Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zondag 29 maart 2015

"Evangelie van de vrede" het 3e deel van de wapenuitrusting, Ef.6: 15

Dit wordt het 3e deel van de wapenuitrusting. Ik vind het mooi om zo met de wapenrusting bezig te zijn. O, ja ik heb er al enkele studies over gehad. Die waren prima, maar nu ik mij er zelf in moet verdiepen om er iets van door te geven, dringt het toch beter tot mij door.
Het volgende punt van de wapenuitrusting is:

Ef.6: 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Betekent het dat ik bereid mag zijn om het evangelie van de vrede te brengen? Of is het zo dat vrede een onderdeel van mijn leven mag zijn?
Misschien worden er wel beide facetten mee bedoeld.

Het evangelie van de vrede wordt alleen in Efeze 6:15 genoemd. Maar er wordt veel, 292 keer, over vrede geschreven in de Bijbel. In Romeinen 10: 15, een aangehaalde tekst uit Jesaja 52: 7, lees ik over de verkondiging van de vrede.
Rom.10: 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

De voeten geschoeid. De voeten zijn de basis van mijn lichaam. Ik sta erop. Ik zou dus kunnen zeggen dat het evangelie van de vrede en de vrede als levenshouding de basis is van mijn leven IN Christus. Het schoeisel is een onderdeel van de wapenuitrusting. Ik las op wikipedia dat de Romeinse soldatenschoenen in die tijd er zo ongeveer uitzagen als op dit plaatje. Ze hadden stalen pinnen zodat de soldaat er niet mee weg kon glijden in de strijd. En het beschermde hem tegen stenen en kou. Het evangelie van de vrede, waar ik op sta, beschermt mij tegen de aanvallen van satan. Romeinen 14: 19 zegt:

Rom.14:19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

Vrede is een vrucht van de geest:
Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Wat staat er tegenover vrede? Oorlog, haat, ruzie verbittering, onvergeeflijkheid. Als deze zaken kunnen mijn vrede roven. Laat ik dat toe? Gods Woord zegt:
Rom.12: 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Vergeven is de sleutel naar die vrede. Vergeven is niet gemakkelijk. Ik ken het voorbeeld van Corrie ten Boom. Zij vergaf de beul die haar zus had vermoord. Door de keuze te maken deze beul te vergeven, kwam ook het vergevingsgevoel in haar hart. Mooi om te lezen, maar ook om zelf te ervaren.

In de Bijbel staat een nog veel mooier voorbeeld over vergeving, namelijk dat van de Here Jezus die Zijn moordenaars vergeeft.
Luk.23: 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.
Ik mag het verlossingswerk van Christus in mijn leven aanvaarden en genieten van het resultaat:
Fil.4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.


Vredige paasdagen, Rinske


vrijdag 6 maart 2015

"Gerechtigheid" het 2e deel van de wapenuitrusting, Efeze 6: 14

Gerechtigheid.

Ef. 6: 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, (HSV)

In februari heb ik het gehad over waarheid. Dat is een onderdeel van de wapenuitrusting van een christen. Deze keer wil ik het hebben over gerechtigheid, ook een onderdeel van de wapenuitrusting. In het boek “De brief aan de Efeziërs” vertaald H.B. Slagter gerechtigheid door 'rechtvaardigheid'.

Wat is gerechtigheid? Hier vond ik:
Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.” 

Dus gerechtvaardigd zijn, is vrij zijn van schuld. Dat kan ik begrijpen. Christus heeft de schuld voor mij, ons betaald op het kruis van Golgotha. Ik moet met deze gerechtigheid mijn borstkas beschermen zodat ik bestand ben tegen de aanvallen van de overheden en machten. Hoe werkt dat dan? Ik heb iets verkeerds heb gedaan. Ik heb gezondigd. Maar ik heb het beleden aan God en weet dus dat God IN Christus mij die zonde heeft vergeven. Nu kan de boze macht zeggen wat hij wil, maar ik ben door God vrijgesproken. Ik heb genade ontvangen.


Het verraste me dat gerechtigheid 235 keer in het Oude Testament voorkomt. De eerste tekst uit het Oude Testament is: 
Gen.15: 6 En hij (Abram) geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (SV)
Het geloof van Abram werd hem tot gerechtigheid. Als gerechtigheid van mijn geloof af zou hangen dan zou ik het niet redden, denk ik. Maar voor zover ik het kan zien hoeft dat ook niet. Want in Filippenzen 3: 9 (SV) zie ik dat het niet om mijn geloof gaat maar om het geloof van Christus. Zo staat het ook in de grondtekst legt H.B. Slagter uit in zijn boek “De brief aan de Filippenzen”.

Flp.3: 9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; (SV)

Andere vertalingen schrijven allemaal 'door het geloof in Christus'. En dan lijkt het om mijn geloof te gaan, net als bij Abram. Ik hoor dat ook veel zeggen. Men zegt dan bijvoorbeeld: ik heb veel aan mijn geloof gehad tijdens mijn ziekte of tijdens het verlies van een geliefde. En ik begrijp wel wat er bedoeld wordt. Maar ik ben blij dat ik mag vertrouwen, leunen op het geloof van Christus, zoals het in de SV staat. Christus houd mij vast in alle omstandigheden. Als dat geen gerechtigheid is! Het volmaakte Borstharnas heeft overwonnen.

H.B. Slagter schrijft dat waarheid en rechtvaardigheid met elkaar te maken hebben. Het hoort helemaal bij de nieuwe mens. En volgens mij is Christus die Nieuwe Mens die ik aan mag doen, zoals in Efeze 4: 24 staat. En daar komt ook de rechtvaardigheid weer ter sprake.
Ef.4: 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (HSV)

Terwijl veel gelovigen zich alvast met een 40 dagen vastentijd voorbereiden op Pasen, mag ik dit doen door mij te bekleden met het borstharnas van de rechtvaardigheid wat ik elke dag nodig heb.