Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 4 november 2021

Vervangingstheologie


Omgekeerde vervangingstheologie.

In de nieuwsbrief van Dirk van Genderen van 13 februari 2021 las ik over een nieuwe vervangingstheologie. Dirk schrijft: "De vervangingsleer zal bij de meeste lezers bekend zijn. De gedachte dat alle beloften voor Israël zijn overgegaan op de kerk, de gemeente en zijn vervuld in Christus. Israël zou niet langer Gods volk zijn. De Bijbel spreekt andere taal. God heeft Israël niet verstoten, Israël is Gods volk en tientallen beloften wachten nog op vervulling of zien we voor onze ogen in vervulling gaan.

Er is echter een nieuwe vervangingstheologie aan het ontstaan, die je misschien wel de omgekeerde vervangingstheologie kunt noemen. Ik krijg daar ook steeds vaker mee te maken.

In deze omgekeerde vervangingstheologie worden grote delen van de Bijbel uitsluitend gezien als geldend voor Israël. Wanneer ik dan bepaalde teksten uit de Bijbel citeer, krijg ik reacties als: ‘Die teksten gelden niet voor ons, maar alleen voor Israël’.

Ik vind dit een verontrustende ontwikkeling. Wie op deze manier te werk gaat, houdt maar een dunne Bijbel over en berooft Gods Woord van Zijn kracht. Wanneer in de Bijbel allereerst tot Israël wordt gesproken, zit daar vaak ook een boodschap in voor ons. Laten we de Heere niet beperken in Zijn spreken tot ons, gelovigen uit de heidenvolken."

Ik voel mij aangesproken door dit artikel. Ik ben van die theorie. Maar mijn Bijbel is absoluut niet dun. Het is zo jammer dat Dirk, zo lijkt het, niet in gesprek gaat met uitleggers van deze theorie. Wat zou ik hem graag vertellen wat deze theorie met mij gedaan heeft, hoe het mij nieuwe licht op Gods Woord heeft gegeven en dat ik nu mag proberen te onderscheiden wat wezenlijk is voor deze bedeling. 

 

Er zijn er die het proberen op de site van Dirk. Hij leest het zeker en plaatst het commentaar ook. Maar ik weet uit ervaring hoe moeilijk en zelfs bedreigend andere visies kunnen zijn. Zo las ik in mijn 'vergaderingsperiode' geen boeken met een 'andere' uitleg. Daar werd ik zelfs een beetje 'bang' voor gemaakt. het waren bij voorbaat geen goede boeken. Eigenlijk waren de brochures van Van Zuijlekom dat ook niet. Maar ik was al zo ver in de war van de 'vergaderingsuitleg' dat ik dacht: "kom ik om, dan kom ik om". En wat een verheldering hebben die brochures gegeven. En wat een zicht mogen we hebben op Gods plan voor Israël, de eerstelingen en de heidenen.

Jeremia 30: 3, 4 3 Want zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Mijn volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik hen zal terugbrengen naar het land dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het in bezit nemen. 4 Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël en tot Juda.

Openbaring 14: 3, 4 3 En zij zongen als een nieuw lied vóór de troon, vóór de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren behalve de honderdvierenveertigduizend, die van de aarde gekocht waren. 4 Zij zijn het die niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Kolossenzen 1: 26, 27 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Wat is dat belangrijk nu de 'zware tijden' en de verwarring lijken toe te nemen. Ik ben blij dat ik 'het geheimenis' van de ene Gemeente Het Lichaam van Christus heb mogen leren kennen en veel minder heen en weer wordt geslingerd door wind van leer.

Efeze 3: 3, 5, 6 3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,

Efeze 4: 12 - 14 12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, 14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden,

 

donderdag 14 oktober 2021

Alpha en Omega: Deel 14 en 15.

Alpha en Omega. Deel 14 en 15.

Dit is het laatste blog over mijn studie "Alpha en Omega".

Deel 14 en 15 is een vervolg van Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B, Deel 3C, Deel 3D, Deel 3E, Deel 4/5, Deel 6/7, Deel 8/9/10, Deel 11 en Deel 12/13.

Inleiding.

Op deze link is een uitnodiging te lezen om mee te doen met een Alpha cursus in de buurt.
De Alpha cursussen zijn op dit moment online te volgen

In 2019 heb ik een studie gemaakt over dit onderwerp. Dit omdat ik een individualist ben. Deze studie is dan ook voor mensen die meer willen weten over 'geloven' maar geen groepsmensen zijn.  

Ooit kreeg ik een tip van een medeblogster om de “Alpha en Omega” studie die ik gemaakt heb op mijn blogs te zetten. Dat lijkt mij nu het juiste moment om te doen. Als ik een gedeelte af heb pas ik dit ook aan in de oorspronkelijke studie. 

Op Wikipedia heb ik de vragen gevonden die behandeld worden tijdens de Alpha cursussen. 

1.   Christelijk geloof: saai, onwaar en achterhaald? (inleiding) 
2.   Wie is Jezus?
3A. 3B. 3C. 3D. 3E. Waarom is Jezus gestorven aan het kruis?  
4. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?  
5. De bijbel lezen: waarom en hoe? 
6. Bidden: waarom en hoe?  
7. Hoe leidt God ons? 
8. Wie is de Heilige Geest? 
9. Wat doet de Heilige Geest?  
10. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige Geest? 
11. Hoe kan ik me verdedigen tegen het kwaad? 
12. Hoe maak ik het beste van mijn leven? 
13. Waarom en hoe zou ik het anderen vertellen? 
14. Geneest God vandaag de dag nog?  
15. Hoe zit het met de kerk?
 
Ik wil deze vragen langs gaan en beantwoorden met de Bijbelkennis die ik nu heb. Ik werk met de Herziene Staten Vertaling. Ook raadpleeg ik regelmatig de grondtekst en gebruik ik de online Statenvertaling.  

De eerste 13 punten heb ik behandeld. In dit blog onderzoek ik punt 14 en 15.

14. Geneest God vandaag de dag nog?

 Hieronder lees ik:

Ja! Ik ken een patiënte die in het ziekenhuis waar ik werkte meedeed aan ons onderzoek naar een nieuw medicijn voor haar ernstig invaliderende aandoening. Wij konden haar niet helpen, maar we hadden intussen wel haar ziekte op allerlei manieren gedocumenteerd, vooral met objectieve meetinstrumenten. Op een goede dag kwam ze de afdeling binnenlopen! Jawel! Ze zat niet meer in een rolstoel en was verlost van haar chronische pijn! Ze was in een gebedsbijeenkomst letterlijk uit haar rolstoel opgericht, op dezelfde manier als de Here Jezus tegen de verlamde man zei: “Sta op en wandel!”. Mijn medewerkers hebben op haar verzoek een uitgebreid onderzoek gedaan en konden helemaal geen ziekteverschijnselen meer vinden! Ze liet een soort geboortekaart drukken waarop onder andere geschreven stond: ‘Niets is onmogelijk voor wie in Hem gelooft’, en ‘Door de kracht van onze God die vergeeft en ons genezing brengt’ (Opwekking 464). Daar word je stil van!" 

Ik ken ze wel de genezingsverhalen. Wanneer ik er van uit ga dat God wel geneest vandaag aan de dag, maar deze genezing niet iedereen te deel valt, dan is het wel heel teleurstellend als iemand niet in de prijzen valt. Iemand kan zich dan afvragen waarom God hem/haar niet zegent

Geen genezingen bij Jan Zijlstra. Uitzending van Netwerk met Tijs van den Brink en Jan Zijlstra.Helaas lijkt de film niet meer te bestaan. Netwerk

Ik lees op een volgend stukje van de Alpha cursus dat vrede boven genezing staat.

God geneest ook vandaag de dag nog. In de gebroken wereld waarin we nu leven zijn er veel mensen met ernstige ziektes. Op de weg van lijden belooft God in het hier en nu Zijn vrede te geven. Alleen die vrede is krachtiger en meer troostvol dan het lijden dat ons treft. De bijbel zelf zegt al dat Gods vrede ons verstand te boven gaat. Het klopt dat die rust in tijden van ziekte zo moeilijk voor te stellen is, want het lijden kan soms zo schrijnend zijn. Hier gaat God ook niet aan voorbij, maar juist in de meest schrijnende situaties geeft Gods vrede een toekomstperspectief. In de toekomst zal God ons helemaal vrij maken van al het lijden en alle ziektes. Verlangend mogen we uitkijken naar die dag en gelovend mogen wij bidden voor genezing van ziektes op dit moment en dankbaar mogen we ten allen tijde Zijn vrede verwachten, iedere dag opnieuw.”

Het is waar dat God vrede wil geven wanneer iemand niet genezen is. Maar hoe moeilijk is het als de een wel geneest en de ander niet. En wat te zeggen van ongelovigen die soms ook genezen. Dat kan toch niet door God komen?!

Ik geloof niet dat het zo werkt. Dit is niet wat God doet in deze bedeling. Natuurlijk kan God genezen. Daarin is Hij niet veranderd. Maar in deze bedeling ligt Gods kracht meer op het geestelijke terrein. God is bezig in de hemelse gewesten. Hij bouwt een Lichaam voor Christus Die het Hoofd is van dit Lichaam. Daar gebruikt God Zijn Macht voor:

Efeze 3: 20 Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is,
Er staat in dit vers dat God de kracht heeft om veel meer te doen dan wat wij bidden of denken. Het gaat ons begrip te boven. Gelovigen meten heel vaak de kracht van God af aan wat zij hier op aarde zien. Zij verwachten wonderen en tekenen, die zij dan hier en daar menen te zien gebeuren. Maar Gods kracht is niet willekeurig en hangt ook absoluut niet af van 'mijn geloof'. Ik mag in de eerste plaats zien op 'het geloof VAN Christus', zie punt 11 bij Efeze 6: 16. 

In deze studie heb ik al heel veel opgeschreven over de Kracht van Christus. En die kracht is er voor iedereen. Het is in de eerste plaats 'geestelijke' kracht en hoop in overeenstemming met Gods plan voor deze genade periode: Efeze 1: 3, 4 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.

De aardse zegeningen zijn in overeenstemming met deze periode. Die zijn gelijk van gelovigen en ongelovigen. En soms hebben ongelovigen het nog beter en ervaren zij ook vrede.

1 Korinthe 14: 33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen

Efeze 1: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Efeze 6: 23 Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus.

Filippenzen 1: 2 genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Kolossenzen 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Kolosse zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

Maar wat ongelovigen missen is de hoop voor de toekomst. Die is er onvermijdelijk dwars door al de moeite en zorgen heen. Die hoop maakt dat ik over het lijden heen kan kijken. En dat zie ik regelmatig terug bij de lijdende gelovigen.

Romeinen 8: 18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.


15. Hoe zit het met de kerk?


In het christendom zijn heel veel stromingen, kerken en denominaties. Men noemt dat wel de veelkleurigheid van God; Efeze 3: 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,

In de grondtekst staat: veelzijdige wijsheid.

De veelkleurige (NBG) of veelvuldige wijsheid van God wordt door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten bekend gemaakt. God weet wat en wie tot deze ene Gemeente, het Lichaam van Christus behoren. En zodoende kan God die veelvuldige wijsheid laten zien aan de machten in de hemelse gewesten.

Wij op aarde zien de vele stromingen en kerken, met al hun splitsingen en veroordelingen. Ik kan moeilijk zien dat zij de wijsheid van God laten zien. Onze kerken bestaan, volgens mij, deels uit menselijke opvattingen van Gods Wijsheid. Ik kan alleen maar voorzichtig zijn met wat ik meen dat Gods Wijsheid is. Er zijn en worden veel fouten gemaakt met het elkaar beoordelen in vermeende overeenstemming met Gods Wijsheid. Dat is de menselijke kant van het verhaal. Gelukkig kan God ons met al onze tekortkomingen gebruiken voor Zijn plannen.

Ik denk niet dat al die stromingen werkelijk de bedoeling zijn geweest. Is er dan één 'goede' stroming aan te wijzen? Dat geloof ik ook niet, maar ik vind wel richtlijnen in Gods woord voor onze samenkomsten zoals o.a. in Efeze 4: 1- 6. Ik wil kijken wat die verzen betekenen.

Efeze 4: 1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,

Paulus roept mij in vers 1 op tot een waardige wandel. Het is een roeping in overeenstemming met mijn positie die ik heb in het lichaam van Christus met Christus als Hoofd. Ik geloof dat hier een 'geestelijk' wandelen, een levenshouding, bedoeld wordt. Om dat te laten zien ga ik naar Filippenzen 3: 15 – 20.
Filippenzen 3: 15 – 20 15 Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben; en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. 16 Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. 17 Wees met elkaar mijn navolgers, broeders, en houd het oog gericht op hen die zó wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. 18 Want velen ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun god is de buik en hun eer is in hun schande; zij bedenken aardse dingen. 20 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Het is de bedoeling dat ik 'geestelijk' volwassen en eensgezind ben, niet wandel als vijand van het kruis en geen aardse dingen bedenk. Want mijn plaats, burgerschap, is in de hemel. Ik zie dat dit allemaal 'geestelijke' zaken zijn. Het komt voort uit het onderwijs wat Paulus in de Efeze en in de Filippenzen brief geeft. Het is niet een kwestie van 'sla links of rechts af'. Ik moet 'weten' wat volwassenheid en eensgezind zijn is. Ik geloof dat ik bezig ben om volwassen te worden als ik het onderwijs van Paulus ter harte neem, het aanvaard. Als ik dat samen doe met de andere gelovigen dan zijn we op de goede weg. In Efeze 1: 3 zie ik dat mijn zegeningen ook hemels zijn: Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,

Efeze 4: 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen,

Dit alles vormt een mooie eenheid. In die eenheid ben ik eensgezind met andere gelovigen. Die geestelijke wandel wordt zichtbaar in vers 2 waar ik lees over 'in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen'. Nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld. Daar heb ik wel een beeld bij. De ene mens heeft deze eigenschappen van nature meer dan de andere. Maar dat doet niet ter zake. Dit is wat God van mij vraagt. Wel heb ik geleerd dat ik niet over mij heen hoef te laten lopen. Maar ook daarin mag ik nederig en zachtmoedig zijn. Eigenlijk mag ik naar de Here Jezus kijken. En bij Hem zie ik dat hij ook 'streng' kon zijn, onder anderen bij de reiniging van de tempel.
Filippenzen 2: 3 – 5 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was,

De ander voortreffelijker achten. In de grondtekst staat 'superieur achten'. Best lastig om dat waar te maken als ik het niet met die ander eens ben en meen dat ik eigenlijk gelijk heb. Maar ik denk dat 'gelijk hebben' van minder belang is dan mijn gezindheid, mijn houding naar anderen. Het is de bedoeling dat ik 'agape' liefde laat zien. Dat is liefde die boven menselijke liefde uitstijgt, Het is de liefde die Christus had en heeft en alles te maken heeft met 'genade'. En als ik besef hoeveel 'genade' mij betoont is dan mag het zo zijn dat ik deze 'genade' ook naar anderen heb: Efeze 1: 15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen,

Efeze 4: 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede,

En met deze genadige liefde kan ik vers 3 in praktijk brengen om me te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.
Efeze 4: 3 sluit aan bij Filippenzen 2: 1 en 2.
Filippenzen 2: 1, 2 1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen.
Is er eensgezindheid in het Lichaam van Christus? Dat zou wel zo moeten zijn. Op grond van onze positie in het Lichaam van Christus is die eensgezindheid er. God ziet de Gemeente IN Christus aan. Wat ik alleen maar kan doen is deze eenheid bewaren. Ik hoef het niet te bewerken. Maar de praktijk is weerbarstig. Eenheid lijkt soms ver weg. Ik heb daar geen direct antwoord op. Ik weet dat ik de Bijbel soms anders 'lees' en uitleg dan anderen. En het is lastig om dit te verloochenen. En het is net zo lastig om het te verkondigen.

Efeze 4: 4 één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping,
In dit vers lees ik over:
1. Eén Lichaam. Dat is Het Lichaam van Christus waar het in Efeze steeds over gaat. Christus is het Hoofd en dit Lichaam welke bestaat uit getrouwe gelovigen uit de Israëlieten en de heidenen.
2. In dit ene Lichaam is ook één GeestDat is de Geest van God; Efeze 4: 30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En die Geest of adem is aanwezig in de eensgezinde Gemeente. In Efeze 1: 13 staat dat ik met die Geest verzegeld ben toen ik tot geloof kwam.
3. Het ene Lichaam met de geest van Christus is geroepen tot één hoop. In Kolossenzen 1: 5 lees ik over een hoop die is weggelegd in de hemelen, namelijk het evangelie, de goede juiste boodschap voor deze bedeling. In Kolossenzen 1: 27 lees ik dat Christus onder ons de hoop op heerlijkheid is.
Kolossenzen 1: 5, 27 5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie. 27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Efeze 4: 5 één Heere, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is,

Paulus gaat nog even door op die 'eenheid'. In dit vers worden weer drie punten van eenheid genoemd.
4. Eén Heere. Er is één Christus, de Here Jezus Christus.
5. Eén geloof. Als er één Christus is levert dat ook één geloof op. Het is het geloof van Christus. Zie Efeze 3: 12. Dat geloof is gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel.
6. En er is ook één doop. Dit is een lastig punt, want de verschillende gemeenschappen in Nederland belijden verschillende dopen. Zo is er een kinderdoop uitgevoerd door besprenkelen met water. Er is een volwassen doop en meestal gebeurd dit door onderdompeling. Dan is er nog een geestesdoop vaak verricht door hand oplegging. Wonderlijk dat er in de Efeze brief bijna niets over deze dopen wordt gezegd. 

Wel lees ik in:

Kolossenzen 2: 12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.

Doop is in de grondtekst 'baptisma' en het betekent; onderdompeling, verdiept zijn in

In Kolossenzen 2: 12 lees ik dat ik met Christus begraven ben.  

Begraven is in de grondtekst 'sunthaphentes' en het betekent; samen begraven zijn.

'Opgewekt' is in de grondtekst 'sunegerthete. En dat betekent; samen opgewekt.

Ik zie dat het in de omschrijvingen over 'samen' gaat. Daarin proef ik de EENHEID.

De gelovigen zijn samen ondergedompeld, begraven IN de dood van Christus en met Hem opgewekt. Het is een 'geestelijk' gebeuren. Ik heb dit ontvangen op grond van Gods Woord waarop ik vertrouwen mag. Ik geloof dit ook op grond van Kolossenzen 2: 10 en 11 waar staat dat de gelovigen besneden zijn met een besnijdenis die niet met de handen heeft plaatsgevonden. Ditzelfde geld voor de doop. Daarom kan er ook sprake zijn van één doop.
Kolossenzen 2: 10, 11 10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht. 11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.

Efeze 4: 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.
7. Ook geloof ik dat er één God en Vader is. Hij is in de eerste plaats de Vader van de Here Jezus. Maar God is ook de Vader van allen.

Op grond van deze teksten heb ik een gemeente gezocht die bij mijn overtuiging op dit moment past. Ik denk dat iedere christen dat doet. Hij of zij kiest een 'kerk' om dat waar hij/zij op moment van keuze van overtuigd is. Mijn 'geloofsleven' is onderhevig aan verandering, groei en ontwikkelingen. Daar ontkomt niemand aan en dat is ook niet erg. En meestal groeit en ontwikkeld een kerk gemeenschap zich ook. In dat geval kan iemand in zijn 'kerk' blijven. Maar soms komt het voor dat iemand zich genoodzaakt voelt zijn huidige kerk te verlaten. Dat hoeft geen ramp te zijn. Ik mag die ander vrij laten in de keuze en in zijn of haar groei met God.

Hoe nu verder?

Mijn advies is om de Bijbel te blijven lezen. Zoek een kerk of gemeenschap op voor de nodige contacten en zoek een Bijbelstudie groep.

Terug naar: Deel 1, Deel 2, Deel 3A, Deel 3B, Deel 3C, Deel 3D, Deel 3E, Deel 4/5, Deel 6/7, Deel 8/9/10, Deel 11 en Deel 12/13.

 

zondag 3 oktober 2021

De hemel.

De hemel.

Natuurlijk denk ik wel eens over de hemel na. Vanuit de Bijbel heb ik daar een beeld bij gekregen. Van mijn eerste beeld werd ik niet blij, maar dat heb ik kunnen bijstellen.

Ik heb het boek "Stel je de hemel eens voor" gelezen, geschreven door John Burke. In het boek worden de ervaringen van mensen met een Bijna Dood Ervaring getoetst aan de Bijbel. Op "bol.com" las ik enkele recensie over het boek. Een van de recensies geef ik hier weer: Zelden heeft een boek mij zo aangegrepen - Laat je inspireren door dit schitterende boek. - Een bemoedigende aanrader die mijn persoonlijk leven opnieuw heeft geraakt! - Een boek dat mijn hart geraakt heeft. - Dit is zeker het mooiste en duidelijkste boek over ‘Bijna-doodervaringen’ - Ik heb de integriteit van de schrijver geproefd door het lezen heen. - Het boek is het beste dat ik in jaren ben tegengekomen op dit gebied... Ik beveel dit boek aan voor elke predikant en voorganger - Het geheel is een ode aan de glorie van God en een aanmoediging om Jezus nu al op aarde de eerste plek te geven in ons leven. - Graag beveel ik dit boek aan. - Een solide fundament met inzichten over de hemel.” 

Jaap Dieleman, John Howard, Jaap Kooij, Jan-WillemGrievink, Steve van Deventer, Bart Doornweerd, Graham Powell.

Onder deze recensie staan bovenstaande namen. Ik heb deze mensen nagetrokken op internet. Het valt op dat deze heren merendeels uit de pinksterbeweging komen. In die beweging wordt veel aandacht gegeven en waarde gehecht aan de doop met de 'heilige geest', profetieën en visioenen. Over die geestelijke gaven denk ik anders, zie mijn studie: "De doop met heilige geest"

Voor mij zijn BDE ervaringen niet doorslaggevend over het beeld van de hemel, of de hemelse gewesten. Maar ik moet erkennen dat de BDE ervaringen overeenkomen met mijn huidige beeld. Ik zal een paar voorbeelden noemen.

1. Het is in de hemel licht want lees ik in: Openbaring 22: 5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen.

Dit geldt voor het Nieuwe Jeruzalem, maar ik denk dat het ook voor de hemel geldt.

2. Men heeft een zichtbaar nieuw lichaam, maar toch gaat het licht er doorheen en kan het door de muren heen. De Bijbel zegt over het opstandingslichaam van Christus: Johannes 20: 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u

En zullen wij niet gelijkvormig worden aan Christus, wat betekent dat wij geen lichaamloze 'zieltjes' zijn die moeten wachten op het nieuwe lichaam: Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.                             Mattheus 22: 30 Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

3. Het besef van tijd zal weg zijn: 2 Petrus 3: 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

4. Mensen konden tijdens hun BDE alles tegelijk zien. Ik ga vaak het bos in om naar het wild te kijken. Herten zien mij al van verre, dan heb ik nog niets gezien. Herten kunnen tegelijkertijd links en rechts kijken. En ze kunnen ook heel goed horen en ruiken. Dat kon in de BDE momenten ook. Het is een eigenschap van de HEERE: 2 Kronieken 16: 9 Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.

Wat mij opviel in het boek was dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende bedelingen met zijn specifieke bedieningen en hoop. Zo wordt het Koninkrijk der hemelen, waarvan ik geloof dat het op aarde zal worden opgericht en 1000 jaar zal bestaan, gezien als de hemel. Ik geloof dat dit twee verschillende plaatsen zullen zijn en specifieke zegeningen. BDEers zagen in hun 'visioen' wel verschillen en gradaties bij de mensen in de hemel.

Cardioloog Pim van Lommel die twintig jaar onderzoek deed naar de bijna-doodervaring heeft de volgende definitie bedacht: “Een bijna-doodervaring is een geestelijke ervaring die kan optreden tijdens een periode van klinische dood (als je in coma ligt), maar ook tijdens een (bijna) stervensproces. De bijna-doodervaring is een universele ervaring die over de hele wereld en door alle tijden heen wordt vermeld, onafhankelijk van leeftijd, intellect of godsdienst.”

In het boek van Burke wordt op bladzijde 296 uitgelegd dat iedereen dezelfde BDE ervaringen heeft, onafhankelijk van welke religie of geloof hij/zij belijd.

Natuurlijk is er veel meer te zeggen over dit onderwerp en blijven er vragen en mysteries over. Daarom sprak mij het gedicht erg aan wat Ronald Lammers op 24 augustus in 2021 schreef:


Aan de waterkant
Op deze tussenaarde

blijf ik wachten

aan de waterkant

waar snelle bootjes

en geduldige vrachtschepen

elkaar passeren.

Ik vraag mij af

wat ik nog moet leren

om te gaan naar de wereld die ook wacht op het moment

dat het mag verschijnen

na de laatste wee.

Zal dit alles dan verdwijnen?

Gaat er niets mee

naar de nieuwe aarde?

Wat mag ik hopen?

Wat mag ik bewaren?

En wie ben ik als

alles anders worden zal? En ben ik niet te klein voor het immense heelal?

Zal er meer dan stof ooit overblijven?

Ik besluit mijn vragen

maar op te schrijven.

Als een gebed aan

de waterkant.Maar dat de hemel mooi en boven onze verwachting en de beelden van de BDEers uit zal gaan lees ik in de tekst op de foto.