Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 11 november 2015

Beproef de dingen de daarvan verschillen.

Beproef de dingen de daarvan verschillen.


In mijn blog ben ik bezig met het aantonen van de verschillen in het onderwijs tussen de brieven die Paulus heeft geschreven tijdens Handelingen en na Handelingen. In mijn Bijbel vallen deze verschillen niet echt op. Dit omdat de brieven, die Paulus tijdens en na Handelingen geschreven heeft, door elkaar staan. Wat dat voor gevolgen heeft laat ik zien in de diverse studies die te vinden zijn aan de rechterkant van dit blog. Hieronder een overzicht om welke studies het gaat.


Brieven van Paulus geschreven tijdens Handelingen: de gele brieven Brieven van Paulus geschreven na Handelingen: de turquoise brieven
Paulus verwacht de 'opname'


Paulus verwacht te sterven en met Christus te verschijnen
De zegen van Abraham: Galaten 3: 14 Gezegend met alle geestelijke zegeningen: Efeze 1: 3
Van de grondlegging der wereld


Van voor de grondlegging der wereld: Efeze 1: 4, Efeze 3: 5
Doop met heilige geest Verzegeld met heilige geest: Ef.1: 13
De wet werd gehouden Middelmuur des afscheiding gebroken: Efeze 2: 14, 15

Vandaag heb ik de studie: Hoe zit het met de wet toegevoegd.

De wet. Ik heb er niet zoveel mee. Toch las ik een mooi stukje over:

De Tien Geboden

Mozes ontving op de berg Sinaï de 10 geboden; De wet van God. Veel mensen vinden de tien geboden een stel beklemmende, bekrompen regels. Maar als je er beter naar kijkt, kun je zien dat er een hele goede gedachte achter zit. God heeft de tien geboden met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en mensen en mensen onderling. De tien geboden zijn eigenlijk tien 'natuurlijke' regels, waardoor een samenleving opgebouwd kan worden, waarin mensen niet alleen maar voor zichzelf leven. Deze wet voorkomt dat het recht van de sterkste geldt. Deze wet zorgt ervoor dat als iedereen ernaar zou handelen, allereerst de Schepper van alle dingen geëerd wordt, zoals Hij dat wil. Bovendien worden er geen mensen meer beschadigd. 
  • Geen andere goden voor Mijn aangezicht houden: God is de enige God, in anderen is geen vertrouwen te stellen.
  • Geen beelden aanbidden, voortbouwend op het eerste: alleen God kan voorzien in de behoeften van de mens.
  • Zijn Naam niet ijdel gebruiken: niet vloeken, God niet beledigen.
  • Gedenk de Sabbatdag: één dag in de week rusten van het gewone werk, en uitrusten/aanbidden, dat is heilzaam voor de maatschappij.
  • Eer uw vader en uw moeder: Deze wet 'regelt' de onderlinge verhoudingen. In een samenleving zijn gezagsverhoudingen nodig, dan kun je ervoor zorgen dat het noodzakelijke gebeurt.
  • Gij zult niet doodslaan: In een samenleving waarvan je weet dat niemand je naar het leven staat, voel je je veilig.
  • Gij zult niet echtbreken: Trouw in het huwelijk zorgt voor een gezonde situatie om kinderen op te voeden, en een veilige, intieme 'thuisbasis'.
  • Gij zult niet stelen: Iedereen kan zijn bezittingen met gerust hart beheren.
  • Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste: laster en roddel komen niet meer voor, er worden geen onwaarheden de wereld in geholpen: veilig
  • Gij zult niet begeren: wees tevreden met wat je hebt. Niet alleen de vorige regels niet overtreden met de daad, maar ook niet in gedachten.
Jezus heeft de 10 geboden samengevat in twee dingen: God liefhebben en je naaste liefhebben.”

Dat klinkt goed, ideaal zelfs. Als iedereen zich hier aan zou houden dan zou alles bijna volmaakt zijn. En als ik de wet lees, dan ervaar ik dat ik niet aan de eisen van de wet voldoe. Dat is trouwens precies wat de wet te weeg brengt. Het laat mij mijn tekortkomingen zien, zodat ik uit ga roepen: Ik ellendig mens! Romeinen 7: 24.

Door eens goed bezig te zijn met de wet weet ik nu dat de wet in deze tijd teniet is gedaan. Maar ook dat Christus de wet vervuld heeft. Hoe ik denk dat het allemaal zit is te lezen in de studie.

Wil je weten wat het betekent om de dingen te beproeven die daarvan verschillen? 
Lees dan mijn studie: beproeft de dingen die daarvan verschillen


En mijn studie: Tegenstrijdigheden in de Bijbel”.