Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Dus besloot ik om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


zaterdag 22 maart 2014

Voor wie is het nieuwe verbond?

Veel christenen geloven dat zij deel hebben aan het nieuwe verbond.
Maar is dat ook zo?
Je kunt het lezen in de studie "Het oude en het nieuwe verbond"


donderdag 13 maart 2014

De bedeling van genade.

Het laatste en 5e deel van mijn studie "De toekomst van de mens" heb ik vandaag geplaatst.
Hierin heb ik onderzocht wat er met de  gelovige, behorende tot het Lichaam van Christus, en de ongelovige gebeurt als hij/zij sterft in de periode, bedeling, van de Genade. Daarin leven wij van af het einde van Handelingen tot heden.


woensdag 12 maart 2014

Lucas 16:19-31, is er een hel en wat is de gehenna?

Vandaag heb ik 2 delen kunnen plaatsen, deel 3 en deel 4 uit de studie: "De toekomst van de mens"

Deel 3 gaat over de opstanding van de gelovigen, maar ook over die van de ongelovigen.
Ik probeer duidelijk te maken wat de Bijbel over "de hel" zegt. Ik behandel ook Lukas 16.
"De hel" wordt in het Hebreeuws de sheowl genoemd en in het Grieks de hades.

Deel 4 gaat over de Gehenna ook wel de poel van vuur genoemd.


dinsdag 11 maart 2014

Is er een opname? Wat gebeurt er bij het sterven?

Ondertussen staat deel 2 van de studie "De toekomst van de mens" op mijn blog. 
Dit deel gaat over "de opname" en wat er gebeurt bij het sterven.

Ik kan de Bijbel beter begrijpen als ik tekst met tekst vergelijk.

zondag 9 maart 2014

Het Koninkrijk van God

Vandaag ben ik begonnen met het publiceren van deel 1: "Het Koninkrijk van God" van mijn studie
"DE TOEKOMST VAN DE MENS"
De studie bestaat uit uit 33 pagina's.
Dat is heel veel tekst in één keer en daarom verdeel ik de studie in verschillende delen.
Die noem ik dan deel 1, deel 2, enz.zaterdag 8 maart 2014

Friese Bijbel

In een preek die ik laatst hoorde moedigde de spreker ons aan om meerdere keren per dag in de Bijbel te lezen. Laat ik eerlijk zijn, dat gaat me niet gemakkelijk af. Er zijn ook zoveel andere dingen die leuk zijn om te doen. Ik geloof niet dat ik daar heel erg over hoef uit te weiden. Ik denk dat ik niet de enige ben.

Ik vind dat de spreker hier een sterk punt heeft. Maar hoe maak ik het aantrekkelijk? Ik lees meestal in de Statenvertaling en sinds kort in de Herziene Statenvertaling. Maar om eens met een vernieuwde blik Het Woord te lezen heb ik mijn Friese Bijbel weer eens van stal gehaald.

Ik had behoefte om met lezen te beginnen in de Efeze brief, bij de inleiding. En ik citeer, ik vertaal het maar even, wat ik daar las:

“In deze brief gaat het over Christus, die het Hoofd is van de gemeente. Deze brief lijkt veel op de brief aan de Colossenzen. We vinden in deze brieven zaken die in andere brieven niet voor komen. De woordenschat en het taalgebruik zijn apart. Maar dat houdt niet in dat deze brief niet door Paulus is geschreven, zoals sommigen beweren. Waarom zou Paulus het niet eens anders dan gewoon hebben willen zeggen? Bovendien hangen woordenschat en stijl met de inhoud samen.”

Ik heb mij verbaasd over de opmerking: “Waarom zou Paulus het niet eens anders dan gewoon hebben willen zeggen?” Alsof Paulus het zomaar eens op een andere manier ging vertellen. De Bijbel is een boek waarin herhalingen veel voorkomen. Soms zit er een klein verschil in maar het blijft herkenbaar. Wat is het dan bijzonder om te mogen weten dat Paulus het bewust anders heeft opgeschreven, omdat het ook anders was / is. Het maakt mij enerzijds blij dat ik mag weten dat er een ander tijdperk wordt beschreven. Dat deze brieven speciaal voor ons, het ene lichaam van Christus, zijn geschreven. Het maakt mij anderzijds verdrietig dat er gesignaleerd wordt dat Paulus een andere toon aanslaat en nieuwe dingen verkondigd, maar dat daar verder geen aandacht aan wordt geschonken, dan alleen maar een vaststelling dat Paulus het eens anders wilde zeggen. Jammer.

Wat een goed idee om eens een andere vertaling te pakken. Bij het lezen van de inleiding raakte ik al aan het nadenken en werd ik me weer bewust van de grote zegen waar wij uit mogen leven.
Handelingen 28:28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. (Herziene Statenvertaling)

Ik kan het jullie allemaal aan raden eens een andere vertaling te lezen. Het hoeft geen Fries te zijn. Engels, Frans of Duits is voor jullie mogelijk makkelijker. Veel blijdschap en bemoediging toegewenst bij het lezen.