Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 28 december 2015

Gezegend nieuwjaar.

Wat is dit jaar snel voorbij gegaan. Ik mag jullie alweer een gezegend nieuwjaar toe wensen.

Maar goed dat ik verder niet weet wat mij boven het hoofd hangt.
Als ik terugkijk op dit jaar lijken donker wolken zich samen te pakken. Er zijn terroristische aanslagen geweest, die ook zomaar in Nederland kunnen plaatsvinden.
Al die vluchtelingen, komt dat wel goed? 
Er worden regelmatig christenen, maar ook anderen vervolgd of vermoord. 
En Israël? Wat staat hen nog te wachten? 
Dan is er het milieu wat gered moet worden. Gaat dat lukken? Alhoewel ik op de site van Elsevier las dat de klimaat problemen betrekkelijk zijn. Ze worden regelmatig aangedikt omdat sommigen daar baat bij hebben. 
En dan het christendom. Velen menen dat we in de eindtijd leven en dat de opname ieder moment, misschien wel dit jaar, kan plaatsvinden. Wat zal het doen het met het persoonlijke geloof als dit weer niet gebeurt?
En de roep om één te zijn? Hoe lastig is dit?
Er zijn mensen die gaan twijfelen aan het bestaan van God, zoals Ds. Bram Beute. Ik ken hem niet, maar las erover in de CV Koers nr. 55. Hij heeft een boek geschreven: ‘Ik geloof, geloof ik’. In het laatste hoofdstuk geeft Beute vijftien positieve redenen waarom hij toch gelooft. Twijfelen is mij niet helemaal vreemd. Ook ik denk wel eens 'stel dat het allemaal niet zo is'. Gelukkig is het maar even een gedachte.

Kan ik iedereen ondanks de ellende in de wereld toch een gezegend nieuwjaar toewensen?
Ja, ik vind van wel. In al die onrust mag ik, mogen wij, innerlijke vrede ervaren. Bovendien heb ik hoop. God is in Christus mijn/onze hoop.

Kol.1: 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.Maar er zijn er ook regelmatig positieve dingen te melden. Moslims die tot bekering komen, zoals ik las in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.
En uiteindelijk zal Christus komen. Als Koning om de aarde rechtvaardig te regeren en vrede te brengen.

zondag 13 december 2015

Zwijgt God?

Zwijgt God?

Het is een verlangen van gelovigen, dat God spreekt. Velen zouden wel eens willen weten hoe God over een aantal vraagstukken denkt of wat Zijn wil is voor hun leven. Vaak ervaart men dat men geen antwoord op vragen krijgt. Maar is het werkelijk zo dat God zwijgt? Of begrijpen we Hem verkeerd? Mogelijk wordt niet het evangelie gebracht wat bij deze tijd hoort. Evangelie betekent naast blijde boodschap ook 'juiste boodschap' zo werd uitgelegd op blz. 6 in het boekje “Schepping en herstel” geschreven door H. Slagter.

In de pinkstergemeentes leren voorgangers ons dat God spreekt door profetieën, wonderen en dromen. Op de site van Dirk van Genderen las ik een profetie die een 90 jarige Noorse vrouw in 1986 uitsprak over de tijd van nu. Dit spreekt veel mensen aan, zo zag ik in de commentaren. God heeft volgens hen gesproken.

Om God te horen spreken ging Journalist Rick Timmerman met zijn vrouw in een klooster schrijft CV Koers. Ze zochten de stilte op zodat God de gelegenheid krijgt om te spreken. Rick voelt dat God harder zwijgt dan anders maar dat Hij er is. In het klooster vindt Rick Christus Die moest lijden aan het kruis.

Maar als ik nou niet in de gelegenheid bent om naar een klooster te gaan? Zou ik dan God nooit horen spreken? Gelukkig wel. In de Hebreeën brief lees ik:

Hebr.1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

Ik mag weten dat Christus door Gods Woord tot mij spreekt. En dat Woord kan iedereen lezen. Daarvoor hoef ik niet perse naar een klooster. God kan overal tot mij/ons spreken. Dat is het mooie van deze tijd. Er is geen priester o.i.d. nodig die als tussenpersoon fungeert.

Eind deze maand denken we massaal aan de geboorte van de Here Jezus. Dat was een spreken van God na ongeveer 430 jaar zwijgen. Toch begrepen maar weinigen dit spreken. Ook omdat ze andere verwachtingen hadden van Gods spreken. Men verwachtte een Koning, de Messias, maar geen baby in een stal.

Waar is mijn verwachting op gericht? Wat is het mooi dat ik met anderen of persoonlijk mag zoeken in Gods Woord naar Zijn spreken. Ik mag zoeken naar Gods plannen en bedoelingen met Zijn schepping en de eeuwen. En als ik zoek zal ik vinden. En ik mag over datgene wat ik gevonden hebben spreken of schrijven zodat ook anderen met mij mee kunnen zoeken. Ik mag spreken over Christus, die als baby op deze aarde kwam maar de Verlosser van deze wereld werd. Zwijgt God? Zeker niet.

En mijn persoonlijke vragen? Daarmee mag ik ook naar God gaan, Die mij heeft uitgerust met verstand. Dat verstand kan ik gebruiken om antwoorden te zoeken en keuzes te maken.

woensdag 2 december 2015

Schepping of evolutie.

Schepping of evolutie.

Mijn nieuwe studie gaat over "schepping of evolutie". Ik heb deze studie gemaakt naar aanleiding van het kinderboek “Het geheime logboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker. De meningen over dit boek zijn verdeeld. Ik heb het gelezen en ik vond het een mooi verhaal. Het leest makkelijk en is leuk beschreven. Mijn kleinzoon van 12 heeft het boek al gelezen en vond het ook mooi. Maar hij kwam wel tot de conclusie dat hij zich maar hield bij het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
Het boek doet heel wat stof op waaien op internet.

Enkele linken over dit onderwerp zijn:
http://www.denieuwekoers.nl/evolutiedebat-reden-tot-bescheidenheid
http://www.wijtestenhet.nl/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho-recensie/
http://www.cip.nl/god/september-2015/51888-De-eenzijdigheid-van-het-evolutiedebat
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/prof_cees_dekker_leer_kinderen_datgod_en_evolutiebij_elkaar_passen_1_941548

Ik vond enkele blogs, hieronder weergegeven, die afraden om "Het geheime logboek van topnerd Tycho" te lezen. Dat kan. Maar wees niet al te bang om eens een andere visie te onderzoeken over dit toch wel belangrijke onderwerp. Ik nodig je uit om mijn studie te lezen.
 
http://waardevol-menszijn.blogspot.nl/2015/10/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho.html
http://aline-column.blogspot.nl/2015/11/topnerd-tycho-over-evolutie-en-god.html
http://www.dirkvangenderen.nl/2015/10/09/strijd-om-de-schepping/

In Visie nr. 35 schreef Annemarie in haar column dat zij verdwaalt in de discussie over de evolutie en dat zij boos wordt op de christelijke evolutie klokkenluiders. Zij wil met rust gelaten worden. Met Annemarieke zijn er velen die dit zo ervaren. Natuurlijk kan het zo zijn dat deze onderwerpen onrust kunnen brengen. Waarom eigenlijk? Als ik naar mezelf kijk hebben meerdere onderwerpen bij mij onrust gebracht totdat ik deze onderwerpen grondig ging bestuderen. Ja en dat kost tijd en veel gepeins, maar het is de moeite waard. Als ik dan kom tot een, voor mij bevredigend Bijbels beeld, dan keert de rust weer. Ik houd vast aan wat ik heb gevonden totdat eventueel blijkt dat de Bijbel in de grondtekst andere dingen zegt. Want dat is wel heel belangrijk. Zo heb ik dus verscheidende malen mijn 'mening' moeten herzien. Dat is niet erg. Maar zou ik dan in het vervolg niet beter mijn mond kunnen houden tot dat ik zeker weet hoe het zit? Tja, misschien wel. Maar zal ik ooit zeker weten hoe het zit? Of mag ik groeien en me ontwikkelen. Met deze studie over 'schepping of evolutie' wil ik jullie graag mee nemen in wat ik heb gevonden.

In dit blog las ik:

Gemeenschappelijke factor
Er zijn nog andere variaties en kunstgrepen. Dit zijn de meest voorkomende en vaak de hardnekkigste. Hoewel ze allemaal op een andere manier proberen om de Bijbel met evolutie in overeenstemming te brengen hebben ze allen één ding gemeen: 
het is steeds de Bijbel die moet worden aangepast!”


Is het echt zo dat men bezig is de Bijbel aan te passen? Of kan het zo zijn dat door betere kennis van de grondtekst er een andere uitkomst is? Zelf ben ik meerdere malen van mijn stoel gevallen omdat er in de grondtekst iets heel anders staat dan mij altijd werd uitgelegd. Dan wordt niet de Bijbel aangepast, maar de uitleg van de Bijbel wordt aangepast. En dat is iets heel anders.

21 Oktober heb ik gekeken naar “Heel Nederland kijkt sterren”. Een indrukwekkend programma over de oneindigheid van het heelal. Het is immens groot. Het duizelt van de cijfers met nullen. En 27 november keek ik naar de uitleg van Professor Robert Dijkgraaf over de zwarte gaten. Niet te geloven dat zich zoiets afspeelt in het heelal.

Zijn de schepping en de wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen? Zeker, Gods Woord is waar. Maar ons begrip en uitleg van Gods Woord kan ernstig falen. Natuurlijk kan ook de wetenschap fouten maken. Maar laat ik eerst de hand in eigen boezem steken en onderzoeken of ik Gods Woord wel goed begrijp. En dan meen ik een opening te zien in Genesis 1: 1 over een oudere schepping dan 6000 jaar. Daarover gaat deze studie.

Maar hoe het allemaal ook geweest zal zijn, eens zal ik verder kunnen kijken dan ik nu kan. In Job 14: 12 lees ik dat de op een gegeven moment de hemelen er niet meer zullen zijn. En verder lees ik in Openbaring 6: 12 – 14:

Openb.6: 12 - 14 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 12 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar de vraag of alle formules gemaakt door wetenschappers, om de verschijnselen in het heelal te meten, dan nog wel kloppen.

De aanschaf van het boekje “Het geheime logboek van topnerd Tycho” was bijzonder. Ik heb het gekocht in een evangelische boekwinkel wat ik logisch vond vanwege de christelijke auteurs van het boekje. Maar het boek lag niet in de winkel. Het was verbannen naar een achterkamertje vanwege de uitleg over de evolutie. Ik mocht het boekje inkijken en kreeg er een krantenknipsel bij met daarin uitgelegd de bedenkingen tegen het boekje en de evolutie theorie. Het moest mij waarschuwen, maar het wekte mijn nieuwsgierigheid nog meer. Ik waardeer de voorzichtigheid omtrent het boek. Het gaat per slot van rekening om onze kinderen en kleinkinderen.