Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 2 november 2014

Vrede van Jeruzalem

Vrede van Jeruzalem.

Psalm 122: 6 Bidt om den vrede van Jeruzalem;

Ik heb het altijd moeilijk gevonden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dit omdat ik weet dat Jeruzalem nog door een heel diep dal moet. Nu las ik in het boekje: “Blij met de Bijbel” van Peter Slagter, op blz.35 dat bidden hier betekent: “wensen”. Er moet dus eigenlijk staan: “Wens Jeruzalem vrede toe”.
Dat verandert wel iets aan de zaak. Daar kan ik wel voor bidden.
Voordat die wens vervuld zal worden moet er nog heel wat gebeuren rondom het land Israël. En mogelijk zien we nu in de wereld een begin van de verschrikkelijke dingen die voorzegd zijn. Want er gebeurt heel wat in de wereld vandaag de dag. Het is goed om voorzichtig te zijn met het invullen van de tekenen van de tijd. Als ik de beelden zie op TV over de IS dan wordt het me bang te moede. Ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen. Wat staat hun te wachten. Ook denk ik aan het volk Israël.


Maar deze dingen moeten gebeuren. Dat lees ik in:

Mattheüs 25 : 6-8 6 U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Zach.12: 2, 3b 2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken.

In het vorige blogbericht heb ik een studie aangehaald van Walid Shoebat. Dit is een ex-moslim en hij schrijft interessante dingen over de eindtijd. Wat hij schrijft komt deels overeen met wat ik gelezen heb in brochure 26 "Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats" van D. van Zuijlekom.

Maar ondanks dat het zwaartepunt van de strijd zich zal afspelen in de landen rondom Israël zullen wij hier mogelijk ook het één en ander ervaren. Zijn we er klaar voor?

2 Tim.3:1, 12 1 En  weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

En als dan de zware tijden komen, mogen we weten dat de gewenste vrede voor Jeruzalem nabij is: 

Lukas 21: 28 28 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan
omhoog en hef uw hoofd op,  omdat uw verlossing nabij is.

Zach. 12: 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Zach. 14: 9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde.
Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

3 opmerkingen:

 1. Iets om over na te denken. Al die teksten! Jezus zei dat we vredemaker moesten zijn, dat houdt in dat we bidden voor vrede. Zijn vrede. Ook voor Jeruzalem, dat zo verdeeld is.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Bidden voor vrede en Jeruzalem vrede toe wensen ligt ook heel dicht bij elkaar. Maar voor mij maakt het toch iets verschil. Hopelijk is de vrede van Jeruzalem niet ver meer weg.

   Verwijderen
  2. Soms denk je: Wanneer. Maar het zal komen. God houdt al Zijn beloftes.

   Verwijderen