Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

dinsdag 3 februari 2015

"Waarheid" het 1e deel van de wapenuitrusting, Efeze 6: 14a

De wapenuitrusting van Efeze 6. Waarheid.

Eind december schreef ik over de overheden en machten. Daartoe behoort ook de duivel. Ik kan, ja moet mij beschermen tegen zijn aanvallen. Ik heb een wapenuitrusting. Het 1e wapen is waarheid.

Ef.6: 13, 14a 13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,

Wat is waarheid? Het zoeken naar 'waarheid' is al heel oud. Volgens Wikipedia was Plato (427–347 v.Chr.) er al mee bezig. Maar of ik daar veel wijzer van word? En bovendien verandert die waarheid zoals ook het weer veranderd. Als ik Nietzsche moet geloven is er geen waarheid. Dat heet nihilisme. Ik word daar niet blij van.

Maar wat zegt de Bijbel:

Joh.17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.
Ef.1:13 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
Col.1:5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
2 Tim.2: 15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Wat is het evangelie van uw zaligheid? Wat is het woord der waarheid? Wat is onze hoop?


Efeze 1: 3 -14 God heeft mij gezegend, uitverkoren, voorbestemd, verlost door het bloed van Christus overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt, verzegeld met heilige geest van de belofte die het onderpand is van onze erfenis.
Fil. 1: 10 opdat u beproeft de dingen die verschillen, tot de dag van Christus. (SV)
Titus 2: 13 we verwachten de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus.
Fil.2: 20 ons burgerschap is in de hemelen, waaruit we de Zaligmaker verwachten, de Here Jezus Christus, 21 die ons vernedert lichaam gelijkvormig zal maken aan Zijn lichaam.

   Johannes 14: 6Ik heb deze waarheid nodig om weerstand te kunnen bieden aan de dag van het kwaad. En die dag van het kwaad, daar leven we nu in en het wordt alleen maar heftiger. Ik kan soms met verbijstering naar het nieuws op TV kijken.
Satan is het middelpunt in deze boze dag. In Joh.7: 44 staat dat de duivel een mensen moordenaar is en niet in de waarheid staat omdat er geen waarheid in hem is. Hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Om de leugen van de waarheid te kunnen onderscheiden is het zo belangrijk dat wij Gods Woord lezen en ons met die waarheid omgorden.
Want God heeft mij willen onttrekken aan deze slechte wereld waarvan Satan de overste is.

Gal.1: 3, 4 3 genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, 4 Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.


Als de Waarheid in mij groeit kan ik met Christus zeggen:

Joh. 14: 30b want de vorst ( overste SV) van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

De teksten komen uit de Herziene Statenvertaling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten