Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


vrijdag 20 februari 2015

Beproeft de dingen die daarvan verschillen, Filippenzen 1: 10.

Beproeft de dingen die daarvan verschillen.

Zoals ik al in de inleiding van mijn blog geschreven heb denk ik dat het heel belangrijk is hoe ik de Bijbel lees, want dat heeft invloed op mijn praktisch geloof. Op internet kan ik diverse sites met nuttige tips vinden die me vertellen hoe ik de Bijbel kan lezen. Maar ondanks al deze tips werd de Bijbel voor mij een verwarrend Boek en soms een boek wat zichzelf tegen sprak. Dit had onder anderen, zo heb ik ontdekt, te maken met de volgorde van de Bijbelboeken. Maar ook met geheel verkeerd vertaalde woorden. Dit alles ben ik, tot mijn grote spijt, later op het spoor gekomen. Toen dit mij duidelijk werd vielen er veel kwartjes op hun plaats. Ik vind het nu belangrijk om deze ervaring met anderen te delen.

De studie die ik gemaakt heb gaat over onderscheiden wat wezenlijk is, of zoals de Statenvertaling het zegt, beproeft de dingen die daarvan verschillen.

Fil.1: 9-11 9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
Fil.1: 10  Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, sv

Wat is dat onderscheid en wat zijn die verschillen? Dat hoop ik hier verder uit te leggen in de volgende punten:

  • De volgorde van de Bijbelboeken
    • Handelingen
    • Efeze
  • Verschillende evangeliën
  • Bedelingen
  • Gemeenten en De Gemeente
  • De Griekse woorden 'ge' en 'oikoumene'.
  • voleinding der wereld (aion)

De Efeze brief is niet specifiek aan de gelovigen van Efeze geschreven. Dit is wat in de inleiding van mijn Friese Bijbel staat. In Efeze 1:1 staat dan ook de plaatsnaam tussen haakjes. Ook in de NBG zie ik dat. Mijn Friese Bijbel zegt verder over de Efeze brief: "het is eigenaardig dat er niets persoonlijks in deze brief te vinden is. Er wordt met geen woord gesproken over Paulus die drie jaar in Efeze gewerkt heeft (Hand. 20: 31). Sommigen denken daarom dat deze brief voor een groter aantal gelovigen bestemd is. Wij vinden in deze brief dingen die we niet in andere brieven vinden. De woordenschat en het taalgebruik zijn anders. Toch is deze brief door Paulus geschreven. Waarom zou Paulus het gewoon niet eens anders willen en kunnen zeggen?" Einde citaat.

Ik geloof dat Paulus het niet zomaar anders heeft kunnen en willen zeggen. Hij heeft werkelijk een andere boodschap moeten brengen. Welke dat is kun je vinden in mijn studie: “Beproeft de dingen die daarvan verschillen”


dinsdag 3 februari 2015

"Waarheid" het 1e deel van de wapenuitrusting, Efeze 6: 14a

De wapenuitrusting van Efeze 6. 
Waarheid.

Eind december schreef ik over de overheden en machten. Daartoe behoort ook de duivel. Ik kan, ja moet mij beschermen tegen zijn aanvallen. Ik heb een wapenuitrusting. Het 1e wapen is waarheid.

Efeze 6: 13, 14a 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14a Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

Wat is waarheid? Het zoeken naar 'waarheid' is al heel oud. Volgens Wikipedia was Plato (427–347 v.Chr.) er al mee bezig. Maar of ik daar veel wijzer van word? En bovendien verandert die waarheid zoals ook het weer veranderd. Als ik Nietzsche moet geloven is er geen waarheid. Dat heet nihilisme. Ik word daar niet blij van.

Maar wat zegt de Bijbel:

Johannes 17: 17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,  
Kolossenzen 1: 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
2 Timoteüs 2: 15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Wat is het evangelie van uw zaligheid? Wat is het woord der waarheid? Wat is onze hoop?

Efeze 1: 3 -14 God heeft mij gezegend, uitverkoren, voorbestemd, verlost door het bloed van Christus overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt, verzegeld met heilige geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis.
Fil. 1: 10 opdat u beproeft de dingen die verschillen, tot de dag van Christus. (SV)
Titus 2: 13 we verwachten de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus.
Fil.2: 20 ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we de Zaligmaker verwachten, de Here Jezus Christus, 21 die ons vernedert lichaam gelijkvormig zal maken aan Zijn lichaam.

   Johannes 14: 6


Ik heb deze waarheid nodig om weerstand te kunnen bieden aan de dag van het kwaad. En die dag van het kwaad, daar leven we nu in en het wordt alleen maar heftiger. Ik kan soms met verbijstering naar het nieuws op TV kijken.
Satan is het middelpunt in deze boze dag. In Johannes 7: 44 staat dat de duivel een mensen moordenaar is en niet in de waarheid staat omdat er geen waarheid in hem is. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Om de leugen van de waarheid te kunnen onderscheiden is het zo belangrijk dat wij Gods Woord lezen en ons met die waarheid omgorden.
Want God heeft mij willen onttrekken aan deze slechte wereld waarvan Satan de overste is.

Galaten 1: 3, 4 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.

Als de Waarheid in mij groeit kan ik met Christus zeggen:

Johannes 14: 30b want de vorst ( overste SV) van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

De teksten komen uit de Herziene Statenvertaling.