Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 6 maart 2019

OPENBARING 17

Openbaring 17.

Toen Johannes dit boek schreef in 85 á 95 na Christus werd Israël bestuurd door de grote antigoddelijke macht van Rome, het Romeinse rijk. Het leek toen voor Johannes zo dat dit wat hij zag en hoorde spoedig vervuld zou worden. Deels is dat gebeurd, toen Jeruzalem vernietigd werd in 70 na Christus. Maar veel gebeurtenissen moeten nog vervuld worden. De woorden van het boek Openbaring blijken nog steeds profetie te zijn. 

Dit was het Romeinse rijk in de tijd van Augustus in 63 voor Christus tot 14 na Christus.
Dit was het Rijk circa 117 na Christus.

De afbeeldingen komen van de site "Christipedia.miraheze".


Ik vind Openbaring 17 een heel moeilijk hoofdstuk. 
Dit vanwege de zeven koppen, bergen en koningen, tien horens en koningen, koningen der aarde, het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan; vers 8, de vrouw, hoer welke de stad Babylon is; vers 1, 4, 5, 18. 
Dan zijn er nog de teksten uit het Oude Testament, zoals Daniël die in dit hoofdstuk ingepast moeten worden. Het heeft mij uren van nadenken en puzzelen gekost. Ik heb geprobeerd er kop en staart aan te vinden, om het zo overzichtelijk in een schema te maken. Ik houd van schema's, maar dit hoofdstuk is moeilijk in een schema te vangen. Toch heb ik een poging gewaagd zodat ik het niet weer allemaal kwijt zal raken. 
De totale uitleg van dit hoofdstuk vind je in mijn studie "Openbaring 17

Teksten 
Openb. 17
Waar gaat het over?  Teksten Openbaring  Overige teksten 
Vers 1, 3, 5, 15, 18 Het oordeel over de grote hoer, die aan vele wateren zit, wordt aangekondigd.     18: 18 – 21  Jer. 51: 13 
1 Kor. 6: 15
Vers 2, 18 De koningen van de aarde (land) hoereren met haar. 
De bewoners van de aarde (land) worden dronken van haar wijn van hoererij.
18: 3 Jeremia 51: 7 
Vers 3, 1 De vrouw (hoer) zal zitten op het scharlaken rood beest vol van godslasterlijke namen. 
Het beest heeft zeven koppen en tien horens.   

13: 5
12: 3 / 13: 1

Daniël 7: 20, 24, 27
Vers 4 Vrouw bekleed met purper en scharlaken. Ze draagt een beker met gruwelen. 18: 16 Jeremia 51: 7
Vers 5 Op het voorhoofd van de vrouw staat: Geheimenis, Babylon, moeder van hoeren. 13: 16 – 18
14: 9, 10   

Vers 6 Vrouw zal dronken worden van het bloed van de heiligen.  6: 9, 10 / 16: 6 
19: 1, 2

Vers 7, 3, 5, 12 Geheimenis: vrouw op beest met zeven koppen en tien horens; dit zijn tien koningen die één uur koningschap met beest zullen ontvangen. 12: 3 / 13: 1   Daniël 7: 24
Vers 8, 11 Het beest was en niet is, hoewel het er toch is, is ook zelf de achtste (koning). Het is uit de zeven. 
Het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan.

Boek des levens.
13: 3, 12 
14: 8 / 19: 20   
16: 17 – 19      
18: 2, 10, 21  
3: 5 / 13: 8 / 20: 15 21: 27  22: 19
Psalm 69: 29  Filippenzen 4: 3 
Vers 9, 7 Wijsheid en verstand. 13: 18
Vers 10
7
De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop vrouw (hoer) zit. En het zijn zeven koningen: vijf gevallen, één is er, ander nog niet gekomen, als hij komt blijft hij korte tijd.  12: 3 / 13: 1 Dan.2: 37–45  Dan.7: 7, 8, 
19 – 24
Vers 11, 8 En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. 
En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf. 
Is dit de kleine horen uit Daniël?   
13: 3, 12          
14: 8 / 19: 20
16: 17 – 19        18: 2, 10, 21  
Daniël 7: 8, 24, 27
Vers 12, 3, 7 Tien horens zijn tien koningen.           
Als zij het koningschap ontvangen zullen zij één uur de macht samen met het beest krijgen.
12: 3 / 13: 1 Daniël 7: 24
Vers 13Tien koningen zullen eensgezind hun kracht en macht aan het beest overdragen.
Daniël 2: 40 - 43
Vers 14 Tien koningen en beest zijn eensgezind in het oorlog voeren tegen het Lam.                              
Het Lam, Heere der Heren zal het overwinnen.Dan.2: 44, 45
Vers 15, 1 De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.
Psalm 65: 8    Jesaja 17: 12
Vers 16, 3, 12 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden

18: 8 


Leviticus 21: 9
Vers 17,
13
Koningen zullen dit eensgezind doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. Want God geeft dit in hun hart. Hij zal Zijn plan uit voeren.  14: 8 / 16: 19  

Jesaja 47: 5, 7
Vers 18, 2 En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. 1: 5 / 6: 15  
16: 14 / 17: 2  
18: 3, 9 
19: 19 / 21: 24