Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 29 juni 2016

Waar komen we vandaan?

Waar komen we vandaan.

Het stof over het “Het dagboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker lijkt een beetje te zijn gaan liggen.
Maar de discussie over schepping of evolutie gaat door.

In de wetenschapsbijlage van de Volkskrant  van 16 April 2016 las ik een artikel over de ontdekking van een geheimzinnige levensvorm, diep in de aarde. Daar zou al het meercellige leven van af stammen, dus ook de mens. Dit is de aanhef van het artikel. Het artikel besloot met: “Uiteindelijk gaat dit natuurlijk om het besef waar we eigenlijk vandaan komen. Die grote diepe vraag heeft de mens altijd bezig gehouden.”


Men denkt dat men door de ontdekking van deze levensvorm richting een antwoord gaat. Eerlijk gezegd is bovenstaande ook alles wat ik uit het artikel heb begrepen.

Een levensvorm diep in de aarde waar de mens vanaf zou stammen. Zo vreemd is dat niet.
God schiep de eerste mens, Adam uit de aarde (adamah) zo lees ik in:

Gen.2: 7 toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.


In de CV Koers van maart 2016 stond een artikel over 'Schepping en evolutie'. Ik las er o.a. in dat betrouwbare instrumenten hebben bewezen dat de aarde zeker ouder is dan 6000 jaar. Het zoeken naar de oorsprong van het leven blijft mensen bezig houden.

Jaren terug zou mij dit onrustig hebben gemaakt. Maar nu gelukkig niet meer. Want ook ik weet dat de aarde ouder is en dat er een eeuw, van een onbekend aantal jaren, is vooraf gegaan aan Genesis 1: 2. Dit weet ik dank zij het boek van H.B. Slachter: Schepping en herstel. Zie ook mijn studie: schepping of evolutie
Bovendien las ik in een commentaar op dit artikel in de VV Koers: “Er is geen reden om Christus met Darwin te verenigen, want de (evolutie) biologen nemen in ras tempo afscheid van Darwin. Peter B.”

Aha, dat is bijzonder nieuws!!

In Jesaja staat:

Jes.40: 28 Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

God is de Schepper. Hoe hij heeft geschapen en herschapen probeert men te doorgronden. Ik ben benieuwd hoe ver men komt. Nog veel mooier zal het zijn om dit uit Gods Eigen Mond te horen als ik na mijn dood bij Hem zal zijn. Wat zal God veel te vertellen hebben.


Maar voorlopig is het zomer en mag ik genieten van Gods schepping.

2 opmerkingen:

  1. Die tekst uit Jesaja 40 is zo mooi. Ik maak me niet zo druk om al wat mensen zeggen over schepping of evolutie. Ik bedwing mijn verstand want ik wil niet dat het met me aan de haal gaat. Daarom vind ik de laatste regels van je blog zo mooi. Later. Uit Gods eigen mond!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik begrijp de fascinatie die mensen voor dit vraagstuk hebben maar denk dat mensen vroeg of laat altijd vast komen te zitten in onwetendheid. Ik vind het heerlijk en genoeg om te weten dat alles uit Hem voortkomt. God, de Maker van alles! Inderdaad... Gewoon lekker genieten:).

    BeantwoordenVerwijderen