Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 3 november 2022

Er is hoop!

Er is hoop!

Vanaf half september tot half oktober was het bronsttijd voor de herten op de Veluwe. Ik heb daarvan genoten. Soms zat ik ergens te wachten op hetgeen er gebeuren ging en luisterde ik naar het burlen van de herten. Ik ben onder de indruk van dit gedrag van de dieren. En dan bedenk ik hoe mooi het is dat God dit zo in hun aard heeft geprogrammeerd.

En dat is natuurlijk niet het enige wat God gegeven heeft. Op zo'n moment vraag ik mij af of God daar nu Zelf ook van geniet, van Zijn schepping. Onwillekeurig komen dan ook de gedachten aan de teloorgang in de natuur. De mens die alleen maar winst wil en alles moet daar voor wijken. Ik las in Deuteronomium over de vervloekingen die God zou brengen over het volk Israël wanneer zij ongehoorzaam zouden worden. En dat God zich dan terugtrekt. Deuteronomium 31: 18 Ik zal Mijn aangezicht op die dag zeker verbergen, vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd.

Het voelt soms alsof God ook in deze tijd Zijn aangezicht heeft verborgen. Toch zou het zomaar kunnen dat misschien juist in deze tijd Gods stem spreekt. We weten dat deze dingen moeten gebeuren om mensen weer terug te krijgen in de positie waarin ze/wij horen!

Ik ontmoet meerdere natuurliefhebbers tijdens mijn tochten. We praten met elkaar en ik hoor de zorgen die er over deze tijd zijn. Vanmorgen (10-10) las ik dat er raket aanvallen zijn o.a. Kyiv zijn.

Als ik zo in de natuur ben is al het gedruis in de wereld even ver weg. Maar het is er zeker wel. Laten we maar doen zoals het beschreven staat in Psalm 42: 2. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor deze wereld met zijn bewoners. 

 

Wat een voorrecht dat we mogen weten dat de Here Jezus is gekomen en om te bemiddelen tussen God en mensen.

Er is hoop.


zondag 25 september 2022

Heb goede moed.

Heb goede moed:

Johannes 16: 33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Met het lezen van de "Bijbel in twee jaar" maakten we een tussenstap naar de Psalmen. Dit omdat de eerste 4 boeken behoorlijk pittig waren en de Psalmen even een mooie onderbreking zijn in de geschiedenis met het volk Israël. Mijn vorige stukje ging over de vrede die eens zal komen. Eigenlijk is dit een vervolg hiervan. De woorden van de Psalmen 22 en 31 troffen mij.

Ik merk dat ik behoefte heb aan troost uit Gods woord in deze tijd met al zijn verwarring. Deze teksten bemoedigen mij en ik hoop ook jullie. Het gaat natuurlijk in de eerste plaats over Israël. Daar zal in de toekomst opnieuw het heil vandaan komen. Dat land zal eindelijk vrede hebben en bloeien als een roos. (De bloem op de foto is een Canna uit eigen tuin)

 

Psalm 22: 28-31 28 Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heiden volken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 29 Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heiden volken. 30 Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. 31 Het nageslacht zal Hem dienen, en aan de Heere toegeschreven worden tot in generaties.

Psalmen 31: 24, 25 24 Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen, want de HEERE beschermt de gelovigen, maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt. 25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt! Jesaja 35: 1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos.

Ik ervaar ook bemoediging en herkenning in het gedicht van Ronald Lammers. 

Oorsprong en zin. Alles wat beneden bestaat vindt zijn oorsprong boven.

Het licht dat elke morgen

door de wereld gaat

maakt het mogelijk te geloven

dat niet het duister,

niet het kwade, niet de mens

met al zijn daden

de toekomst bepaalt.

Waar de zon eindeloos straalt

is alles overwonnen.

In de hemel

is het begonnen.

Waar eindigt mijn bestaan?

Waar geen strijd meer

en geen tranen?

Het Woord mag

ergens over gaan,

boven pijn en

boven wanen.

Als een boom dat groeit

door licht en water

vind ik mijn wortels

in woord en later.

Vind ik het einde

in het begin.

Hij is de zon.

Hij is de zin.

 

 

vrijdag 26 augustus 2022

Eens wordt het vrede.

Eens wordt het vrede!

De wereld om ons heen komt steeds meer in nood: Mattheus 24: 6-8 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Er is grote honger in Afrika. Het is oorlog in Oekraïne. In het begin schrokken we heel erg, want wat gaat dat voor ons betekenen? Maar het went. Ik/wij leven door en we blijven nog buiten schot. En laten we China ook maar in de gaten houden. Maar er is nog meer: 2 Timotheüs 3: 1-3 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.

Het onrustig in ons eigen land. Er komen steeds meer schandalen boven water. Overleg is lastig. De waarheid achterhalen ook. Wie heeft er gelijk? Maar één ding is zeker, de mens gaat deze wereld niet redden. Gelovigen weten dit. Andersdenkenden voelen dit.

In de bijlage van de Volkskrant van 18 Juni 2022 stond een interview met defensiespecialist Rob de Wijk. Het gaat o.a. ook over de oorlog in Oekraïne.

"Ja, het is bloedlink wat er momenteel gebeurt. Er wordt voor het eerst in de geschiedenis openlijk gesproken over een kernwapenoorlog. Terwijl, kernwapens waren er voorheen om ervoor te zorgen dat er geen conflicten zouden uitbreken tussen landen die er beschikking over hadden. En nu wordt gezegd: nee, die kernwapens zijn ervoor om het conflict niet helemaal uit de klauwen te laten lopen. Dat is echt krankzinnig. Dan is het wel terecht dat iemand zich zorgen begint te maken."

"Er is een behoorlijke kans dat dit heel slecht voor Poetin afloopt en zo iemand heeft er weinig problemen mee om uiteindelijk te zeggen: dit is een existentiële dreiging dus ik zet kernwapens in. De discussie over wat er dan moet gebeuren wordt in zeer beperkte kring ook wel gevoerd, kan ik je vertellen. Waarschijnlijk doen we niks."

In het boek "Het meesterwerk van God", geschreven door Henk Binnendijk, lees ik dat de Duitse atoomfysicus Bernhard Philbert in een boek schrijft dat de rampen van Openbaring 8 en 9 een nauwkeurige beschrijving van een kernoorlog zijn.

Toch hebben wij hoop. Als de wereld door deze ellende is gegaan gaat Christus regeren in Zijn Koninkrijk.

Daniël 2:44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.

 

In dat Koninkrijk zal rechtvaardig, mogelijk streng geregeerd worden.

Psalm 9: 8, 9 8 Maar de HEERE zetelt voor eeuwig, Hij heeft Zijn troon gereedgemaakt voor het gericht. 9 Hij Zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid en over de volken op billijke wijze rechtspreken.

Jesaja 2: 2-4 2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.


maandag 1 augustus 2022

Genade zo oneindig groot.

Christus, één gebed van ons verwijderd.

Sinds een paar maanden doe ik mee aan een project van Jan Heijnen om de Bijbel in 2 jaar te lezen. Jan begeleid ons hierin met een dagelijkse mail. Vandaag (7-7) was ik bij Exodus 37 en 38 en de vraag die ons werd gesteld is: "Wat betekent het voor jou dat je dankzij de bemiddeling van de Here Jezus God vrij kunt benaderen?"

De overdenkingen op deze vraag wil ik met jullie delen. Het is al zo vanzelfsprekend dat ik door het vertrouwen in en het geloof van Christus tot God kan naderen. Dat laatste betekent dat het niet van mijn geloof afhangt, want dat wisselt en schiet altijd te kort. Maar het geloof van Christus was en is standvastig. Hij heeft overwonnen en daar mag ik op vertrouwen.

Die bemiddeling van de Here Jezus is van levensbelang. Het was een groot en heftig offer wat Hij bracht. Dat wordt duidelijk in het Oude Testament door de vele offers die er nodig waren om de mens van zonde te reinigen. Daarvoor moest iemand sterven. Toen een dier en voor mij was dat Christus.

Er was slechts één gebed nodig om in de nabijheid van God te komen. Daardoor kan ik leven, eeuwig leven. Mijn fouten, falen en zonden mag ik belijden maar eigenlijk heb ik al vrijspraak en vergeving ontvangen. Mijn leven is zinvol en er is uitzicht op een leven na dit leven, dichtbij God en Christus, waar ik werkelijk tot mijn doel zal komen. God wil mij/ons voor altijd bij Zich hebben. Dat kan door het volbrachte werk van Christus. Het gaat mijn verstand te boven. Soms wil ik de intentie 'pakken' maar dat lukt niet. Ik kan alleen maar in stille verwondering zijn, voor Christus die mijn zonden gedragen heeft, maar ook die van alle mensen en van de wereld; Johannes 1: 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

Er was en is zo'n grote kracht in Zijn Bloed. Dat is voor mij niet te bevatten. Misschien zal ik dat ooit wel kunnen. Ik ervaar die verlossing soms meer, soms minder. Maar ik mag daarvoor danken, ook al schiet dat altijd tekort. Ik mag het zomaar zeggen: "alles is volbracht door Christus en nu kan ik vrij tot God naderen".

Genade zo oneindig groot


Heer uw Liefde kocht mij vrij, en uw dood schonk mij het leven.

Ja u deed te veel voor mij, om mij ooit weer prijs te geven.

Zou uw trouw bezwijken? Neen. Dit is Heer, mijn troost alleen.


 

dinsdag 28 juni 2022

DE WERELD.

De wereld

Na een heerlijk kampeer weekend opende ik mijn laptop en zag het nieuws voorbij gaan. Ik realiseerde mij dat ik in twee werelden leef. 'Mijn wereld' en 'de wereld'. Ik ga in mijn wereld regelmatig voorbij aan de wereld. Maar soms raken ze elkaar en weet ik niet wat ik met de wereld aan moet. Ik googelde: "van wie is de wereld". Daar is een hele site over. Als de mensen dan denken dat de wereld van hen is waarom maakt men er dan zo'n puinhoop van? Een puinhoop in de zin van haat en nijd, de oorlogen, maar ook van vervuiling, waar mensen ziek van kunnen worden. En wat een onnodige troep vind ik overal. Echt iets wat ik niet snap. En de gedachte kwam bij me op of wij deze wereld wel waard zijn.

Bij langer zoeken kwam ik een artikel van Jb. Klein Haneveld tegen. En ook een site met Bijbelteksten over de wereld. Daar wilde ik natuurlijk naar toe. Gelovigen weten dat de wereld Gods schepping is. Wat maakt nou dat God niet ingrijpt en de veroorzakers van die oorlogen en ellende aanpakt? Ooit deed Hij dat en ik geloof ook dat Hij dat weer zal doen. Maar voor nu wacht God, zo lijkt het op het juiste moment, en is Hij voor velen onzichtbaar en onbekend. Dat geld ook voor Zijn vijand, de overste van deze wereld.

Ik citeer uit "De bijbel in 1 dag" uit de samenvatting van het boek Ester:

"Er zijn twee personages die niet genoemd worden door de auteur van dit boek: God en de duivel. In het hele verhaal zie je de voortdurende strijd tussen goed en kwaad. De duivel die Adam en Eva misleidde, zit achter het complot tegen het Joodse volk, terwijl God hem telkens te slim af is. Toch wordt hun rol niet omschreven. Daarmee komt de realiteit van dit Bijbelboek misschien wel heel dicht bij onze eigen realiteit. We zien goed en we zien kwaad. We zien de gevolgen van wat de duivel doet in zonden en misstanden, oorlogen en hongersnood. Maar wat hij precies doet en hoe hij het doet, dat weten we niet."

Hier moeten we het mee doen. Maar wat we wel weten is dat het niet zo zal blijven. donderdag 26 mei 2022

Wolken.

Wolken

Als kind kon ik genieten van mooie wolken aan de hemel. Dan dacht ik dat de Here Jezus jarig was. Wat ik op dat moment niet besefte was dat Christus met Zijn hemelvaart inderdaad iets met een wolk te maken had: Handelingen 1: 9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Bovendien zal hij op dezelfde manier terugkomen: Handelingen 1: 11b Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

De Bijbel zegt nog meer over wolken. Zo lees ik in: Genesis 9: 12 -14, 16 12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.  

Sinds kort neem deel aan het project van Jan Heijnen om de Bijbel in twee jaar te lezen. Jan stuurt het aan door middel van een dagelijkse mail waarin hij, dwars door al de geschiedenissen heen, ons blijft bepalen bij het plan van God.

En zo las ik ook Genesis 9. Natuurlijk is het heel bekend tekstgedeelte. Als ik een regenboog zie dan denk ik aan deze teksten, maar altijd vanuit mezelf. Toen ik het gedeelte vanmorgen (13-5) las viel mij op dat God deze boog ook ziet. De volgende keer mag ik beseffen dat God en ik samen naar de regenboog kijken. Dat ervaar ik als een dimensie meer. Want soms heb ik het gevoel dat God heel ver weg staat van alles wat er om mij/ons heen gebeurd. Maar ik mag weten dat ook al lijken donkere wolken zich boven deze wereld samen te pakken, God alles in Zijn hand heeft.

Ik sluit dit stukje af met een pinkstergedicht, persoonlijk voor ons in deze tijd: Gezien, geliefd en gekend, geschreven in 2021 door Ronald Lammers.


Nu mag je zijn wie je bent; een mens zoals je bent bedoeld. Die in alles wat je van binnen voelt, wordt gezien, geliefd, gekend.

Geen verleden hoeft je meer te hinderen. Vandaag mag je nieuw zijn, mooi. En dansen tussen spelende kinderen. Niet meer zo verloren en gekooid.

Nu hoef je niet bang te zijn. Je hart werd verbonden met God. Die Zijn Geest in je heeft uitgestort. Tot genezing van al je zielenpijn.

De toekomst gaat verder dan de nacht. De nieuwe morgen is in zicht. Je mag genieten van een nieuwe kracht. Waarin het kwade voor de liefde zwicht.

Nu mag je zijn wie je bent. Een mens vervuld met Gods Geest. Vrij, onbevangen, onbevreesd. Voor altijd gezien, geliefd, gekend.

Ik wens jullie gezegende en gezellige pinksterdagen.

woensdag 27 april 2022

Liefde

Liefde.

Mijn oog viel op een bericht in de Visie over een gratis te downloaden bijbel die in 1 dag is te lezen. De schrijver, Jan Heijnen heeft een bepaalde doelgroep voor ogen waarmee hij in vogelvlucht door de Bijbel wil gaan om de Liefde van God te laten ontdekken. Ik werd nieuwsgierig en heb zijn boek gedownload. Zijn schrijfstijl is kort, verrassend en boeiend. Verder heeft hij nog meer artikelen op zijn site die ik interessant vind.

Overgenomen met toestemming uit "De Bijbel in 1 Dag" van Jan Heijnen: "Die eerste mensen zijn aangesteld door God om zorg te dragen voor zijn schepping. In Genesis drie verschijnt een mysterieus dier op het toneel, een slang. Hij zorgt ervoor dat Adam en Eva tegen God zondigen. Waarom zou een goede God een val zetten voor zijn schepselen? Als Hij alwetend is, dan had Hij toch kunnen voorzien hoeveel ellende dit zou veroorzaken? Dat klopt. Ik ga ervan uit dat God wist dat Adam en Eva op een dag in de fout zouden gaan door toedoen van de slang. Toch had God geen keus. Hij wilde geen robots zonder gevoel, verstand en liefde. Hij wilde mensen die van elkaar, van de wereld én van Hem konden houden. Als liefde het grootste geschenk is, dan wilde Hij dat niet voor hen achterhouden. Dus moest Hij de mens wel een vrije wil geven, want zonder vrije wil is er geen liefde. En je kunt alleen een vrije wil hebben, als je ook de keuze hebt om iets fout te doen. Denk er maar eens over na: je kunt je liefde voor iemand alleen maar bewijzen als je ook de keuze hebt om ontrouw te zijn."

Ik moest direct denken aa n: Romeinen 5: 14c Adam, die een voorbeeld is van Hem Die komen zou.

In het boek "Adam als type van Christus" legt Peter Slagter uit dat Adam zijn vrije wil gebruikte om Eva te volgen in het eten van de verboden appel. Er staat op blz. 35: "Adam vernederde zich uit liefde voor Eva. Hij is hierin een type van Christus." Pasen is weer gevierd en dit vind ik een mooi vervolg. 

De Here Jezus werd de laatste Adam en kwam uit vrije wil naar deze aarde om het gevolg van de vrijwillige keuze van de mensen, om te zondigen, ongedaan te maken. Dat is Genade. Dat is de Liefde van God die IN Christus de mens verlost en met de mens wil optrekken.

Download zelf je gratis exemplaar https://jan-heijnen.nl/1dag.

 

donderdag 7 april 2022

Kruisig Hem!

Kruisig Hem.

Regelmatig worden mensen aangemoedigd of uitbundig geprezen om hun prestaties, zoals Maarten van der Weijden waar in de donkere nachten veel mensen aan de kant stonden om hem aan te vuren. Dit deden ze met liederen zingen, roepen en tractoren die hem belichten. Natuurlijk prachtig om te zien en zeker bemoedigend voor Maarten.

Hoe anders was dat bij de Here Jezus in Zijn donkere nacht! Daar waren geen bemoedigingen, nee, daar schreeuwde de hele menigte als één man: Lukas 23:21 Kruisig Hem, kruisig Hem.

Ik stel mij voor dat de menigte die de Here Jezus wilde kruisigen van hetzelfde slag was dan de menigte die Maarten aan moedigden. Maar wat een verschil. En wat een haat tegen de Zoon van God die Mens geworden is. Ook als je geloofde dat Here Jezus een gewone man was, was deze vijandschap bizar, want wat had de Here Jezus nu eigenlijk voor misdaad begaan? Pilatus, een heiden, zei in: Johannes 19: 4 Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind.

Natuurlijke was er ook een kleine groep die intens verdrietig was dat dit gebeurde. Maar stel dat niemand de Here Jezus had willen kruisigen, hoe had dan de verzoening tot stand gebracht moeten worden? Mijn gedachte hierover is dat God wist hoe de mensen, maar vooral satan, Zijn Zoon zouden haten. Gelukkig heeft God dit hele gebeuren ten goede gekeerd. Er staat in:

Hebreeën 12: 2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Efeziërs 2: 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Kolossensen 2: 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Ondanks alle vernederingen mocht Christus uit de dood opstaan en overwinnen. En dat is en zal zichtbaar worden. Eens zullen alle mensen Christus eren met de eer die Hij waard is.

 

Openbaring 5: 12, 13 12  En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Openbaring 7: 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.

Mooie paasdagen.

Hieronder de linken naar de vorige paas stukjes.

2014 Goede vrijdag en Pasen.

2015 Doodstraf. 

2016 Pasen. 

2017 Engelen, wonderen en Pasen.  

2018 Rietstok.

2019 Het bloed van Christus. 

2020 Hout van het leven. 

2021 Verzoening door voldoening. 

 


donderdag 10 maart 2022

Lichaam van Christus

Het Lichaam van Christus.

Vorige maand schreef ik over het geestelijke Lichaam van Christus. Daar wil ik nog even verder mee gaan. Gelovigen die vertrouwen In Christus worden aan dit Lichaam toegevoegd. Dit Lichaam is onzichtbaar voor de buitenwereld. Dit Lichaam kenmerkt zich niet door allerlei uiterlijkheden of aardse zegeningen. Nee, de zegeningen zijn geestelijk lees ik in: Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Zo ben ik op zoek gegaan naar een gemeenschap die deze 'waarheid' uitdroeg en mocht ik zo'n groepering vinden. Er is geen lidmaatschap nog doop nodig om tot deze groep te behoren. We doen niets wat met handen gebeurd: Kolossenzen 2: 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

Ik kreeg ooit op mijn blog de vraag hoe wij nog zichtbaar zijn als wij niet aan 'uiterlijkheden' doen. In vergelijking met anderen doen we bijna niets. We demonstreren en protesteren niet. We dragen geen uniform of toga. We gebruiken geen vlaggen en spreken geen vreemde talen. We evangeliseren niet in tenten. Het enige wat we trachten te doen is de dingen te zoeken en te bedenken die boven zijn: Kolossenzen 3: 1, 2 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,

En dat is nogal onzichtbaar. Het lijkt wel lauw. Ondanks deze conclusie besef ik dat ik niets zichtbaar kan en hoef te maken. God Zelf zal dit doen, op Zijn tijd. Ik mag weten dat God iets met de Gemeente doet in deze tijd zoals ik lees in Efeze 3: 10. Begrijpen doe ik dit niet, maar het geeft wel rust.

 
Nu mag ik met Hem leven en wandelen. Ik kan over Hem vertellen als dit zo uitkomt. Wat ik geloof en weten is dat ik 'IN Christus' Het Lichaam van Hem zijn. Zo ziet God ons. Dat Lichaam heeft zijn plaats in de Hemelse gewesten. Het is voor mensen een onzichtbaar Lichaam. Maar God kent ieder lid daarvan. We zijn 'leden' van dit Lichaam niet op grond van doop, lidmaatschap van een kerk of bepaalde handelingen, maar alleen op grond van ons vertrouwen in dat wat Christus heeft gedaan voor ons. 'IN Christus' zijn wij niet in het vlees maar in geest.

Soms lees ik over een christen die opgevallen is door zijn oprechte eenvoudige uitstraling: Filippenzen 1: 27 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het Evangelie,

 

vrijdag 4 februari 2022

Kerk: langste tijd gehad?

Heeft de kerk haar langste tijd gehad?

Om diverse redenen denken gelovigen dat de kerk de langste tijd heeft gehad. Bij het Visie-pannel denkt 77% dat ook. Maar wat bedoelen ze dan precies? Op de site "npo kennis" lees ik:

"Tot in de jaren zestig leven we in Nederland in een sterk verzuilde samenleving, waarin de protestanten en rooms-katholieken de grootste groepen zijn. Door groeiende welvaart, scholing, democratisering en de invloed van televisie gaan mensen steeds meer individuele keuzes maken. Dit leidt tot dalend kerkbezoek, vooral bij de katholieke kerk. Ook bij de protestanten neemt het aantal leden af, maar het zijn trouwere kerkgangers. Een aantal kleine kerken groeit juist. Al decennialang probeert de kerk te moderniseren en dichterbij de mensen te komen, bijvoorbeeld door het taalgebruik aan te passen en beatmuziek te introduceren. Succesvolle evenementen zoals The Passion duiden erop dat mensen nog wel interesse hebben in het geloof. Dat de kerken leeglopen betekent niet direct dat mensen minder interesse hebben in religie. Er ontstaan allerlei alternatieve manieren om daarmee bezig te zijn, zoals bijvoorbeeld stilte retraites."

In het dagblad "Trouw" reageren twee predikanten op de stelling: "Persoonlijk lijkt het predikant Jean-Jacques Suurmond een 'uitstekende' ontwikkeling. "Ik vind de kerk niet vanzelfsprekend. En God al helemáál niet. Wat nu gebeurt is heel verfrissend. Het legt dingen bloot die vergeten waren. Het dogmatische is eraf. Er is veel meer ruimte voor het spirituele en de ziel. De kerk moet zich nu richten op hoe God in elkaar zit. Onder intellectuelen is God tijden taboe geweest. Omdat zij Hem vereenzelvigden met een betuttelende kerk"."

Hans Kuijpers, directeur van het evangelicale Willow Creek, kijkt verre van opgewekt. Nederland is een geseculariseerd land. Maar secularisatie is volgens Kuijpers geen natuurverschijnsel waaraan niets te doen valt. "Heel veel méér mensen dan die in de kerk zitten, zijn op zoek naar houvast en richting. Het alles-moet-kunnen als hoogste goed, heeft zijn langste tijd gehad. De grenzen zijn bereikt. En dan komt God weer in beeld. Als je ziet hoe jongeren nu reageren op evangeliserende berichten! Vergeleken met twintig jaar geleden zijn ze veel sneller geneigd zich erin te verdiepen. Misschien wel omdat er geen frustratie meer is over die stomme kerk. De grenzen tussen de protestantse kerken vervagen. Jonge mensen begrijpen daar helemaal niets meer van. Het zou mij niet verbazen als er een hergroepering komt"."

Soms heb ik het gevoel dat men leden wil werven voor eigen kerk. Er is ook een soort lidmaatschap waarvan ik mij in en uit kan schijven. Over dit lidmaatschap lees ik hier.

Op de site "geloofstoerusting" lees ik waarom lid worden van een kerk toch wel heel belangrijk is. Er staat zelfs: "In het Nieuwe Testament’, merkte John Piper op, ‘is het jezelf afsluiten van een plaatselijke gemeente gelijk aan het jezelf afsluiten voor Christus." Dat vind ik nogal een krasse uitspraak. Zelf ben ik niet lid van een kerk of gemeenschap. Ik kom wel samen met andere gelovigen. Wij kennen geen lidmaatschap.

Als moderniseren betekend dat er minder betutteld gaat worden lijkt mij dat een goed proces. Datzelfde vind ik van de dogma's. Daarvan mag onderzocht worden welke nodig zijn in het functioneren van Het Lichaam van Christus. En inderdaad, moet alles kunnen?

Dat God in beeld komt is bijzonder. Dan kan ik er niet omheen dat God Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven aan deze wereld. God heeft Hem gemaakt als Hoofd van Het ene Lichaam, De Gemeente. Daar draait het om in dit tijdperk. 

 

Iedereen die zijn vertrouwen stelt op Christus wordt toegevoegd aan dat Lichaam.  Het is een geestelijk lidmaatschap. Ik weet niet of ik uitgeschreven kan worden uit Het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Maar ik geloof dat ik op grond van vertrouwen in Christus tot die Gemeente behoor, ook al snap ik niet alles, twijfel ik soms of denk ik wel eens dat ik het niet waard ben. Ik weet dat het GELOOF VAN Christus stand heeft gehouden en heeft overwonnen. Daarin mag ik eeuwig rusten.

Verder ben ik niet afhankelijk van het instituut 'kerk'. Ik kan, gelukkig nog steeds, altijd ergens met anderen bij elkaar komen. Ik kan het 'goede nieuws' vertellen en er zijn voor de naaste. De kerk kan verdwijnen, maar 'De Gemeente' Het Lichaam van Christus blijft, onzichtbaar. Christus is de weg, de waarheid en het leven; Johannes 14: 6. Daar kan ik mee 'Thuis' komen.