Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 13 september 2017

OPENBARING 5

Het Lam.

Openbaring 5: 1a, 6a, 7 1a En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, 6a En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

Er is een klein probleem in de hemel. Ik vind het een wonderlijk probleem want Johannes ziet Hem die op de troon zit, in vers 1, met een verzegelde boekrol. De vraag rijst wie die boekrol kan openen. Het antwoord is: Niemand. Ik vraag me af waarom Degene Die op de troon zit dit niet gaat doen. Een ouderling oppert dat de Leeuw van Juda het kan doen. Maar Christus als beeld van de Leeuw zal de boekrol niet openen. Dan ziet Johannes een Lam in het midden. Dit Lam heeft de boekrol genomen uit de hand van Hem die op de troon zit. Blijkbaar is die 'Hem' een Ander. 

Ik raak wat in de war, want hoe zit het ook al weer met de drie enigheid van God? Ik lees in Johannes 10: 30 dat de Here Jezus en God de vader één zijn. In 1 Korinthe 15: 28 staat dat de Zoon Zich zal onderwerpen aan God en dat het dan "alles in allen zal zijn".

Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één.

1 Korinthe 15: 24, 28 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Christus, voorgesteld als Het Lam, kan de boekrol openen. De manier waarop alles beschreven is zal vast een betekenis hebben. In het boek “Deze Profetie” van C.H. Welch lees ik dat we het niet hoeven te begrijpen maar dat God het zwakke uitkiest om te verheerlijken en om te laten overwinnen. Dat klinkt mij bekend in de oren want Paulus zegt in: 

2 Korinthe 12: 10 Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Het Lam komt niet voor in de latere brieven van Paulus. De Gemeente het Lichaam van Christus heeft geen verleden met het Pascha. Christus wordt aan De Gemeente voorgesteld als slaaf die Zichzelf vernederd heeft.

Filippenzen 2: 7, 8 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

In Genesis 22: 7 vraagt Izaak naar het lam wat geofferd moet worden. Dat zou Izaak moeten zijn maar het wordt een ram. In Exodus 12 zie ik een lam bij de voorbereidingen van de uittocht uit Egypte. In Openbaring staan 13 teksten die gaan over Het Lam. De laatste tekst is:

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.Ik moet ook denken aan de bekende teksten uit het Johannes evangelie:

Joh.1: 29, 36 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Dat Lieve Zwakke Lam heeft overwonnen en mag de boekrol openen. Opnieuw realiseer ik mij dat De Gemeente van Christus, hoewel niet genoemd in Openbaring, toch daarbij aanwezig zal zijn.

Mijn studie over Openbaring 5 is klaar.