Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 27 september 2015

"Volhardend bidden". Het zevende en laatste deel van de wapenuitrusting. Efeze 6: 18, 19

Ef.6:18, 19 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,


Bidden voor alle heiligen. Dat is bidden voor de Gemeente. Paulus voegt daaraan toe voor hem te bidden zodat hij vrijmoedig het evangelie van het geheimenis bekend mag maken. Deze vraag kunnen we op onze voorgangers toepassen. Maar ook op onszelf. Ik vind het niet gemakkelijk om te praten over het geheimenis van het Evangelie.

Onder de Gemeente vallen ook de kinderen en de jeugd. Onze kleinzoon, van 11 jaar, logeerde in Juli bij ons. Hij liet ons een YouTube filmpje zien over Charlie Charlie. Ooit van gehoord? Ik niet. Op school hadden ze er al over gepraat onder de Godsdienst les. Het had onrust gebracht bij onze kleinzoon. Het was waardevol om er over te praten. Hij wist te vertellen dat hij de wapenuitrusting nodig had. Ik kon hem wijzen op enkele sites die met wijsheid over dit verschijnsel schreven. En ik kan ook voor hem bidden. Wat een voorrecht. En wat is dit gebed belangrijk. Want het is een hele weg om volwassen te worden en stand te houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is waar we de wapenuitrusting voor moeten gebruiken staat in Efeze 6: 11. Ik zal mijn kleinzoon nog eens vragen of hij weet wat het betekent om de wapenrusting aan te trekken.


En onder de Gemeente vallen ook de ouderen. Er kan heel wat zorg zijn bij deze generatie. Het ouder worden kan met veel ongemakken gepaard gaan. Ze hebben onze gebeden dan ook hard nodig.

Door het schrijven van deze stukjes werd het me duidelijk dat het betekent dat we Christus aanvaarden in alles wat Hij voor ons/mij heeft gedaan. Hij is de weg de waarheid en het leven. Hij is het evangelie van de vrede. Hij is ons geloof. Hij is het Woord van God. Hij is het licht der wereld. Hij is het brood des levens. Het is in alles Christus wat wij nodig hebben.

Dit was het laatste deel van de wapenuitrusting. Wil je er nog meer over lezen? Kijk hier