Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


woensdag 29 juni 2016

Waar komen we vandaan?

Waar komen we vandaan.

Het stof over het “Het dagboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker lijkt een beetje te zijn gaan liggen.
Maar de discussie over schepping of evolutie gaat door.

In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant  van 16 April 2016 las ik een artikel over de ontdekking van een geheimzinnige levensvorm, diep in de aarde. Daar zou al het meercellige leven van af stammen, dus ook de mens. Dit is de aanhef van het artikel. Het artikel besloot met: “Uiteindelijk gaat dit natuurlijk om het besef waar we eigenlijk vandaan komen. Die grote diepe vraag heeft de mens altijd bezig gehouden.”


Men denkt dat men door de ontdekking van deze levensvorm richting een antwoord gaat. Eerlijk gezegd is bovenstaande ook alles wat ik uit het artikel heb begrepen.

Een levensvorm diep in de aarde waar de mens vanaf zou stammen. Zo vreemd is dat niet.
God schiep de eerste mens, Adam uit de aarde (adamah) zo lees ik in:

Gen.2: 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.


In de CV Koers van maart 2016 stond een artikel over 'Schepping en evolutie'. Ik las er o.a. in dat betrouwbare instrumenten hebben bewezen dat de aarde zeker ouder is dan 6000 jaar. Het zoeken naar de oorsprong van het leven blijft mensen bezig houden.

Jaren terug zou mij dit onrustig hebben gemaakt. Maar nu gelukkig niet meer. Want ook ik weet dat de aarde ouder is en dat er een eeuw, van een onbekend aantal jaren, is vooraf gegaan aan Genesis 1: 2. Dit weet ik dank zij het boek van H.B. Slachter: Schepping en herstel. Zie ook mijn studie: schepping of evolutie
Bovendien las ik in een commentaar op dit artikel in de VV Koers: “Er is geen reden om Christus met Darwin te verenigen, want de (evolutie) biologen nemen in ras tempo afscheid van Darwin. Peter B.”

Aha, dat is bijzonder nieuws!!

In Jesaja staat:

Jes.40: 28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

God is de Schepper. Hoe hij heeft geschapen en herschapen probeert men te doorgronden. Ik ben benieuwd hoe ver men komt. Nog veel mooier zal het zijn om dit uit Gods Eigen Mond te horen als ik na mijn dood bij Hem zal zijn. Wat zal God veel te vertellen hebben.


Maar voorlopig is het zomer en mag ik genieten van Gods schepping.

zaterdag 11 juni 2016

Laatste tijden van de Gemeente.

Laatste tijden van de Gemeente.

Over dit onderwerp gaat mijn nieuwste studie:
Deze studie gaat over de eindtijd tijdens de bedeling van de Ene Gemeente, het Lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is. Als die eindtijd op zijn hoogte punt is gekomen zal God de draad weer opnemen met Zijn volk Israël. Dan breekt het Koninkrijk der Hemelen baan, oftewel het 1000 jarig rijk vangt aan. De laatste tijden van de Gemeente zullen bestaan uit misleidingen en leringen van de duivel.

Alle vier de stromingen waar wij, als christenen, tegenwoordig mee te maken hebben, de New Age Beweging, de Rooms-katholieke kerk, de Oecumenische Beweging en de Charismatische Beweging, hebben elementen in hun leer opgenomen die uit dubieuze bronnen komen. Ik heb geprobeerd om al die stromingen te doorgronden, maar dat is allemaal erg ingewikkeld en ik raakte het spoor een beetje bijster. Nu heb ik geprobeerd de hoofdlijnen uit deze bewegingen weer te geven in mijn studie en dan met het oog op de invloed die ze hebben op deze tijd. Ik heb wel het idee gekregen dat die invloed veel groter is dat ik zo op het eerste gezicht zou denken.

Tussen die invloeden door laveert de Gemeente, het lichaam van Christus. Aan deze Gemeente werkt God in het verborgene na Handelingen tot heden. Deze Gemeente kenmerkt zich doordat zij de dingen zoekt die boven zijn. De Gemeente zoekt geen aardse zegeningen. Als ik dit als leidraad aanhoud ben ik genoodzaakt om alle uiterlijkheden, die tegenwoordig aangeboden worden, te onderzoeken en te toetsen aan Gods Woord.

Kol.3: 1, 2 1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,