Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zaterdag 23 juni 2018

Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.


Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.

Het weer deed zich vanaf mei voor alsof het al hartje zomer was. We zijn zo van de winter over gegaan op de zomer. Ik heb het woordje 'zomer' eens opgezocht in mijn online Bijbel van de Statenvertaling. 'Zomer' wordt 11 keer genoemd. 'Winter' 7 keer en 'herfst' 1 keer (in Judas 1: 12). De bekende tekst waar zomer en winter allebei worden genoemd is:

Genesis 8: 22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

De zomer is het seizoen waarin het moet gebeuren zo lees ik in Spreuken 6: 6, 8 en 10: 5.

Spreuken 6: 6, 8 6 Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. 8 maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.
Spreuken 10: 5 Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

Ik ben opgegroeid op een landbouw boerderij en deze teksten zijn herkenbaar. Maar het verzamelen van geestelijk voedsel gaat mij in de winter beter af. Zomers ben ik veel buiten. We gaan op vakantie en we fietsen en wandelen. We hebben er nu al drie kampeer weken opzitten. Het is ook zulk bijzonder mooi weer. Soms iets te mooi! En als ik moe ben pak ik een spannend boek en dan weet je het wel. Het kan allemaal in ons land en de landen om ons heen. Zo nu en dan besef ik dat dit een grote uitzondering is.

Bij de zomer hoort vakantie. Dat woord komt niet voor in de Bijbel. Wel lees ik er over de rust van de sabbat en de rust van een feestdag. In de latere brieven van Paulus  komen deze woorden één keer voor namelijk in: 

Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Deze tekst geeft mij rust en ruimte. Maar dat rechtvaardigt niet mijn zomer luiheid.

En er zullen blog lezers zijn voor wie de vakantie niet echt vakantie is. Maar ik hoop dat jullie toch van de zomerwarmte kunnen genieten. En mocht het letterlijk en figuurlijk te 'heet' worden dan mogen we schuilen in en onder de Wolk van God onze Vader die ons kent en ziet.
Daarover ging de preek van zondag 10 juni.Die Wolk is voor ons Christus.


God openbaarde in de woestijn Zijn heerlijkheid in een Wolk aan de Israëlieten, ondanks hun gemor in: 

Exodus 16: 10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen.

Numeri 9: 16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur.
Exodus 40: 34 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel,

Die Wolk zal hen beschermd hebben voor de brandende zon in de woestijn. En 's nachts gaf de Wolk licht. Dat vind ik een mooie gedachte. En ik weet hoe God verder door Het Manna en de kwakkels voor het volk zorgde. Dat zal God in de toekomst ook weer voor hen doen, als zij zullen vluchten naar de woestijn, zoals ik lees in:

Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalf honderdzestig dagen.

Hier las ik over een bijzondere wolk in de vorm van een hand (van God).

Dan wens ik jullie verder allemaal een mooie vruchtbare rustige en zonnige zomer toe.