Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 20 oktober 2016

EFEZE 3

Efeze 3

Met veel plezier heb ik gewerkt aan de studie over Efeze 3 Het is een uitdaging om eerst te kijken wat ik zelf van deze verzen begrijp en dat op te schrijven. Daarna kijk ik of er nog aanvullingen te voorschijn komen uit de lectuur die ik gebruik. Meestal is dat wel zo.

Eén vers wil ik hier uitwerken.
Ef.3: 2 als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u,

Wonderlijk dat hier de vraag staat of ik 'gehoord' heb van de uitdeling (grontekst; oikonomia = bedeling, uitdeling, rentmeesterschap) van de genade van God. Ik zou me eerder afvragen of ik het 'geloofd' heb. Geloven is trouwens hetzelfde als vertrouwen. 'Geloven' heeft bij mij een bepaalde lading gekregen. In sommige groeperingen is 'geloof' essentieel voor het ontvangen van bijvoorbeeld genezingen of gaven van de geest. Geen geloof, geen genezing of gave. Maar mijn geloof schiet altijd tekort. In Markus 9: 24 wordt dit zo mooi weergegeven:
Mark.4: 24 En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.

Paulus vraagt hier of ik gehoord heb van de uitdeling van de genade. Paulus is de rentmeester van deze uitdeling van genade. Paulus schrijft in vers 7 en 8 over de genade die hem gegeven is. Maar de genade is ook aan mij en ons gegeven. Genade is in het Grieks 'charis' en het betekent; gratie ontvangen. Ik ontvang, zonder dat ik er iets voor hoef te doen. En dat is wat God gedaan heeft. God heeft Christus gegeven en Hij is voor mijn zonden en de zonde van Eva en Adam, de erf zonde, aan het kruis gestorven. In deze wereld ervaar ik nog de gevolgen van deze zonde, maar voor de eeuwigheid is dit probleem opgelost door 'genade', op grond van het geloof van Christus. Maar de genade in de Efeze brief gaat nog veel verder. Het is overweldigend wat ik allemaal IN Christus heb ontvangen.

Hebben wij dit gehoord?