Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 23 juni 2018

Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.


Zomer, vakantie en de Heerlijkheid van God.

Het weer deed zich vanaf mei voor alsof het al hartje zomer was. We zijn zo van de winter over gegaan op de zomer. Ik heb het woordje 'zomer' eens opgezocht in mijn online Bijbel van de Statenvertaling. 'Zomer' wordt 11 keer genoemd. 'Winter' 7 keer en 'herfst' 1 keer (in Judas 1: 12). De bekende tekst waar zomer en winter allebei worden genoemd is:

Genesis 8: 22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

De zomer is het seizoen waarin het moet gebeuren zo lees ik in Spreuken 6: 6, 8 en 10: 5.

Spreuken 6: 6, 8 6 Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs. 8 maakt hij zijn eten gereed in de zomer, verzamelt hij zijn voedsel in de oogsttijd.
Spreuken 10: 5 Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon, wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

Ik ben opgegroeid op een landbouw boerderij en deze teksten zijn herkenbaar. Maar het verzamelen van geestelijk voedsel gaat mij in de winter beter af. Zomers ben ik veel buiten. We gaan op vakantie en we fietsen en wandelen. We hebben er nu al drie kampeer weken opzitten. Het is ook zulk bijzonder mooi weer. Soms iets te mooi! En als ik moe ben pak ik een spannend boek en dan weet je het wel. Het kan allemaal in ons land en de landen om ons heen. Zo nu en dan besef ik dat dit een grote uitzondering is.

Bij de zomer hoort vakantie. Dat woord komt niet voor in de Bijbel. Wel lees ik er over de rust van de sabbat en de rust van een feestdag. In de latere brieven van Paulus  komen deze woorden één keer voor namelijk in: 

Kolossenzen 2: 16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.

Deze tekst geeft mij rust en ruimte. Maar dat rechtvaardigt niet mijn zomer luiheid.

En er zullen blog lezers zijn voor wie de vakantie niet echt vakantie is. Maar ik hoop dat jullie toch van de zomerwarmte kunnen genieten. En mocht het letterlijk en figuurlijk te 'heet' worden dan mogen we schuilen in en onder de Wolk van God onze Vader die ons kent en ziet.
Daarover ging de preek van zondag 10 juni.Die Wolk is voor ons Christus.


God openbaarde in de woestijn Zijn heerlijkheid in een Wolk aan de Israëlieten, ondanks hun gemor in: 

Exodus 16: 10 Terwijl Aäron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de wolk verscheen.

Numeri 9: 16 Zo was het voortdurend: de wolk bedekte hem en 's nachts was hij als een verschijning van vuur.
Exodus 40: 34 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel,

Die Wolk zal hen beschermd hebben voor de brandende zon in de woestijn. En 's nachts gaf de Wolk licht. Dat vind ik een mooie gedachte. En ik weet hoe God verder door Het Manna en de kwakkels voor het volk zorgde. Dat zal God in de toekomst ook weer voor hen doen, als zij zullen vluchten naar de woestijn, zoals ik lees in:

Openbaring 12: 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalf honderdzestig dagen.

Hier las ik over een bijzondere wolk in de vorm van een hand (van God).

Dan wens ik jullie verder allemaal een mooie vruchtbare rustige en zonnige zomer toe.


4 opmerkingen: