Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 31 januari 2016

Het geheimenis van Christus.

Het geheimenis van Christus.

Kol.2: 2, 3 2 opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, 3 in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

1Tim.3: 16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Nog steeds had ik moeite met het begrijpen van het 'geheimenis' van Christus. Christus was toch bekend? Velen hadden Hem gezien met zijn wonderen en tekenen. Er was over Hem geschreven. Hoe kon Hij dan nog een geheim zijn?

In brochure 12 van Levend Water, door D. van Zuijlekom, las ik:
In Timotheüs 3: 16 wordt ons in één zin het geheimenis van Christus onthuld. Christus was verborgen. Hij was het geheimenis van God, (Col.2: 2, 3). Hij was wel aangekondigd door de profeten en andere schrijvers van het Oude Testament, maar men kende Hem nog niet. Hij was nog een geheimenis.”

Het kwartje viel bij mij. Natuurlijk, ze zagen Christus zonder Hem echt te kennen. Ze vonden Zijn wonderen en tekenen prachtig, maar begrepen niet echt wat Hij kwam doen. En toen viel aan het einde van Handelingen het doek.

D. van Zuijlekom schrijft verder:
Maar Christus is geopenbaard geworden door Zijn vleeswording, door Zijn lijden en sterven, door Zijn opstanding en door Zijn opname in heerlijkheid.”

Soms gebeurt het dat een geheimenis ineens heel dicht bij komt en duidelijk wordt. Want hoe lang lees ik deze verzen nu al niet. Wat is het mooi dat ik dit Geheimenis mag kennen, aanvaarden en trachten te begrijpen. En dat ik dit Geheim mag delen met anderen in deze steeds woeliger wordende tijden.Kol.1:27 Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Ik realiseer mij dat ik deze tekst vorige maand ook heb geciteerd.
Mooi thema. CHRISTUS!
Vorige maand was Hij mijn Hoop. Nu is Hij mijn Geheimenis in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.

1 opmerking: