Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


maandag 1 augustus 2022

Genade zo oneindig groot.

Christus, één gebed van ons verwijderd.

Sinds een paar maanden doe ik mee aan een project van Jan Heijnen om de Bijbel in 2 jaar te lezen. Jan begeleid ons hierin met een dagelijkse mail. Vandaag (7-7) was ik bij Exodus 37 en 38 en de vraag die ons werd gesteld is: "Wat betekent het voor jou dat je dankzij de bemiddeling van de Here Jezus God vrij kunt benaderen?"

De overdenkingen op deze vraag wil ik met jullie delen. Het is al zo vanzelfsprekend dat ik door het vertrouwen in en het geloof van Christus tot God kan naderen. Dat laatste betekent dat het niet van mijn geloof afhangt, want dat wisselt en schiet altijd te kort. Maar het geloof van Christus was en is standvastig. Hij heeft overwonnen en daar mag ik op vertrouwen.

Die bemiddeling van de Here Jezus is van levensbelang. Het was een groot en heftig offer wat Hij bracht. Dat wordt duidelijk in het Oude Testament door de vele offers die er nodig waren om de mens van zonde te reinigen. Daarvoor moest iemand sterven. Toen een dier en voor mij was dat Christus.

Er was slechts één gebed nodig om in de nabijheid van God te komen. Daardoor kan ik leven, eeuwig leven. Mijn fouten, falen en zonden mag ik belijden maar eigenlijk heb ik al vrijspraak en vergeving ontvangen. Mijn leven is zinvol en er is uitzicht op een leven na dit leven, dichtbij God en Christus, waar ik werkelijk tot mijn doel zal komen. God wil mij/ons voor altijd bij Zich hebben. Dat kan door het volbrachte werk van Christus. Het gaat mijn verstand te boven. Soms wil ik de intentie 'pakken' maar dat lukt niet. Ik kan alleen maar in stille verwondering zijn, voor Christus die mijn zonden gedragen heeft, maar ook die van alle mensen en van de wereld; Johannes 1: 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

Er was en is zo'n grote kracht in Zijn Bloed. Dat is voor mij niet te bevatten. Misschien zal ik dat ooit wel kunnen. Ik ervaar die verlossing soms meer, soms minder. Maar ik mag daarvoor danken, ook al schiet dat altijd tekort. Ik mag het zomaar zeggen: "alles is volbracht door Christus en nu kan ik vrij tot God naderen".

Genade zo oneindig groot


Heer uw Liefde kocht mij vrij, en uw dood schonk mij het leven.

Ja u deed te veel voor mij, om mij ooit weer prijs te geven.

Zou uw trouw bezwijken? Neen. Dit is Heer, mijn troost alleen.


 

dinsdag 28 juni 2022

DE WERELD.

De wereld

Na een heerlijk kampeer weekend opende ik mijn laptop en zag het nieuws voorbij gaan. Ik realiseerde mij dat ik in twee werelden leef. 'Mijn wereld' en 'de wereld'. Ik ga in mijn wereld regelmatig voorbij aan de wereld. Maar soms raken ze elkaar en weet ik niet wat ik met de wereld aan moet. Ik googelde: "van wie is de wereld". Daar is een hele site over. Als de mensen dan denken dat de wereld van hen is waarom maakt men er dan zo'n puinhoop van? Een puinhoop in de zin van haat en nijd, de oorlogen, maar ook van vervuiling, waar mensen ziek van kunnen worden. En wat een onnodige troep vind ik overal. Echt iets wat ik niet snap. En de gedachte kwam bij me op of wij deze wereld wel waard zijn.

Bij langer zoeken kwam ik een artikel van Jb. Klein Haneveld tegen. En ook een site met Bijbelteksten over de wereld. Daar wilde ik natuurlijk naar toe. Gelovigen weten dat de wereld Gods schepping is. Wat maakt nou dat God niet ingrijpt en de veroorzakers van die oorlogen en ellende aanpakt? Ooit deed Hij dat en ik geloof ook dat Hij dat weer zal doen. Maar voor nu wacht God, zo lijkt het op het juiste moment, en is Hij voor velen onzichtbaar en onbekend. Dat geld ook voor Zijn vijand, de overste van deze wereld.

Ik citeer uit "De bijbel in 1 dag" uit de samenvatting van het boek Ester:

"Er zijn twee personages die niet genoemd worden door de auteur van dit boek: God en de duivel. In het hele verhaal zie je de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. De duivel die Adam en Eva misleidde, zit achter het complot tegen het Joodse volk, terwijl God hem telkens te slim af is. Toch wordt hun rol niet omschreven. Daarmee komt de realiteit van dit Bijbelboek misschien wel heel dicht bij onze eigen realiteit. We zien goed en we zien kwaad. We zien de gevolgen van wat de duivel doet in zonden en misstanden, oorlogen en hongersnood. Maar wat hij precies doet en hoe hij het doet, dat weten we niet."

Hier moeten we het mee doen. Maar wat we wel weten is dat het niet zo zal blijven. donderdag 26 mei 2022

Wolken.

Wolken

Als kind kon ik genieten van mooie wolken aan de hemel. Dan dacht ik dat de Here Jezus jarig was. Wat ik op dat moment niet besefte was dat Christus met Zijn hemelvaart inderdaad iets met een wolk te maken had: Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Bovendien zal hij op dezelfde manier terugkomen: Handelingen 1: 11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De Bijbel zegt nog meer over wolken. Zo lees ik in: Genesis 9: 12 -14, 16 12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.  

Sinds kort neem deel aan het project van Jan Heijnen om de Bijbel in twee jaar te lezen. Jan stuurt het aan door middel van een dagelijkse mail waarin hij, dwars door al de geschiedenissen heen, ons blijft bepalen bij het plan van God.

En zo las ik ook Genesis 9. Natuurlijk is het heel bekend tekstgedeelte. Als ik een regenboog zie dan denk ik aan deze teksten, maar altijd vanuit mezelf. Toen ik het gedeelte vanmorgen (13-5) las viel mij op dat God deze boog ook ziet. De volgende keer mag ik beseffen dat God en ik samen naar de regenboog kijken. Dat ervaar ik als een dimensie meer. Want soms heb ik het gevoel dat God heel ver weg staat van alles wat er om mij/ons heen gebeurd. Maar ik mag weten dat ook al lijken donkere wolken zich boven deze wereld samen te pakken, God alles in Zijn hand heeft.

Ik sluit dit stukje af met een pinkstergedicht, persoonlijk voor ons in deze tijd: Gezien, geliefd en gekend, geschreven in 2021 door Ronald Lammers.


Nu mag je zijn wie je bent; een mens zoals je bent bedoeld. Die in alles wat je van binnen voelt, wordt gezien, geliefd, gekend.

Geen verleden hoeft je meer te hinderen. Vandaag mag je nieuw zijn, mooi. En dansen tussen spelende kinderen. Niet meer zo verloren en gekooid.

Nu hoef je niet bang te zijn. Je hart werd verbonden met God. Die Zijn Geest in je heeft uitgestort. Tot genezing van al je zielenpijn.

De toekomst gaat verder dan de nacht. De nieuwe morgen is in zicht. Je mag genieten van een nieuwe kracht. Waarin het kwade voor de liefde zwicht.

Nu mag je zijn wie je bent. Een mens vervuld met Gods Geest. Vrij, onbevangen, onbevreesd. Voor altijd gezien, geliefd, gekend.

Ik wens jullie gezegende en gezellige pinksterdagen.

woensdag 27 april 2022

Liefde

Liefde.

Mijn oog viel op een bericht in de Visie over een gratis te downloaden bijbel die in 1 dag is te lezen. De schrijver, Jan Heijnen heeft een bepaalde doelgroep voor ogen waarmee hij in vogelvlucht door de Bijbel wil gaan om de Liefde van God te laten ontdekken. Ik werd nieuwsgierig en heb zijn boek gedownload. Zijn schrijfstijl is kort, verrassend en boeiend. Verder heeft hij nog meer artikelen op zijn site die ik interessant vind.

Overgenomen met toestemming uit "De Bijbel in 1 Dag" van Jan Heijnen: "Die eerste mensen zijn aangesteld door God om zorg te dragen voor zijn schepping. In Genesis drie verschijnt een mysterieus dier op het toneel, een slang. Hij zorgt ervoor dat Adam en Eva tegen God zondigen. Waarom zou een goede God een val zetten voor zijn schepselen? Als Hij alwetend is, dan had Hij toch kunnen voorzien hoeveel ellende dit zou veroorzaken? Dat klopt. Ik ga ervan uit dat God wist dat Adam en Eva op een dag in de fout zouden gaan door toedoen van de slang. Toch had God geen keus. Hij wilde geen robots zonder gevoel, verstand en liefde. Hij wilde mensen die van elkaar, van de wereld én van Hem konden houden. Als liefde het grootste geschenk is, dan wilde Hij dat niet voor hen achterhouden. Dus moest Hij de mens wel een vrije wil geven, want zonder vrije wil is er geen liefde. En je kunt alleen een vrije wil hebben, als je ook de keuze hebt om iets fout te doen. Denk er maar eens over na: je kunt je liefde voor iemand alleen maar bewijzen als je ook de keuze hebt om ontrouw te zijn."

Ik moest direct denken aa n: Romeinen 5: 14c Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

In het boek "Adam als type van Christus" legt Peter Slagter uit dat Adam zijn vrije wil gebruikte om Eva te volgen in het eten van de verboden appel. Er staat op blz. 35: "Adam vernederde zich uit liefde voor Eva. Hij is hierin een type van Christus." Pasen is weer gevierd en dit vind ik een mooi vervolg. 

De Here Jezus werd de laatste Adam en kwam uit vrije wil naar deze aarde om het gevolg van de vrijwillige keuze van de mensen, om te zondigen, ongedaan te maken. Dat is Genade. Dat is de Liefde van God die IN Christus de mens verlost en met de mens wil optrekken.

Download zelf je gratis exemplaar https://jan-heijnen.nl/1dag.

 

donderdag 7 april 2022

Kruisig Hem!

Kruisig Hem.

Regelmatig worden mensen aangemoedigd of uitbundig geprezen om hun prestaties, zoals Maarten van der Weijden waar in de donkere nachten veel mensen aan de kant stonden om hem aan te vuren. Dit deden ze met liederen zingen, roepen en tractoren die hem belichten. Natuurlijk prachtig om te zien en zeker bemoedigend voor Maarten.

Hoe anders was dat bij de Here Jezus in Zijn donkere nacht! Daar waren geen bemoedigingen, nee, daar schreeuwde de hele menigte als één man: Lukas 23:21 Kruisig Hem, kruisig Hem.

Ik stel mij voor dat de menigte die de Here Jezus wilde kruisigen van hetzelfde slag was dan de menigte die Maarten aan moedigden. Maar wat een verschil. En wat een haat tegen de Zoon van God die Mens geworden is. Ook als je geloofde dat Here Jezus een gewone man was, was deze vijandschap bizar, want wat had de Here Jezus nu eigenlijk voor misdaad begaan? Pilatus, een heiden, zei in: Johannes 19: 4 Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.

Natuurlijke was er ook een kleine groep die intens verdrietig was dat dit gebeurde. Maar stel dat niemand de Here Jezus had willen kruisigen, hoe had dan de verzoening tot stand gebracht moeten worden? Mijn gedachte hierover is dat God wist hoe de mensen, maar vooral satan, Zijn Zoon zouden haten. Gelukkig heeft God dit hele gebeuren ten goede gekeerd. Er staat in:

Hebreeën 12: 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Efeziërs 2: 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Kolossensen 2: 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Ondanks alle vernederingen mocht Christus uit de dood opstaan en overwinnen. En dat is en zal zichtbaar worden. Eens zullen alle mensen Christus eren met de eer die Hij waard is.

 

Openbaring 5: 12, 13 12  En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Openbaring 7: 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.

Mooie paasdagen.

Hieronder de linken naar de vorige paas stukjes.

2014 Goede vrijdag en Pasen.

2015 Doodstraf. 

2016 Pasen. 

2017 Engelen, wonderen en Pasen.  

2018 Rietstok.

2019 Het bloed van Christus. 

2020 Hout van het leven. 

2021 Verzoening door voldoening. 

 


donderdag 10 maart 2022

Lichaam van Christus

Het Lichaam van Christus.

Vorige maand schreef ik over het geestelijke Lichaam van Christus. Daar wil ik nog even verder mee gaan. Gelovigen die vertrouwen In Christus worden aan dit Lichaam toegevoegd. Dit Lichaam is onzichtbaar voor de buitenwereld. Dit Lichaam kenmerkt zich niet door allerlei uiterlijkheden of aardse zegeningen. Nee, de zegeningen zijn geestelijk lees ik in: Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Zo ben ik op zoek gegaan naar een gemeenschap die deze 'waarheid' uitdroeg en mocht ik zo'n groepering vinden. Er is geen lidmaatschap nog doop nodig om tot deze groep te behoren. We doen niets wat met handen gebeurd: Kolossenzen 2: 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

Ik kreeg ooit op mijn blog de vraag hoe wij nog zichtbaar zijn als wij niet aan 'uiterlijkheden' doen. In vergelijking met anderen doen we bijna niets. We demonstreren en protesteren niet. We dragen geen uniform of toga. We gebruiken geen vlaggen en spreken geen vreemde talen. We evangeliseren niet in tenten. Het enige wat we trachten te doen is de dingen te zoeken en te bedenken die boven zijn: Kolossenzen 3: 1, 2 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

En dat is nogal onzichtbaar. Het lijkt wel lauw. Ondanks deze conclusie besef ik dat ik niets zichtbaar kan en hoef te maken. God Zelf zal dit doen, op Zijn tijd. Ik mag weten dat God iets met de Gemeente doet in deze tijd zoals ik lees in Efeze 3: 10. Begrijpen doe ik dit niet, maar het geeft wel rust.

 
Nu mag ik met Hem leven en wandelen. Ik kan over Hem vertellen als dit zo uitkomt. Wat ik geloof en weten is dat ik 'IN Christus' Het Lichaam van Hem zijn. Zo ziet God ons. Dat Lichaam heeft zijn plaats in de Hemelse gewesten. Het is voor mensen een onzichtbaar Lichaam. Maar God kent ieder lid daarvan. We zijn 'leden' van dit Lichaam niet op grond van doop, lidmaatschap van een kerk of bepaalde handelingen, maar alleen op grond van ons vertrouwen in dat wat Christus heeft gedaan voor ons. 'IN Christus' zijn wij niet in het vlees maar in geest.

Soms lees ik over een christen die opgevallen is door zijn oprechte eenvoudige uitstraling: Filippenzen 1: 27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,

 

vrijdag 4 februari 2022

Kerk: langste tijd gehad?

Heeft de kerk haar langste tijd gehad?

Om diverse redenen denken gelovigen dat de kerk de langste tijd heeft gehad. Bij het Visie-pannel denkt 77% dat ook. Maar wat bedoelen ze dan precies? Op de site "npo kennis" lees ik:

"Tot in de jaren zestig leven we in Nederland in een sterk verzuilde samenleving, waarin de protestanten en rooms-katholieken de grootste groepen zijn. Door groeiende welvaart, scholing, democratisering en de invloed van televisie gaan mensen steeds meer individuele keuzes maken. Dit leidt tot dalend kerkbezoek, vooral bij de katholieke kerk. Ook bij de protestanten neemt het aantal leden af, maar het zijn trouwere kerkgangers. Een aantal kleine kerken groeit juist. Al decennialang probeert de kerk te moderniseren en dichterbij de mensen te komen, bijvoorbeeld door het taalgebruik aan te passen en beatmuziek te introduceren. Succesvolle evenementen zoals The Passion duiden erop dat mensen nog wel interesse hebben in het geloof. Dat de kerken leeglopen betekent niet direct dat mensen minder interesse hebben in religie. Er ontstaan allerlei alternatieve manieren om daarmee bezig te zijn, zoals bijvoorbeeld stilte retraites."

In het dagblad "Trouw" reageren twee predikanten op de stelling: "Persoonlijk lijkt het predikant Jean-Jacques Suurmond een 'uitstekende' ontwikkeling. "Ik vind de kerk niet vanzelfsprekend. En God al helemáál niet. Wat nu gebeurt is heel verfrissend. Het legt dingen bloot die vergeten waren. Het dogmatische is eraf. Er is veel meer ruimte voor het spirituele en de ziel. De kerk moet zich nu richten op hoe God in elkaar zit. Onder intellectuelen is God tijden taboe geweest. Omdat zij Hem vereenzelvigden met een betuttelende kerk"."

Hans Kuijpers, directeur van het evangelicale Willow Creek, kijkt verre van opgewekt. Nederland is een geseculariseerd land. Maar secularisatie is volgens Kuijpers geen natuurverschijnsel waaraan niets te doen valt. "Heel veel méér mensen dan die in de kerk zitten, zijn op zoek naar houvast en richting. Het alles-moet-kunnen als hoogste goed, heeft zijn langste tijd gehad. De grenzen zijn bereikt. En dan komt God weer in beeld. Als je ziet hoe jongeren nu reageren op evangeliserende berichten! Vergeleken met twintig jaar geleden zijn ze veel sneller geneigd zich erin te verdiepen. Misschien wel omdat er geen frustratie meer is over die stomme kerk. De grenzen tussen de protestantse kerken vervagen. Jonge mensen begrijpen daar helemaal niets meer van. Het zou mij niet verbazen als er een hergroepering komt"."

Soms heb ik het gevoel dat men leden wil werven voor eigen kerk. Er is ook een soort lidmaatschap waarvan ik mij in en uit kan schijven. Over dit lidmaatschap lees ik hier.

Op de site "geloofstoerusting" lees ik waarom lid worden van een kerk toch wel heel belangrijk is. Er staat zelfs: "In het Nieuwe Testament’, merkte John Piper op, ‘is het jezelf afsluiten van een plaatselijke gemeente gelijk aan het jezelf afsluiten voor Christus." Dat vind ik nogal een krasse uitspraak. Zelf ben ik niet lid van een kerk of gemeenschap. Ik kom wel samen met andere gelovigen. Wij kennen geen lidmaatschap.

Als moderniseren betekend dat er minder betutteld gaat worden lijkt mij dat een goed proces. Datzelfde vind ik van de dogma's. Daarvan mag onderzocht worden welke nodig zijn in het functioneren van Het Lichaam van Christus. En inderdaad, moet alles kunnen?

Dat God in beeld komt is bijzonder. Dan kan ik er niet omheen dat God Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven aan deze wereld. God heeft Hem gemaakt als Hoofd van Het ene Lichaam, De Gemeente. Daar draait het om in dit tijdperk. 

 

Iedereen die zijn vertrouwen stelt op Christus wordt toegevoegd aan dat Lichaam.  Het is een geestelijk lidmaatschap. Ik weet niet of ik uitgeschreven kan worden uit Het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Maar ik geloof dat ik op grond van vertrouwen in Christus tot die Gemeente behoor, ook al snap ik niet alles, twijfel ik soms of denk ik wel eens dat ik het niet waard ben. Ik weet dat het GELOOF VAN Christus stand heeft gehouden en heeft overwonnen. Daarin mag ik eeuwig rusten.

Verder ben ik niet afhankelijk van het instituut 'kerk'. Ik kan, gelukkig nog steeds, altijd ergens met anderen bij elkaar komen. Ik kan het 'goede nieuws' vertellen en er zijn voor de naaste. De kerk kan verdwijnen, maar 'De Gemeente' Het Lichaam van Christus blijft, onzichtbaar. Christus is de weg, de waarheid en het leven; Johannes 14: 6. Daar kan ik mee 'Thuis' komen.

 

vrijdag 24 december 2021

Kairos en chronous.

Kairos en chronous.

Tja en dan zijn we weer aangekomen bij de laatste week van het jaar. Het was een bewogen jaar met corona, online diensten, een lockdown en opnieuw een harde lockdown. Het is allemaal nog niet voorbij. Er is en wordt veel over deze tijd geschreven, vaak tegenstrijdig aan elkaar.

Zo was er de prediking van ds. Paul Visser. Sommigen zijn het helemaal met hem eens, maar mij leek het toe dat de Ds. een eigenmachtige uitleg gaf van Openbaring 13. Lees ook de reactie van minister Hugo de Jonge op deze preek.

Maar kort geleden las ik in het dagblad "Trouw" dat Ds. Visser zijn excuses heeft aangeboden voor de gehouden preek. Het zegt onder anderen: "Excuses. Waar mijn preek vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld, betreur ik dat zeer en ik neem daar bij deze afstand van”, zegt Visser in een dinsdag verspreide verklaring. “Als ik de suggestie heb gewekt dat we de ernst van Covid-19 kunnen bagatelliseren: dat was allerminst mijn bedoeling. Daarom bied ik mijn excuses aan, aan iedereen die deze preek pijn, verwarring of anderszins schade heeft berokkend. Ik trek er lering uit.” Deze excuses kan ik zeker waarderen. Mooi dat hij dit heeft gedaan.

Ik bleef hangen bij de site "Royal mission". Daar kwam ik de term karios en chronous tegen. Daarover hebben wij in onze 'gemeente' een Bijbelstudie gehad. In een studie in onze gemeente werden deze woorden als volgt uitgelegd:

"Chronous: bepaalde tijden en seizoenen: duidt een bepaald tijdgebied aan, kwantitatief, ingesteld door God voor een ieder en voor tijd/seizoen."

"Kairos: gepaste tijd, ‘tijden die eraan zitten te komen’, het goede moment. 1 Tim. 4: 1."

Grondtekst: Chronous: tijden. Kairos: perioden, gelegenheden, tijdstip.

Op de site staat o.a.: "Kairos wijst altijd een speciale gelegenheid of uniek seizoen aan, zoals wij zeggen ‘we hadden een goede tijd met elkaar’. Kairos is een moment of fase waarin je door de gunst van God sneller leert, grotere vooruitgang boekt of extra veel vrucht draagt. Voorwaarde is dat je die fase durft te omarmen, want ze ontstaat altijd in een tijd van moeite, strijd en verlies. Niet vanuit de vraag: ‘Hoe gaan we om met corona?’ maar vanuit het verlangen: ‘Hoe reageren we op Gods kansen?"

Dat spreekt me aan. Dat is een beter uitgangspunt dan alles over corona uitspitten. Daar kwam ik in om. Er zijn zoveel meningen en inzichten. Alles kan logisch klinken. Nee, dan die kansen van God! Op de site schreven ze dat ze een groter online bereik hadden dan via kerkdiensten. In het boek van Sebastiaan de Graaf, "Omgaan met tegenslag" las ik op blz. 138 en 143 dat de corona crisis een mogelijkheid bied om God beter te leren kennen.

Dat is een mooie bemoediging om dit jaar mee te eindigen maar ook om het nieuwe jaar mee te beginnen.

 

We weten niet wat de toekomst zal brengen. De Here Jezus zei tegen zijn discipelen in: Handelingen 1: 7 Het komt u niet toe de tijden (chronous) of gelegenheden (kairos) te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

1 Korinthe 13: 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Dit laatste is de toestand van de overleden dierbaren, al dan niet aan corona. Zij zien Christus van aangezicht tot aangezicht.

Ik bid dat de hedendaagse tijden nog veel mensen naar God toe mogen brengen. God de Schepper van hemel en aarde en van leven na de dood.

Ondanks de beperkingen wens ik jullie gezellige kerstdagen toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

 

zaterdag 18 december 2021

Komst van de Here Jezus.

De voorbereidingen voor eerste komst van de Here Jezus.

Velen zullen in deze tijd van het jaar de geschiedenis van de geboorte van de Here Jezus weer vertellen of er over prediken. Ook ik wil er aandacht aan schenken. Onze 'kerst' verhalen komen o.a. uit:

Jesaja 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Mattheüs 1:23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Het is alleen Maria overkomen dat ze Gods zoon mocht dragen. Zij was begenadigd en gewillig. Ze zal vast de profetie uit Jesaja gekend hebben. Maria mocht meewerken aan het vervullen van die profetie, aan de Hoop voor de Joden en heidenen. Ik lees in: Lukas 1: 28, 31, 34, 35, 38 28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. 31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? 35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. 38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.

Maria ging als eerste naar Elizabet (Lukas 1: 39 - 45) haar nicht die zwanger was van Johannes de doper. In Lukas 1: 46 - 56 staat de lofzang van Maria. Daarin zegt ze onder anderen: 46 En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47 en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48 omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49 want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam.

Ergens wist Maria dat de geslachten van Israël zalig van haar zouden spreken. Zalig betekent: het eeuwige heil deelachtig. Maar dat de katholieke kerk haar heilig zou verklaren heeft ze niet kunnen bevroeden.

Deze zwangerschap in ongehuwde staat was problematisch voor Jozef en Maria. Jozef wilde Maria in stilte verlaten, om haar niet in opspraak te brengen. Maar er kwam ook een engel bij Jozef langs: Mattheus 1: 18 - 25 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Het is zo zorgzaam van God dat Hij tevens Jozef bij het proces heeft betrokken. Per slot van rekening zou de Zoon van God onder de hoede van Jozef opgroeien. Maria en Jozef droegen samen de zorg voor de Here Jezus. En dit ondanks dat zij nog niet gehuwd waren. 

Later hebben Jozef en Maria samen nog meer kinderen gekregen, maar Jozef heeft geen gemeenschap gehad met Maria totdat het bijzondere Kind Jezus geboren is.  

Het kan niet zo gegaan zijn zegt de moderne mens, zoals ik kon concluderen uit dit "bijbelblog". Men heeft beredeneerd dat onderstaande teksten anders zijn bedoeld. Toch lees ik in: Mattheus 1: 18, 24, 25 18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. 24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus. 

 

Op de site "Goed bericht" lees ik: "Het zaad der vrouw. Paulus schrijft dat…toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet…-Galaten 4:4-. Sinds het eerste mensenpaar de hof van Eden moest verlaten heeft de mensheid weet van “het zaad der vrouw” dat zou komen (Gen.3:15). Een merkwaardige uitdrukking omdat zaad altijd geassocieerd wordt met een man. Toch heet Hij, die de kop van de slang zou vermorzelen, “het zaad der vrouw“. Het is een subtiele verwijzing naar de geboorte van de Messias, buiten een man om. Al sinds mensenheugenis getuigen ook de sterrenbeelden daarvan. De Zodiak begint (zie de Sfinx) met de Maagd om te eindigen met de Leeuw (van Juda). Inclusief de tussenliggende sterrenbeelden, wordt daarin Gods plan van A tot Z uitgebeeld. Het Evangelie staat ook in de sterren geschreven! Het was geen mens die Jezus Christus verwekte bij Maria, evenmin als dat het een mens was die Hem uit de doden (ver)wekte. Daarom heet Hij met recht “de Zoon van God”. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk!"

Het viel mij op dat er in het Evangelie van Marcus en Johannes niets over geschreven wordt. En het evangelie van Mattheus begint anders dan het evangelie van Lukas. Op internet vind ik artikelen die daar kritisch over zijn, wat zelfs kan uitmonden in ongeloof over de gebeurtenissen. Toch meen ik dat deze verschillen niet een struikelblok hoeven te zijn. De evangeliën worden door de vier evangelisten beschreven vanuit een bepaald uitgangspunt zoals ik uit de site "Webbijbel" aanhaal: 

Evangelie

Doelgroep

Thema

Mattheus

Joden

Jezus als Koning/Messias

Markus

Romeinen

Jezus als dienaar

Lukas

Grieken

Jezus als mens

Johannes

Alle gelovigen

Jezus als Zoon van God

Er zijn veel meer sites die deze verschillen zo verklaren. De site "Amen" doet het vanuit het OT.

Oude Testament

Thema

Zacharia 9: 9

Zie, uw Koning

Jesaja 24: 1

Zie, Mijn Knecht

Zacharia 6: 12

Zie, een Man-Zijn naam is spruit-zal uit Zijn plaats uitspruiten

Jesaja 40: 9

Zie, uw God

Op "Amen" lees ik: " Deze vier-voudige aankondiging van de Messias vinden we terug in de vier Evangeliën. Net zoals de 140 verschillende benamingen en titels van het Heere Jezus in het Nieuwe Testament nooit volledig Zijn Persoon en werk kunnen vastleggen, net zomin kunnen ook de vier Evangeliën volledig zijn in de omschrijving van de Persoon van de Heere Jezus Christus en Zijn werk. Maar we zijn er blij mee, want dit is wat God ons in Zijn liefde gegeven heeft en hier moeten we het mee doen en we hebben er onze handen vol aan."

Jozef en Maria stamden allebei uit het geslacht van David lees ik op de site "CIP": "2. Sommigen vinden het vreemd dat in Mattheüs 1 en Lucas 3 wel de genealogie van Jozef wordt genoemd (dat zou betekenen dat Jozef de vader van Jezus is), terwijl volgens de Bijbel Jozef niet de vader van Jezus is! Dat het geslachtsregister van Jozef wordt genoemd, heeft een geheel andere reden. Namelijk om aan te geven dat Jozef stamde uit het geslacht van koning David. Mattheüs noemt Jezus zelfs ‘zoon van David’. God had aan David beloofd dat er in eeuwigheid iemand, Jezus, in geestelijke zin en tot in eeuwigheid als koning zou zitten op de troon van David, die in de natuurlijke wereld daarvan een beeld was".

Ik wil vasthouden aan Gods Woord en aanvaarden dat dit een wonder was, zoals God meer wonderen heeft gedaan in relatie met Zijn volk Israël. En niets is onmogelijk voor God Die de Schepper is van hemel en aarde, Die in de toekomst een nieuwe hemel en aarde zal maken. Wat een hoopvol vooruitzicht voor het komende jaar in deze donkere tijden.