Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zaterdag 28 juli 2018

70 Jaar Israël.


70 jaar Israël.

Dit jaar, in het jaar 5778 voor Israël, bestaat het land 70 jaar. Op deze site lees ik: 
Deuteronomium 30: 5 is het 5708e vers van de Hebreeuwse Bijbel. In het jaar 5708 werd het land Israël opgericht.

Deut.30: 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Bijzonder om dit te lezen. Toch blijft het mijn vraag of God in het jaar 5708, voor ons 1948, Zijn beloofde zegen aan Israël heeft gegeven.

De meningen over Israël zijn verdeeld. Sommigen zien het land al als het door God gegeven beloofde land, zoals Dirk van Genderen. In zijn nieuwsbrief van 12 mei 2018 (nr 19) staat:

Het Midden-Oosten * 70 jaar Israël
Het is een wonder van God. Alweer zeventig jaar bestaat de huidige staat Israël. Dat is een oprechte felicitatie waard.
Wie had ooit zoiets gehoord? Wie had ooit zoiets gezien? Op één dag werd het land geboren. In één keer werd het volk geboren. Sion had nauwelijks weeën gekregen of ze had haar zonen al gebaard’ (naar Jesaja 66:8).
Vol verbazing zag de wereld het gebeuren. Maar als God werkt, kan geen mens het keren. Zijn plannen worden werkelijkheid. Eeuwen geleden had Hij al voorzegd dat Hij het Joodse volk, verspreid over de hele wereld, weer terug zou brengen in hun eigen land.
Daarvoor moest de staat Israël weer worden opgericht. Hij heeft het zo geleid. En Hij redde de jonge staat, ook toen de omringende volken zich tot het uiterste inspanden om die zo snel mogelijk te vernietigen. Hij streed voor Zijn volk en Hij is dat blijven doen, in de latere oorlogen. En Hij zal dat blijven doen, zoals Zacharia 14 zo prachtig zegt, tot aan de laatste oorlog aan toe voor de komst van het Vrederijk: ‘Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd’ (vers 3).
De Heere zal niet toelaten dat het volk ooit nog zal worden weggerukt uit het land waar Hij hen terugbrengt (Amos 9:15). En dan, als Hij komt, zal heel Israel zalig worden. Wat een toekomst!

Ook op de site “Christenen voor Israël” lees ik dat zij het land zie als het nu aan aan Irsaël gegeven beloofde land. Op “2DOC” was in 2016 een documentaire te zien waar in Joden uit Oekraïne de opdracht en de hulp kregen om naar Israël te verhuizen. Deze stichting gelooft dat zij de opdracht mogen vervullen om als vissers en jagers de Joden terug te brengen naar het beloofde land, want dan kan de Messias terugkomen. Nadat ik deze enigszins vreemde uitzending, met zijn dwingende missie, had gezien las ik hier een reactie op in het blad “Amen”. Volgens de schrijver van dit artikel klopt het gebruik van de tekst uit Jeremia niet. De Israëlieten worden daar juist, door een oordeel, verdreven uit hun land. 

Jeremia 16: 16 Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.

Toen ik nog wat verder zocht op de de site van “Christenen voor Israël” vond ik hier een artikel dat de mening van het blad “Amen” deelde. 

Ik vond op twee sites een artikel met bedachtzaamheid over de huidige staat Israël. Op de site “AMEN” lees ik onder anderen:

Profetie en belofte.
Als wij spreken over de moderne staat Israël, zoals die sinds 1948 officieel bestaat, moeten wij allereerst vaststellen, dat haar bestaan in overeenstemming is met het profetisch scenario van de Bijbel. Dat wil zeggen: het profetisch Woord spreekt over het bestaan van een Joodse staat in de eindtijd. Met andere woorden: De recente ontwikkelingen en de terugkeer van Joden naar het land ligt in verschillende profetieën opgesloten. Maar dat is nog geen reden tot grote blijdschap, want het ware Fundament ontbreekt. Wij hebben vandaag te maken met een ongelovige Joodse staat; met verrichtingen van mensen, die vertrouwen op eigen inzichten, krachten en mogelijkheden; met zeer begaafde mensen, die dankbaar gebruik maken van buitenlandse steun; met mensen, die rust en vrede in het land proberen te bewerken en in stand te houden door diplomatie, tactische onderhandelingen en de paraatheid van een geavanceerd leger.

Op de site van het Nederlands dagblad lees ik op het “Theologenblog”: 

Twee weken geleden verplaatsten de Verenigde Staten hun ambassade naar Jeruzalem, precies op de zeventigste verjaardag van de staat Israël. Sommigen zien er vooral een religieus signaal in. Zij roepen luid dat Trump bezig is om de profetieën te vervullen. Niet alle Joden zijn blij met deze duiding, maar ook in sommige christelijke kringen wordt Trump enthousiast een plaats in Gods heilsplan voor Israël toegedicht. Hierbij wordt vaak verwezen naar profetieën over het herstel van Sion in Jesaja 60-62. Dat is opmerkelijk. Deze hoofdstukken gaan namelijk niet over een politiek herstel, maar over een volledige transformatie van Jeruzalem...
Om de dingen diepgaand en blijvend te veranderen besluit God zijn eigen gerechtigheid te doen komen. Dat gaat alleen niet zonder oordeel. Wanneer God als Bevrijder naar Sion komt, heeft Hij het kleed van de vergelding aan en komt er een dag van wraak (Jes. 59:15b-20; 63:1-6). Dat raakt niet alleen andere volken, maar juist ook Israël zelf. Gods doel is een volk te scheppen dat enkel uit rechtvaardigen bestaat (Jes. 60:21)....
Het motief van de glorie van God laat zien dat de boodschap van deze hoofdstukken vooral theologisch is. Sions toekomstige heerlijkheid is afgeleid van de glorie van God zelf (Jes. 60:1). Het gaat Jesaja niet om de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van een politieke staat of het verplaatsen van ambassades. De beloofde transformatie van Sion overstijgt de politieke werkelijkheid en gaat primair over ‘de laatste dingen’ (eschatologie) en de redding van de mens (soteriologie). Centraal in Jesaja 60-62 staat de profetie over de Gezalfde van de HEER. Hij is het die de transformatie afkondigt en in gang zet (Jes. 61:1-3). In Lukas 4 wordt deze profetie met Christus verbonden. De evangelisten hebben zijn komst verstaan als het begin van de beloofde glorieuze toekomst voor Sion (vgl. Mat. 21:5). Hoe teleurstellend Jeruzalem op dat moment ook reageerde, er komt een tijd waarin opnieuw zal klinken: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’ (Mat. 23,39).

Jesaja 60: 21 Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, door Mij geplant, een werk van Mijn handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

Door de verdeelde politieke en christelijke meningen is het moeilijk om te bepalen wat goed en waar is. Tijs van den Brink verwoordt dit mooi op zijn blog.

Voordat Israël werkelijk helemaal Gods volk zal worden moet er nog wel eerst het één en ander gebeuren. Daar gaat het boek Openbaring over. Ondertussen is mijn studie over Openbaring 12 af waar beschreven wordt hoe de draak tegen de vrouw zal gaan optreden. Maar ook hoe God deze vrouw een uitweg biedt.

Hoe het ook zij, we weten dat alles in Gods handen is en dat Hij zelf zal zorgen dat het gaat worden zoals het bedoeld is. Dat is een geruststellende gedachte. We kunnen dus Israël best wel feliciteren en niet vergeten de vrede toe te wensen.Hier nog enkele sites over dit onderwerp:

Op de site van Dirk van Genderen lees ik een stuk over de Palestijnse terreurorganisatie Hamas die bezig was met een terreuractie tegen Israël. 
Een artikel op de site van Franklin ter Horst over het herstel van Israël.
Een artikel op de site “Lazarus” over het verzet van de Palestijnen.
70 Weetjes op de site “CIDI”.