Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


woensdag 13 september 2017

OPENBARING 5

Het Lam.

Openbaring 5: 1a, 6a, 7 1a En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, 6a En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, 7 En Het kwam, en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van Hem Die op de troon zat.

Er is een klein probleem in de hemel. Ik vind het een wonderlijk probleem want Johannes ziet Hem die op de troon zit, in vers 1, met een verzegelde boekrol. De vraag rijst wie die boekrol kan openen. Het antwoord is: Niemand. Ik vraag me af waarom Degene Die op de troon zit dit niet gaat doen. Een ouderling oppert dat de Leeuw van Juda het kan doen. Maar Christus als beeld van de Leeuw zal de boekrol niet openen. Dan ziet Johannes een Lam in het midden. Dit Lam heeft de boekrol genomen uit de hand van Hem die op de troon zit. Blijkbaar is die 'Hem' een Ander. 

Ik raak wat in de war, want hoe zit het ook al weer met de drie enigheid van God? Ik lees in Johannes 10: 30 dat de Here Jezus en God de vader één zijn. In 1 Korinthe 15: 28 staat dat de Zoon Zich zal onderwerpen aan God en dat het dan "alles in allen zal zijn".

Johannes 10: 30 Ik en de Vader zijn één.

1 Korinthe 15: 24, 28 24 Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Christus, voorgesteld als Het Lam, kan de boekrol openen. De manier waarop alles beschreven is zal vast een betekenis hebben. In het boek “Deze Profetie” van C.H. Welch lees ik dat we het niet hoeven te begrijpen maar dat God het zwakke uitkiest om te verheerlijken en om te laten overwinnen. Dat klinkt mij bekend in de oren want Paulus zegt in: 

2 Korinthe 12: 10 Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Het Lam komt niet voor in de latere brieven van Paulus. De Gemeente het Lichaam van Christus heeft geen verleden met het Pascha. Christus wordt aan De Gemeente voorgesteld als slaaf die Zichzelf vernederd heeft.

Filippenzen 2: 7, 8 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

In Genesis 22: 7 vraagt Izaak naar het lam wat geofferd moet worden. Dat zou Izaak moeten zijn maar het wordt een ram. In Exodus 12 zie ik een lam bij de voorbereidingen van de uittocht uit Egypte. In Openbaring staan 13 teksten die gaan over Het Lam. De laatste tekst is:

Openbaring 21: 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.Ik moet ook denken aan de bekende teksten uit het Johannes evangelie:

Joh.1: 29, 36 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Dat Lieve Zwakke Lam heeft overwonnen en mag de boekrol openen. Opnieuw realiseer ik mij dat De Gemeente van Christus, hoewel niet genoemd in Openbaring, toch daarbij aanwezig zal zijn.

Mijn studie over Openbaring 5 is klaar.