Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 20 februari 2015

Beproeft de dingen die daarvan verschillen, Filippenzen 1: 10.

Beproeft de dingen die daarvan verschillen.

Zoals ik al in de inleiding van mijn blog geschreven heb denk ik dat het heel belangrijk is hoe ik de Bijbel lees, want dat heeft invloed op mijn praktisch geloof. Op internet kan ik diverse sites met nuttige tips vinden die me vertellen hoe ik de Bijbel kan lezen. Maar ondanks al deze tips werd de Bijbel voor mij een verwarrend Boek en soms een boek wat zichzelf tegen sprak. Dit had onder anderen, zo heb ik ontdekt, te maken met de volgorde van de Bijbelboeken. Maar ook met geheel verkeerd vertaalde woorden. Dit alles ben ik, tot mijn grote spijt, later op het spoor gekomen. Toen dit mij duidelijk werd vielen er veel kwartjes op hun plaats. Ik vind het nu belangrijk om deze ervaring met anderen te delen.

De studie die ik gemaakt heb gaat over onderscheiden wat wezenlijk is, of zoals de Statenvertaling het zegt, beproeft de dingen die daarvan verschillen.

Fil.1: 9-11 9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus,
11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.
Fil.1: 10  Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, sv

Wat is dat onderscheid en wat zijn die verschillen? Dat hoop ik hier verder uit te leggen in de volgende punten:

  • De volgorde van de Bijbelboeken
    • Handelingen
    • Efeze
  • Verschillende evangeliën
  • Bedelingen
  • Gemeenten en De Gemeente
  • De Griekse woorden 'ge' en 'oikoumene'.
  • voleinding der wereld (aion)

De Efeze brief is niet specifiek aan de gelovigen van Efeze geschreven. Dit is wat in de inleiding van mijn Friese Bijbel staat. In Efeze 1:1 staat dan ook de plaatsnaam tussen haakjes. Ook in de NBG zie ik dat. Mijn Friese Bijbel zegt verder over de Efeze brief: "het is eigenaardig dat er niets persoonlijks in deze brief te vinden is. Er wordt met geen woord gesproken over Paulus die drie jaar in Efeze gewerkt heeft (Hand. 20: 31). Sommigen denken daarom dat deze brief voor een groter aantal gelovigen bestemd is. Wij vinden in deze brief dingen die we niet in andere brieven vinden. De woordenschat en het taalgebruik zijn anders. Toch is deze brief door Paulus geschreven. Waarom zou Paulus het gewoon niet eens anders willen en kunnen zeggen?" Einde citaat.

Ik geloof dat Paulus het niet zomaar anders heeft kunnen en willen zeggen. Hij heeft werkelijk een andere boodschap moeten brengen. Welke dat is kun je vinden in mijn studie: “Beproeft de dingen die daarvan verschillen”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten