Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 13 december 2015

Zwijgt God?

Zwijgt God?

Het is een verlangen van gelovigen, dat God spreekt. Velen zouden wel eens willen weten hoe God over een aantal vraagstukken denkt of wat Zijn wil is voor hun leven. Vaak ervaart men dat men geen antwoord op vragen krijgt. Maar is het werkelijk zo dat God zwijgt? Of begrijpen we Hem verkeerd? Mogelijk wordt niet het evangelie gebracht wat bij deze tijd hoort. Evangelie betekent naast blijde boodschap ook 'juiste boodschap' zo werd uitgelegd op blz. 6 in het boekje “Schepping en herstel” geschreven door H. Slagter.

In de pinkstergemeentes leren voorgangers ons dat God spreekt door profetieën, wonderen en dromen. Op de site van Dirk van Genderen las ik een profetie die een 90 jarige Noorse vrouw in 1986 uitsprak over de tijd van nu. Dit spreekt veel mensen aan, zo zag ik in de commentaren. God heeft volgens hen gesproken.

Om God te horen spreken ging Journalist Rick Timmerman met zijn vrouw in een klooster schrijft CV Koers. Ze zochten de stilte op zodat God de gelegenheid krijgt om te spreken. Rick voelt dat God harder zwijgt dan anders maar dat Hij er is. In het klooster vindt Rick Christus Die moest lijden aan het kruis.

Maar als ik nou niet in de gelegenheid bent om naar een klooster te gaan? Zou ik dan God nooit horen spreken? Gelukkig wel. In de Hebreeën brief lees ik:

Hebr.1: 1 Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

Ik mag weten dat Christus door Gods Woord tot mij spreekt. En dat Woord kan iedereen lezen. Daarvoor hoef ik niet perse naar een klooster. God kan overal tot mij/ons spreken. Dat is het mooie van deze tijd. Er is geen priester o.i.d. nodig die als tussenpersoon fungeert.

Eind deze maand denken we massaal aan de geboorte van de Here Jezus. Dat was een spreken van God na ongeveer 430 jaar zwijgen. Toch begrepen maar weinigen dit spreken. Ook omdat ze andere verwachtingen hadden van Gods spreken. Men verwachtte een Koning, de Messias, maar geen baby in een stal.

Waar is mijn verwachting op gericht? Wat is het mooi dat ik met anderen of persoonlijk mag zoeken in Gods Woord naar Zijn spreken. Ik mag zoeken naar Gods plannen en bedoelingen met Zijn schepping en de eeuwen. En als ik zoek zal ik vinden. En ik mag over datgene wat ik gevonden hebben spreken of schrijven zodat ook anderen met mij mee kunnen zoeken. Ik mag spreken over Christus, die als baby op deze aarde kwam maar de Verlosser van deze wereld werd. Zwijgt God? Zeker niet.

En mijn persoonlijke vragen? Daarmee mag ik ook naar God gaan, Die mij heeft uitgerust met verstand. Dat verstand kan ik gebruiken om antwoorden te zoeken en keuzes te maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten