Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 20 april 2015

Leven wij in de tijd van Handelingen?

Leven wij in de tijd van Handelingen? 

Dat is de grote vraag. Moeten/kunnen wij terug naar Handelingen? En dan bedoelt men vaak Handelingen 2 waar geest werd uitgestort op de 120 discipelen. Dit spreekt tot onze verbeelding. Er gebeurt iets. Er is actie en er is verandering zichtbaar. Er zijn wonderen. Dat dit nu niet zo is vindt men een teken van ongeloof en lauwheid. Dus we moeten terug naar het begin en dat is Handelingen.
Maar klopt dit wel? Is het gebeuren in Handelingen het beginstadium van de Ene Gemeente van Christus waarvan Christus het Hoofd is? Ik geloof van niet en dat probeer ik te laten zien in de studie: Levenwij in de tijd van Handelingen”:


Hieronder heb ik twee teksten naast elkaar gezet. De geel gekleurde tekst is geschreven door Paulus tijdens Handelingen. De turkoois gekleurde tekst erna.


Geschreven in 49 na Chr. Geschreven in 60 na Chr.
Gal.3: 8 En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.
Ef.3: 3, 5, 6 3 dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft , 5 dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, 6 namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie,


In Galaten 3: 8 wordt gezegd dat in de Schrift, Gods Woord, aan Abraham is verkondigd dat de volken, heidenen gezegend zullen worden in hem. Dit is geen geheimenis. Het was bekend.


Maar in Efeze wordt duidelijk gesproken over een geheimenis wat niet in andere tijden, dus ook niet in de Schrift, bekend was. Dit geheimenis wordt op moment van schrijven geopenbaard. En er wordt geopenbaard dat de volken, heidenen mede-erfgenamen zijn van hetzelfde lichaam. Is dat hetzelfde als gezegend worden in Abraham? Ik meen van niet.


Wanneer heeft Paulus deze openbaring ontvangen? Mogelijk schrijft hij over deze openbaring in de 2e Korinthe brief. Hij schrijft daar dat hij woorden heeft gehoord die hem als mens niet geoorloofd is om uit te spreken. Mogelijk heeft hij dit wel mogen doen toen duidelijk werd dat Israël zich niet als volk zou bekeren en het heil naar de heidenen ging zoals in Handelingen 28: 26 – 28 staat.


2 Kor.12: 4 dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.


Ik geloof dus dat Paulus twee bedieningen heeft gehad. De eerste was voor het volk Israël en door hen voor de heidenen. De heidenen werden geënt op het volk Israël, zo lees ik in Romeinen 11.


Bij de tweede bediening richtte Paulus zijn boodschap rechtstreeks tot de heidenen. Het volk Israël was Lo-Ammi geworden. Zij hadden nu geen speciale bediening meer naar de volkeren toen. Zij werden nu zelfs ingelijfd onder de volkeren. Het is goed om de dingen die verschillen te onderscheiden.


Aanvullend op dit onderwerp is de studie op de site "Vrienden van Israël". 


2 opmerkingen: