Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 28 oktober 2015

Vluchtelingen.

Vluchtelingen.

Het is het onderwerp van de dag. Door de een worden ze hartelijk welkom geheten. Door de ander worden ze verguisd. De ene site schrijft over kansen en mogelijkheden voor Nederland. De andere site schrijft over een invasie van moslims, met alle gevolgen van dien. Zijn het wel echte vluchtelingen of zijn het gelukzoekers? Zijn het brave, in nood verkerende burgers, of zijn het verkrachters en criminelen? Of wordt de soep niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend?Eerlijk gezegd weet ik niet meer wat ik kan geloven. Brengt de pers de waarheid? Wat moet ik denken van al die sites die elkaar tegenspreken en waar de reacties divers en regelmatig niet mis te verstaan zijn? Moet ik op die ene partij stemmen die de grenzen wil sluiten? Ben ik dan echt beter af? En hoe zit het met mijn gastvrijheid? Of ben ik bang mijn luxe leventje te moeten inleveren? En wat zal de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen zijn?
Al zoekend op internet kwam ik bij Open Doors en bij onderstaande linken terecht. Die geven informatie waar ik over na kan denken.

www.opendoors.nl
http://www.amen.nl/artikel/1311/rijke-buren-doen-niets-voor-vluchtelingen
http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/9/Nederland-is-hardvochtig-en-12-andere-misverstanden-over-migratie-2672983W/

Wat zegt de Bijbel:

Joz.20: 4 Als hij vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur der stadspoort, en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten derzelver stad; dan zullen zij hem tot zich in de stad nemen, en hem plaats geven, dat hij bij hen wone.

Ook Lev.19: 34 en Lev.23: 22 gaan over vreemdelingen.

Mattheus 25: 39, 40 39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Mattheus 5: 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Nu kan ik zeggen dat dit opdrachten voor Israël waren. Toch denk ik dat mijn houding daar zeker mee mag overeenstemmen. Mattheus 5: 44 liegt er niet om. Wat zou het mooi zijn als er veel Moslims tot geloof komen. Het kost niets om daarvoor te bidden.

In de Stentor van 18 september las ik: “Harderwijk gaat opvang bieden aan 800 asielzoekers. Zij worden gehuisvest op het voormalige kazerneterrein Kranenburg-Noord aan de Mecklenburglaan.”

http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/harderwijk-gaat-800-asielzoekers-opvangen-1.5251731

Dan toch maar volgend jaar, als ik 65 ben, vrijwilligerswerk gaan doen in het asiel zoekers centrum? Alhoewel het zomaar zou kunnen dat dit niet meer mogelijk is. http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/moslims_in_verzet_tegen_christelijkehulp_aan_vluchtelingen_1_941290

Het laatste woord is er nog niet over gezegd. 


woensdag 14 oktober 2015

Beproeft de dingen die daarvan verschillen. Filippenzen 1: 10

Beproef de dingen de daarvan verschillen.

In mijn blog ben ik bezig met het aantonen van de verschillen in het onderwijs tussen de brieven die Paulus heeft geschreven tijdens Handelingen en na Handelingen. In mijn Bijbel vallen deze verschillen niet echt op. Dit omdat de brieven, die Paulus tijdens en na Handelingen geschreven heeft, door elkaar staan. Wat dat voor gevolgen heeft laat ik zien in de diverse studies die te vinden zijn aan de rechterkant van dit blog.

Vandaag heb ik de studie: Verzegeld met heilige geest  toegevoegd. 

Het is belangrijk dat ik beproef de dingen die daarvan verschillen, Filippenzen 1: 10 (SV). Doe ik dit niet dan raak ik het spoor in de Bijbel bijster. Dit is wat mij bijna is overkomen. Maar gelukkig kwam er voor mij op tijd helderheid over de teksten die tegenstrijdig aan elkaar leken. Daar ben ik God nog dagelijks dankbaar voor en ik wil met jullie delen dat wat mij zoveel duidelijkheid heeft gegeven. 

Zie ook mijn studie:
Beproeft de dingen die daarvanverschillen


En mijn studie: Tegenstrijdigheden in de Bijbel”.

De brieven van Paulus die hij na Handelingen heeft geschreven begint met de brief aan Efeze. Toch is deze brief niet alleen aan Efeze geschreven. Het is nog maar de vraag of er de naam van de stad genoemd is in deze brief. In de NBG staat de naam 'Efeze' in Efeze 1: 1 tussen haakjes. In de Willibrord vertaling en in de brochure 8, geschreven door D. van Zuijlekom, staat dat de Efeze brief een algemene open brief was, die bestemd was voor meerdere gemeenten. Dat lijkt aannemelijk omdat in de brief belangrijk onderwijs staat wat alle gemeenten, die nu bij het Lichaam van Christus horen en één zijn in dat Lichaam, zouden moeten lezen. Ook wij behoren tot dat ene Lichaam.