op de eindtijd, die het einde van de wereld beschreef als een doemscenario. Met precisie wist hij te voorspellen wat er zou gebeuren. Geen van zijn voorspellingen zijn tot nog toe uitgekomen”. 

Maar goed dat ik dat boek toen niet heb uitgelezen. Maar de eindtijd houdt me wel bezig. Ik heb al enkele Bijbelstudies over het boek Openbaring gehad in vorige gemeenschappen. Maar van die studies begreep ik nooit iets. Het kwam mij altijd voor als dat de teksten niet pasten bij de uitleggingen. Dus nu ben ik begonnen met het onderzoeken van Mattheus 24 en daar komt van alles bij kijken.

Door die studie weet ik nu in ieder geval hoe het zit met de 70 jaar weken van Daniël. Veel christenen gaan er van uit dat er nu nog één week over is van die 70 weken. Ik vond dat altijd maar erg weinig. Alles zou dan in die ene week moeten gebeuren. Ik begreep ook nooit hoe ze aan die ene week kwamen. Ik las wel dat Christus na 62 weken gekruisigd zou worden. Waar bleven de andere weken? 

Nu heb ik uit de brochure nr. 11 van “Levend Water”, de “70 weken van Daniël”  geleerd dat de tijd met Israël pas stopt aan het einde van Handelingen. Er komen 5 weken bij die 62 weken. Dan blijven er 3 over. Deze redenatie kan ik goed volgen. Dus lees mijn studie: "De eindtijd"


Ik geloof dat wij leven in de tijd voor de laatste 3 weken van Daniël. Dat wil nog niet zeggen dat deze laatste 3 weken eventueel volgend jaar beginnen. Ik moet goed letten op de tekenen van deze eindtijd. Over 'onze eindtijd' lees ik in de brieven van Paulus en wel met name in de 2e Timotheüs brief. Ook over dit aspect van de eindtijd schrijf ik in mijn studie.