Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 2 december 2015

Schepping of evolutie.

Schepping of evolutie.

Mijn nieuwe studie gaat over "schepping of evolutie". Ik heb deze studie gemaakt naar aanleiding van het kinderboek “Het geheime logboek van topnerd Tycho” geschreven door Corien Oranje en Cees Dekker. De meningen over dit boek zijn verdeeld. Ik heb het gelezen en ik vond het een mooi verhaal. Het leest makkelijk en is leuk beschreven. Mijn kleinzoon van 12 heeft het boek al gelezen en vond het ook mooi. Maar hij kwam wel tot de conclusie dat hij zich maar hield bij het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
Het boek doet heel wat stof op waaien op internet.

Enkele linken over dit onderwerp zijn:
http://www.denieuwekoers.nl/evolutiedebat-reden-tot-bescheidenheid
http://www.wijtestenhet.nl/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho-recensie/
http://www.cip.nl/god/september-2015/51888-De-eenzijdigheid-van-het-evolutiedebat
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/prof_cees_dekker_leer_kinderen_datgod_en_evolutiebij_elkaar_passen_1_941548

Ik vond enkele blogs, hieronder weergegeven, die afraden om "Het geheime logboek van topnerd Tycho" te lezen. Dat kan. Maar wees niet al te bang om eens een andere visie te onderzoeken over dit toch wel belangrijke onderwerp. Ik nodig je uit om mijn studie te lezen.
 
http://waardevol-menszijn.blogspot.nl/2015/10/het-geheime-logboek-van-topnerd-tycho.html
http://aline-column.blogspot.nl/2015/11/topnerd-tycho-over-evolutie-en-god.html
http://www.dirkvangenderen.nl/2015/10/09/strijd-om-de-schepping/

In Visie nr. 35 schreef Annemarie in haar column dat zij verdwaalt in de discussie over de evolutie en dat zij boos wordt op de christelijke evolutie klokkenluiders. Zij wil met rust gelaten worden. Met Annemarieke zijn er velen die dit zo ervaren. Natuurlijk kan het zo zijn dat deze onderwerpen onrust kunnen brengen. Waarom eigenlijk? Als ik naar mezelf kijk hebben meerdere onderwerpen bij mij onrust gebracht totdat ik deze onderwerpen grondig ging bestuderen. Ja en dat kost tijd en veel gepeins, maar het is de moeite waard. Als ik dan kom tot een, voor mij bevredigend Bijbels beeld, dan keert de rust weer. Ik houd vast aan wat ik heb gevonden totdat eventueel blijkt dat de Bijbel in de grondtekst andere dingen zegt. Want dat is wel heel belangrijk. Zo heb ik dus verscheidende malen mijn 'mening' moeten herzien. Dat is niet erg. Maar zou ik dan in het vervolg niet beter mijn mond kunnen houden tot dat ik zeker weet hoe het zit? Tja, misschien wel. Maar zal ik ooit zeker weten hoe het zit? Of mag ik groeien en me ontwikkelen. Met deze studie over 'schepping of evolutie' wil ik jullie graag mee nemen in wat ik heb gevonden.

In dit blog las ik:

Gemeenschappelijke factor
Er zijn nog andere variaties en kunstgrepen. Dit zijn de meest voorkomende en vaak de hardnekkigste. Hoewel ze allemaal op een andere manier proberen om de Bijbel met evolutie in overeenstemming te brengen hebben ze allen één ding gemeen: 
het is steeds de Bijbel die moet worden aangepast!”


Is het echt zo dat men bezig is de Bijbel aan te passen? Of kan het zo zijn dat door betere kennis van de grondtekst er een andere uitkomst is? Zelf ben ik meerdere malen van mijn stoel gevallen omdat er in de grondtekst iets heel anders staat dan mij altijd werd uitgelegd. Dan wordt niet de Bijbel aangepast, maar de uitleg van de Bijbel wordt aangepast. En dat is iets heel anders.

21 Oktober heb ik gekeken naar “Heel Nederland kijkt sterren”. Een indrukwekkend programma over de oneindigheid van het heelal. Het is immens groot. Het duizelt van de cijfers met nullen. En 27 november keek ik naar de uitleg van Professor Robert Dijkgraaf over de zwarte gaten. Niet te geloven dat zich zoiets afspeelt in het heelal.

Zijn de schepping en de wetenschap met elkaar in overeenstemming te brengen? Zeker, Gods Woord is waar. Maar ons begrip en uitleg van Gods Woord kan ernstig falen. Natuurlijk kan ook de wetenschap fouten maken. Maar laat ik eerst de hand in eigen boezem steken en onderzoeken of ik Gods Woord wel goed begrijp. En dan meen ik een opening te zien in Genesis 1: 1 over een oudere schepping dan 6000 jaar. Daarover gaat deze studie.

Maar hoe het allemaal ook geweest zal zijn, eens zal ik verder kunnen kijken dan ik nu kan. In Job 14: 12 lees ik dat de op een gegeven moment de hemelen er niet meer zullen zijn. En verder lees ik in Openbaring 6: 12 – 14:

Openb.6: 12 - 14 12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, 13 en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. 12 En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt.

Het is maar de vraag of alle formules gemaakt door wetenschappers, om de verschijnselen in het heelal te meten, dan nog wel kloppen.

De aanschaf van het boekje “Het geheime logboek van topnerd Tycho” was bijzonder. Ik heb het gekocht in een evangelische boekwinkel wat ik logisch vond vanwege de christelijke auteurs van het boekje. Maar het boek lag niet in de winkel. Het was verbannen naar een achterkamertje vanwege de uitleg over de evolutie. Ik mocht het boekje inkijken en kreeg er een krantenknipsel bij met daarin uitgelegd de bedenkingen tegen het boekje en de evolutie theorie. Het moest mij waarschuwen, maar het wekte mijn nieuwsgierigheid nog meer. Ik waardeer de voorzichtigheid omtrent het boek. Het gaat per slot van rekening om onze kinderen en kleinkinderen.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten