Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 29 maart 2015

"Evangelie van de vrede" het 3e deel van de wapenuitrusting, Ef.6: 15

Dit wordt het 3e deel van de wapenuitrusting. Ik vind het mooi om zo met de wapenrusting bezig te zijn. O, ja ik heb er al enkele studies over gehad. Die waren prima, maar nu ik mij er zelf in moet verdiepen om er iets van door te geven, dringt het toch beter tot mij door.
Het volgende punt van de wapenuitrusting is:

Ef.6: 15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Betekent het dat ik bereid mag zijn om het evangelie van de vrede te brengen? Of is het zo dat vrede een onderdeel van mijn leven mag zijn?
Misschien worden er wel beide facetten mee bedoeld.

Het evangelie van de vrede wordt alleen in Efeze 6:15 genoemd. Maar er wordt veel, 292 keer, over vrede geschreven in de Bijbel. In Romeinen 10: 15, een aangehaalde tekst uit Jesaja 52: 7, lees ik over de verkondiging van de vrede.
Rom.10: 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

De voeten geschoeid. De voeten zijn de basis van mijn lichaam. Ik sta erop. Ik zou dus kunnen zeggen dat het evangelie van de vrede en de vrede als levenshouding de basis is van mijn leven IN Christus. Het schoeisel is een onderdeel van de wapenuitrusting. Ik las op wikipedia dat de Romeinse soldatenschoenen in die tijd er zo ongeveer uitzagen als op dit plaatje. Ze hadden stalen pinnen zodat de soldaat er niet mee weg kon glijden in de strijd. En het beschermde hem tegen stenen en kou. Het evangelie van de vrede, waar ik op sta, beschermt mij tegen de aanvallen van satan. Romeinen 14: 19 zegt:

Rom.14:19 Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.

Vrede is een vrucht van de geest:
Galaten 5: 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Wat staat er tegenover vrede? Oorlog, haat, ruzie verbittering, onvergeeflijkheid. Als deze zaken kunnen mijn vrede roven. Laat ik dat toe? Gods Woord zegt:
Rom.12: 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.

Vergeven is de sleutel naar die vrede. Vergeven is niet gemakkelijk. Ik ken het voorbeeld van Corrie ten Boom. Zij vergaf de beul die haar zus had vermoord. Door de keuze te maken deze beul te vergeven, kwam ook het vergevingsgevoel in haar hart. Mooi om te lezen, maar ook om zelf te ervaren.

In de Bijbel staat een nog veel mooier voorbeeld over vergeving, namelijk dat van de Here Jezus die Zijn moordenaars vergeeft.
Luk.23: 34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen.
Ik mag het verlossingswerk van Christus in mijn leven aanvaarden en genieten van het resultaat:
Fil.4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.


Vredige paasdagen, Rinske


1 opmerking:

  1. Jij ook een gezegend Paasfeest! Mooi is dat, over die voeten geschoeid en je uitleg via Bijbelteksten. Dank je wel.

    BeantwoordenVerwijderen