Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


woensdag 26 november 2014

Lukas 16: 19 - 31 "De rijke man en de arme Lazarus"

Vandaag heb ik een kleine studie geplaatst. Deze gaat over Lukas 16: 19-31, De rijke man en de arme Lazarus Ik heb deze studie gemaakt omdat dit gedeelte toch wel regelmatig wordt gebruikt om te bewijzen dat er een eeuwige hel is waar de ongelovige mens als onsterfelijke ziel in komt. Geïnteresseerd? Lees de studie.

zondag 2 november 2014

Vrede van Jeruzalem

Vrede van Jeruzalem.

Psalm 122: 6 Bidt om den vrede van Jeruzalem;

Ik heb het altijd moeilijk gevonden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dit omdat ik weet dat Jeruzalem nog door een heel diep dal moet. Nu las ik in het boekje: “Blij met de Bijbel” van Peter Slagter, op blz.35 dat bidden hier betekent: “wensen”. Er moet dus eigenlijk staan: “Wens Jeruzalem vrede toe”.
Dat verandert wel iets aan de zaak. Daar kan ik wel voor bidden.
Voordat die wens vervuld zal worden moet er nog heel wat gebeuren rondom het land Israël. En mogelijk zien we nu in de wereld een begin van de verschrikkelijke dingen die voorzegd zijn. Want er gebeurt heel wat in de wereld vandaag de dag. Het is goed om voorzichtig te zijn met het invullen van de tekenen van de tijd. Als ik de beelden zie op TV over de IS dan wordt het me bang te moede. Ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat staat hun te wachten. Ook denk ik aan het volk Israël.


Maar deze dingen moeten gebeuren. Dat lees ik in:

Mattheüs 25 : 6-8 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Zach.12: 2, 3b 2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.

In het vorige blogbericht heb ik een studie aangehaald van Walid Shoebat. Dit is een ex-moslim en hij schrijft interessante dingen over de eindtijd. Wat hij schrijft komt deels overeen met wat ik gelezen heb in brochure 26 "Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats" van D. van Zuijlekom.

Maar ondanks dat het zwaartepunt van de strijd zich zal afspelen in de landen rondom Israël zullen wij hier mogelijk ook het één en ander ervaren. Zijn we er klaar voor?

2 Tim.3:1, 12 1 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

En als dan de zware tijden komen, mogen we weten dat de gewenste vrede voor Jeruzalem nabij is: 

Lukas 21: 28 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan
omhoog en hef uw hoofd op,  omdat uw verlossing nabij is.

Zach. 12: 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zach. 14: 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.