Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 6 maart 2015

"Gerechtigheid" het 2e deel van de wapenuitrusting, Efeze 6: 14

Gerechtigheid.

Ef. 6: 14 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, (HSV)

In februari heb ik het gehad over waarheid. Dat is een onderdeel van de wapenuitrusting van een christen. Deze keer wil ik het hebben over gerechtigheid, ook een onderdeel van de wapenuitrusting. In het boek “De brief aan de Efeziërs” vertaald H.B. Slagter gerechtigheid door 'rechtvaardigheid'.

Wat is gerechtigheid? Hier vond ik:
Een term die niet alleen inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand die onrecht lijdt, maar ook aangeeft dat de boosdoeners worden gestraft. Gerechtigheid is verder een theologisch begrip: God spreekt de zondaars om Christus' wil vrij van schuld.” 

Dus gerechtvaardigd zijn, is vrij zijn van schuld. Dat kan ik begrijpen. Christus heeft de schuld voor mij, ons betaald op het kruis van Golgotha. Ik moet met deze gerechtigheid mijn borstkas beschermen zodat ik bestand ben tegen de aanvallen van de overheden en machten. Hoe werkt dat dan? Ik heb iets verkeerds heb gedaan. Ik heb gezondigd. Maar ik heb het beleden aan God en weet dus dat God IN Christus mij die zonde heeft vergeven. Nu kan de boze macht zeggen wat hij wil, maar ik ben door God vrijgesproken. Ik heb genade ontvangen.


Het verraste me dat gerechtigheid 235 keer in het Oude Testament voorkomt. De eerste tekst uit het Oude Testament is: 
Gen.15: 6 En hij (Abram) geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. (SV)
Het geloof van Abram werd hem tot gerechtigheid. Als gerechtigheid van mijn geloof af zou hangen dan zou ik het niet redden, denk ik. Maar voor zover ik het kan zien hoeft dat ook niet. Want in Filippenzen 3: 9 (SV) zie ik dat het niet om mijn geloof gaat maar om het geloof van Christus. Zo staat het ook in de grondtekst legt H.B. Slagter uit in zijn boek “De brief aan de Filippenzen”.

Flp.3: 9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; (SV)

Andere vertalingen schrijven allemaal 'door het geloof in Christus'. En dan lijkt het om mijn geloof te gaan, net als bij Abram. Ik hoor dat ook veel zeggen. Men zegt dan bijvoorbeeld: ik heb veel aan mijn geloof gehad tijdens mijn ziekte of tijdens het verlies van een geliefde. En ik begrijp wel wat er bedoeld wordt. Maar ik ben blij dat ik mag vertrouwen, leunen op het geloof van Christus, zoals het in de SV staat. Christus houd mij vast in alle omstandigheden. Als dat geen gerechtigheid is! Het volmaakte Borstharnas heeft overwonnen.

H.B. Slagter schrijft dat waarheid en rechtvaardigheid met elkaar te maken hebben. Het hoort helemaal bij de nieuwe mens. En volgens mij is Christus die Nieuwe Mens die ik aan mag doen, zoals in Efeze 4: 24 staat. En daar komt ook de rechtvaardigheid weer ter sprake.
Ef.4: 24 en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (HSV)

Terwijl veel gelovigen zich alvast met een 40 dagen vastentijd voorbereiden op Pasen, mag ik dit doen door mij te bekleden met het borstharnas van de rechtvaardigheid wat ik elke dag nodig heb.4 opmerkingen:

  1. Goede Bijbelstudie! Mooi is dat om al de teksten te vergelijken.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank je wel voor je waardering. Ja, het is inderdaad mooi om de teksten te vergelijken. Ik krijg dan een beter begrip van de teksten.

    BeantwoordenVerwijderen