Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 10 augustus 2017

OPENBARING 4

Een blik in de hemel.

Openbaring 4: 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

Mijn studie over Openbaring 4 is af. In dat hoofdstuk mag ik een blik in de hemel werpen. Ik zie er een troon met daarop “Iemand”. Deze Iemand kom ik als een Mensenzoon tegen in Openbaring 1: 13 – 16. Het is onmiskenbaar Christus. Christus wordt op een bijzondere manier omschreven. Christus ziet er in dit hoofdstuk uit als de stenen jaspis en sardius.


Jaspis

sardius

smaragdEr is een mooie groen gekleurde regenboog rondom de troon, die eruit ziet als smaragd. De groene kleur verwijst naar 'leven' en naar 'genade'. Dan zijn er nog 24 tronen met daarop 24 ouderlingen met witte kleren en gouden kronen. Om de troon zijn 4 wezens. Zij aanbidden de Here God. Een wonderlijk beeld wordt mij hier getoond.

Sommige sites op vertellen mij dat die 24 ouderlingen de opgenomen gelovigen 
van Het Lichaam van Christus of van de kerk  zijn. In mijn visie kan dit niet kloppen. Het Lichaam van Christus, De Gemeente wordt niet opgenomen en er wordt in Openbaring niet over De Gemeente geschreven. Het Lichaam van Christus zal met Christus verschijnen bij Zijn wederkomst. Ik geloof dat de Gemeente leden allemaal gestorven moeten zijn voordat zij kunnen verschijnen met Christus.

De Gemeente wordt heden ten dage door God gevormd in de hemelse gewesten. In de geest is zij daar al. Op een gegeven moment, bepaald door God, zal De Gemeente 'vol' zijn. Iedere individuele gelovige van Het Lichaam van Christus, waarvan ik ook deel uit mag maken, zal de wederopstanding der doden meemaken: 
Filippenzen 3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 

Ik zal dan een lichaam gelijkvormig aan het Lichaam van Christis ontvangen:
Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Dit hemelse Lichaam is als één geheel met Christus: 
Efeze 4: 13, 30 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Efeze 5: 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Dit Lichaam zal verschijnen bij de wederkomst van Christus en met Hem geopenbaard worden: 
Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Ik veronderstel dat als er geen Gemeente meer op aarde is en er dan nog mensen tot geloof komen zij tot de bedeling van Het komende Koninkrijk gaan behoren. Er is een mogelijkheid dat De Gemeente in die laatste dagen door overlijden of moord veilig bij Christus geborgen zal worden. Dit zou de betekenis kunnen zijn van 2 Timoteüs 3: 1 waar ik lees over zware laatste dagen:
2 Tim.3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Maar die zware tijden kunnen ook inhouden dat er veel religie is maar niet het vertrouwen wat op het geloof VAN Christus is gefundeerd:
Lukas 18: 8 Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Ondanks dat het in Openbaring niet over de Gemeente gaat geloof ik dat De Gemeente wel bij de ontwikkelingen in Openbaring aanwezig zijn want in Efeze 5: 30 lees ik dat ik vlees en been van het vlees en gebeente van Christus ben. Dus ik ben totaal één met Hem. En als Christus dan geopenbaard zal worden dan zal ik, samen met alle leden van De Gemeente, met hem geopenbaard worden. Een wonderlijke vooruitzicht.

Als de bedeling van De Gemeente is afgelopen neemt God de draad weer op met Israël en zal dit volk, door verdrukkingen heen, tot gehoorzaamheid en bekering komen. Daarover gaat het in Openbaring. Wat een bijzondere periode zal dit zijn.