Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 29 januari 2017

Geloof en wetenschap.

Geloof en Wetenschap.

In de bijlage van de Volkskrant,  van 26 november vorig jaar, stond een interview van schrijver Henk van Straten met Heino Falcke, een christelijke wetenschapper.

In de papieren krant schreef Henk aan het einde van zijn column over Heino Falcke; “Ik zie hem lopen en denk wat een benijdenswaardige man. Staat open voor het mysterie, doet onderzoek naar de donkerste uithoeken van het universum, maar voelt tegelijk in zijn hart een vertrouwen en een diep geloof in een hogere macht, in een hogere liefde. Een man aan wiens voeten je wilt neerknielen om hem te smeken: 'geef me de antwoorden! Zeg me hoe het zit!'”

Wat een enorm compliment voor Heino en het bemoedigde mij. En dat Henk durft te schrijven dat hij antwoorden zoekt en eigenlijk ook wil hebben. Zoekt hij naar 'waarheid'? Maar waarheid is uit. Er is geen waarheid zo hoor ik regelmatig. Dat is hier en hier op internet te vinden. 

En hier vind ik een stuk waar ongelovigen worstelen met geloof en wetenschap.


Wat mij in het column van Henk van Straten raakte is het kunnen samengaan van geloof en wetenschap. En dat er dan 'waarheid' uit komt. Want wetenschap is bewezen en dus waar. Geloof kan niet bewezen worden, maar soms zou ik het uit willen roepen dat God wel Waarheid is. Dus als de Bijbelse geschiedenis en de schepping nu bewezen wordt dan is het wel waar. Het enige wat dan nog moet gebeuren is dat gelovigen een omslag in hun denken maken om wetenschap niet meer als een bedreiging te zien.
Ik heb diverse video's van Heino geluisterd en het was verruimend om te horen hoe gemakkelijk wetenschap en geloof kunnen samengaan. Dat is voor mij belangrijk want twee van mijn kinderen en mijn schoonzoon zijn wetenschappers. Ik begrijp dat wetenschap zelfs een bevestiging kan zijn van de Bijbel en omgekeerd. Bevrijdende wetenschap! Veelal zegt men dat als je je op het terrein van de wetenschap begeeft, je 'het geloof' kwijt raakt. Dat hoeft dus niet. Het mooie is ook dat er in de gemeenschap waar ik kerk 'ruimte' is voor vernieuwing in het denken. Zo noemde een voorganger vorig jaar in zijn preek de term 'Adamieten'. Toen ik dit uitzocht bleek dat er al mensen waren naast Adam en Eva. Voor mij is er weer een mysterie opgelost.

De spagaat tussen geloof en wetenschap kan verdwijnen. Oké, er zijn mensen die zeggen dat het een hellend vlak is. Maar dat ervaar ik niet. Ik denk ook aan de jeugd die gelovig willen blijven in deze tijd. Hoe moeten zij met al die wetenschappelijke metingen over o.a. de ouderdom van het heelal omgaan? Wel, er is genoeg over te vinden op internet. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Begin bij Heino Falcke. En er zijn nog meer gelovige wetenschappers, zoals Cees Dekker.  Toch zal uiteindelijk God Zelf Zich bewijzen. Wat een rustgevende wetenschap.

Romeinen 1: 20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid.

1 Thess. 5: 21 Beproef alle dingen, behoud het goede.

Ef.4: 23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken,


dinsdag 3 januari 2017

EFEZE 6

Efeze 6 ken ik voornamelijk van de wapenrusting ook al staan er zeker goede dingen in over onder anderen de opvoeding. Je kunt het allemaal lezen in mijn studie “Efeze 6” 

De wapenrusting bestaat uit zeven wapens. Zeven wapens waarvan de middelste, de vierde het schild van het geloof is, welke ik boven alles moet opnemen.
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.

In de Naardense Bijbel staat: “Het schild dat het geloof is”. Wat of Wie is het geloof? Ik geloof dat Christus 'het geloof' is. Het gaat om Zijn geloof en Zijn kracht welke mij beschermen kan. Dus staat hier eigenlijk: Neem bovenal het schild, dat is Christus, op. En zo is Christus 'mijn geloof'.

Ik kan niet zonder Christus die, met Zijn geloof en vertrouwen op God Zijn Vader, alles volbracht heeft voor mensen en de wereld.

Op internet lees ik dat soldaten hun schilden ook gebruikten om elkaar te beschermen. Dat is een mooi beeld van De Gemeente, Het Lichaam van Christus, waarvan de functie kan zijn om samen een vuist tegen de boze te maken.

Efeze 6 eindigt met de zeven wapens van de wapenrusting.
Efeze 1 begint met zeven geestelijke zegeningen. De middelste is Efeze 1: 7.

Ef.1: 7, 8 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 8 die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,

Het is de middelste, de vierde, zegen waar alles om draait. Ik heb de verlossing door het bloed van Christus. Ik heb de vergeving van overtredingen IN Christus. Ik ben verrast door de overeenkomsten in de geestelijke zegeningen en de wapenrusting. De middelste en belangrijkste zegen is tegelijkertijd de middelste en het belangrijkste wapen van de wapenrusting. 

Bron: “De brief aan de Efeziërs” vers voor vers geschreven door H.B. Slagter. 

Zeven is een veel voorkomend getal in Gods Woord. Het betekent: vol, voldaan zijn, genoeg hebben. Bron: “Getallen in de Bijbel” van Dr. E.W. Bullinger. 
Zie ook hier

Het is bijzonder hoe met het getal zeven door de gehele bijbel dingen duidelijk worden gemaakt. Er zit overigens veel meer structuur in de Bijbel dan ik zo op het eerste gezicht kan zien. Maar dat is een studie op zich.

Gen.2: 2 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Gen.7:2a U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje;

Gen.29: 18, 27 18 Jakob had Rachel lief. Daarom zei hij: Ik zal zeven jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. 27 Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol; daarna zullen wij je ook de andere geven, voor het werk waarmee je mij nog eens zeven jaar dienen zult.

Ex.12: 15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten.

Lev.25: 8 Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn.

Deut.15: 1 Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen.

Openb.21: 9 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.