Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 22 december 2016

Jezus, Redder van de wereld.

Vanaf dit blog wil ik jullie gezellige kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe wensen.




Hoe waar is de spreuk op dit plaatje. Durf ik nog te vertellen dat Christus de Redder van deze wereld is? Vaak niet! De wereld wil zonder Christus leven maar er is heel veel ellende en narigheid. Sommige dingen lijken onoplosbaar. De wereld kan niet zonder de Redder.

Al die narigheid maakt me machteloos. Mijn troost is dat ik mag uitzien naar de tweede komst van Christus als Koning op aarde. Wat een enorm indrukwekkend moment zal dat zijn.


maandag 12 december 2016

EFEZE 5

EFEZE 5

Onderdanig.

Mijn studie over Efeze 5  is af.
Hieronder een gedeelte uit dit hoofdstuk.
In Efeze 5 staan een paar 'zware' teksten die gaan over onderdanigheid. Ik zet ze op een rij.

21 Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.
22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere,
23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.
24 Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.
25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Onderdanig zijn. Dat is nu niet de meest populaire houding. Onderdanigheid heeft iets van 'minder zijn' in zich. De een moet zich schikken naar de ander.
Hier staan 5 betekenissen voor onderdanigheid. Ik noem er een paar: 'slaafs', gedwee, gehoorzaam aan een leider. Hmm. Dat klinkt niet goed.

Wat zegt de grondtekst over onderdanigheid? De betekenis is: onderzetten, onder schikken. In mijn Online Bijbel staat: Onder geplaatst, onder gerangschikt. Wat dat betekent wordt in dit boek verder uitgelegd. 

Vers 21 begint met het onderdanig, of ondergeschikt, zijn aan elkaar. Dat sluit iedere machtspositie uit. Iedere gelovige is hetzelfde en mag de ander dienen uit respect voor God. Daarin is Christus, maar ook Paulus, de gelovigen voorgegaan.

Een vrouw is onder geplaatst of gerangschikt aan haar man. Dat betekent niet dat zij slaafs is. God zegt in Genesis 2: 18 dat Hij een hulp voor Adam gaat maken, als tegenover hem!
Gen.2: 18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Kan iemand die 'slaafs' is echt helpen? Waarschijnlijk niet. En zo is het ook niet bedoeld. Vrouw en man staan tegenover elkaar (maar niet als kemphanen). Vrouw en man hebben een gelijkwaardige positie.

Onderdanigheid is niet slaafs. Het heeft te maken met de orde van de man en de vrouw ten opzichte van elkaar en Christus. Christus is het Hoofd. De man is een beeld van Christus en daarom is hij het hoofd van de de vrouw. Als ik kijk naar hoe Christus was dan zie ik dat Hij heeft gediend. Zo mag de man ook dienend zijn naar zijn vrouw, terwijl zijn vrouw dit naar hem is. Het onderdanig zijn berust op wederzijds respect in de plaats die hem en haar is toebedeeld. Een vrouw is dus absoluut niet minder dan een man, maar wel anders. En wie zal dat ontkennen? Zie alleen al de uitdrukking: “Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus”

En er komt ook nog bij dat deze houding uit liefde voort mag komen. De man mag zijn vrouw liefhebben zoals hij zichzelf liefheeft. Als de man zijn vrouw zo kan lief hebben dan zal zijn vrouw ontzag hebben voor hem. In de grondtekst staat dat de vrouw de man zal vrezen. Vrezen heeft iets van angst in zich. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het gaat om respect.

Paulus houdt de man en vrouw het hoogst haalbare voor. Helaas is de praktijk weerbarstig.

Hier is een site die op een mooie en praktische manier mijn verhaal onderstreept. Maar wel heel idealistisch. Als het goed en harmonisch is in het huwelijk dan is onderdanigheid niet zo moeilijk. Maar als dit nu niet zo is? En daar ligt vaak het probleem.
Zie ook deze site

Een aanvulling vind ik in 1 Petrus 3: 1 – 4. Ook daar wordt over 'onderdanigheid' gesproken. Er staat:

1 Petr.3: 1 – 4 1 Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,
2 doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen.
3 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren;
4 maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.

De situatie in de 1e Petrus brief is anders. Er wordt geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Dat zijn de verstrooide Israëlieten. Maar de inhoud van de verzen heeft overeenkomsten met die uit de Efeze brief. Alleen hier in de 1e Petrus brief vind ik een toevoeging in vers 1. Er wordt zelfs van de vrouw verwacht dat zij respect heeft, dus onderdanig is aan haar eigen man, ook als deze ongehoorzaam is aan het Woord. Ik zou deze ongehoorzaamheid kunnen vertalen naar het niet geloven in Gods Woord, of Gods Woord anders interpreteren. Dat kan allemaal. En dan zegt vers 1 dat de vrouw aan haar man in haar houding mag laten zien dat zij respect heeft voor hem. En zij mag dit doen zonder woorden, dus zonder te 'preken' of te zeuren. Dat dit erg lastig is weet ik uit eigen ervaring. Maar het kan!!

Op deze site staat een preek beschreven over 1 Petrus 3: 1 – 7.