Welkom op mijn blog.

Welkom op mijn blog. In 2014 ben ik begonnen met bloggen. Het maken van Bijbelstudies is voor mij belangrijk. Alleen horen en lezen beklijft niet. Het begrijpen gaat het beste door in het onderwerp te duiken en het op te schrijven. Ik besloot om het bestudeerde niet voor mezelf te houden maar te delen. De studies staan allemaal rechts op dit blog. Ze gaan over Bijbelse onderwerpen die mij aanspreken.

Verder probeer ik elke maand een blog te plaatsen. Zo'n stukje schrijf ik in eerste instantie voor het blad van de kerkelijke gemeenschap waar ik neer toe ga. Als het daar is verschenen deel ik het hier. Zo vang ik twee vliegen in één klap. De onderwerpen zijn uit Gods Woord, tijdschriften of gaan over persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen. Ik nodig je uit om rond te snuffelen in mijn studies en je voordeel er mee te doen. Je mag ze gerust kopiëren of delen maar dan wel graag met vermelding van de bron. Succes met studeren. Het staat je vrij om te reageren.


donderdag 27 juni 2019

Bijbel en wetenschap.


Bijbel en wetenschap.

Al eerder schreef ik over dit onderwerp. In het verleden meende ik dat deze combinatie onmogelijk was. Maar de laatste jaren boeit dit mij temeer omdat twee van onze kinderen en een schoonzoon natuurkundigen zijn.

Ik heb notities gemaakt heb van de uitzendingen “Andries en de wetenschap” uitgezonden in december 2018. Andries sprak met vijf wetenschappers over geloof gecombineerd met de wetenschap. Bovendien stelde Andries een vraag over het lijden in deze wereld. Maar daarover zal ik in een ander blog schrijven.

In de 1e uitzending sprak Andries met prof. dr. William D.Phillips. Hij is geboren op 5 november in 1948. Prof. dr. Phillips is hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Maryland. Hij ontving in 1997 de Nobelprijs voor natuurkunde voor de ontwikkeling van methoden om atomen af te koelen en te vangen met laser. 

Voor Phillips is geloof een historische waarheid. Hij hecht veel waarde aan Hebreeën 11: 1. Toch zegt hij dat er niets is, ook de wetenschap niet, wat bewijst dat God bestaat. En er is ook niets wat de wetenschap en de fundamentele constanten van de natuur bewijst. Maar hoe zou zo'n mooie wereld zomaar uit het niets zou kunnen ontstaan?

In de 2e uitzending sprak prof. dr. Cees Dekker. Hij is geboren op 7 april 1959. Cees is hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft en sinds 2006 tevens universiteitshoogleraar. Hij ontving onder andere de Spinoza prijs. Hij is bezig leven te maken uit levenloos materiaal. Dat heet nanotechnologie. Cees verteld dat dit naadloos past in zijn religieuze overtuiging. Je mag je verstand gebruiken om de schepping te onderzoeken. Hij maakt absoluut geen mens. Het onderzoek kan gebruikt worden ten dienste van de mens in de gezondheidszorg. 

Hoe kan hij als wetenschapper geloven in een God? Cees vertelt dat hij wel een poosje heeft getwijfeld. Maar de relatie met God heeft innerlijke vrede gebracht. Toch, atheïsme is zinloos, dan besta je uit atomen. De mens is meer dan dat. Er is gevoel. De mens heeft een bewustzijn. Kan er ook geen God zijn? Cees vindt dat alle wetten die er zijn naar God wijzen. Het religieuze wereldbeeld past beter bij alle wetten die er zijn.
Is er bewijs van God om ongelovigen te overtuigen? Volgens Cees niet. God heeft voor deze manier gekozen om Zichzelf te laten zien. Maar God is zeker zichtbaar in de natuurwetten.

Cees gelooft in wonderen. De natuurwetten zijn al een wonder op zich, maar er zijn ook nog extra wonderen. Cees gelooft in de opstanding van Christus uit de dood.

In de 3e uitzending sprak prof. dr. Heino Falcke.  Hij is geboren in 1966 en is hoogleraar astrofysica.  Heino heeft de Spinoza prijs gekregen in 2011.
Heino vertelde dat hij veel geplaagd is op school, ook toen hij christen werd. Hij had boosheid tegen mensen die hem pijn hadden gedaan. Nu kan hij daar nu mee naar God gaan, God luistert. Heino vindt dat geloof niet te bewijzen is, maar dat je ziet dat het werkt. Dat ervaart hij heel sterk. Zijn boosheid is verdwenen.
In de wetenschap wil men bewijzen. Toch gebruikt men ook 'gevoel' dat het werkt. Het bewijs is niet gemakkelijk te herhalen. Zwarte gaten zijn er alleen op grond van berekeningen. Ze zijn nooit echt gefotografeerd.
Heino zegt verder dat God het meest aanvaardbare bewijs is van de wetenschap. Buiten God zijn er teveel toeval en aannames. Dat er een groot heelal is, is logisch in de schepping. Het getuigd van schoonheid, rijkdom, van Iemand Die veel groter is dan mensen, namelijk God. Hoe Jezus op het water kon lopen? Het zal niet buitende wetenschap om zijn gegaan. Maar Heino heeft het niet gezien. 

In de 4e uitzending sprak dr. Larry Kwak
Dr. Larry Kwak (1959) is een van de grootste kankeronderzoekers in de wereld en werd in 2010 door Time uitgeroepen tot een van de meest invloedrijke personen in de USA. Er is bijna een wondermiddel tegen leukemie bij kinderen.
Larry verteld dat hij op school werd gediskwalificeerd vanwege zijn andere huidskleur en spleetogen. Dit heeft hem sterk gemaakt in de overtuiging om uit te blinken in iets anders, een visie die zijn ouders hem in deden zien. Hij kon namelijk goed leren.

In zijn jeugd had Larry veel vragen over de zin van het leven. Toen kreeg hij van zijn opa, die christen was, een bijbel. Later kreeg hij van studie genoten te horen dat Christus stierf voor ons en ons verlost heeft. Hij kwam tot geloof en heeft nooit getwijfeld. De wetenschap heeft alleen maar zijn geloof in God de Schepper groter gemaakt.

Larry vindt dat dingen niet bij toeval kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld de aarde staat op een bepaald aantal kilometers van de zon. Als dat 8 kilometers zou verschillen was er geen leven mogelijk. Dat kan geen toeval zijn, dit wordt bestuurd door een Schepper. Nog een bewijs is dat er meerder moleculen of reserve systemen in het lichaam zijn. Zouden dat er twee zijn, dan kan dit nog toeval zijn. Maar het zijn er minstens 4 á 5. Dat is geen toeval.

Deze punten worden bestreden in het blog van Dhr. Korthof. Ik kan de verschillen niet beoordelen omdat ik er geen verstand van heb.

Evolutie is niet 100 % zeker. Want niemand weet hoe de eerste cel is ontstaan. Niemand heeft nog zo'n cel kunnen maken, zelfs geen kankercel.
Larry gebruikt zijn van God gekregen talenten. Hij ervaart Gods Hand in zijn werk. Er is een patiënt genezen van kanker die het onvoldoende geteste medicijn, als eerste, mocht ontvangen tegen haar vorm van kanker. Ze is nu al 20 jaar geleden genezen terwijl zij ten dode stond opgeschreven.
Wetenschappers zeggen dat leven een biologisch proces is, maar dat is geen antwoord op bijvoorbeeld immoraliteit. Het christendom is superieur aan andere godsdiensten omdat God in Christus afdaalde naar deze wereld en ons tegemoet kwam. Dat doet geen enkele andere godsdienst. Overal moet gepresteerd worden.

In de 5e uitzending sprak prof. Rosalind Picard
Prof. Rosalind Picard is hoogleraar Media, Art and Sciences aan MIT (Boston). Zij was ooit atheïst. Ze wordt gezien als een van de meest innovatieve wetenschappers in de USA. Rosalind is in 1962 geboren en geadopteerd. Haar biologische moeder was een 17 jarige studente en haar vader een getrouwde man.

Rosalind werkt met gedetecteerd menselijke emoties op computers d.m.v. logica. Het is haar droom om depressies te voorkomen, door te kijken of het met mensen al slechter gaat voordat de depressie uitbreekt om vroegtijdig hulp te bieden. 

Rosalind vertelt dat ze vanaf haar 12e atheïst was. Haar adoptie ouders waren christen maar deden daar niets mee. Rosalind dacht negatief over christenen, ze vond ze dom. Ze kwam op 14 jarige leeftijd in aanraking met een jong hip gezin die christen waren. Dat doorbrak haar negativisme. Het gezin geeft haar het advies om spreuken te lezen. Daarin vond Rosalind veel wijsheid en ze was verrast. De Bijbel was slimmer dan zij. De Bijbel sprak als het ware tot haar en er kwam een lange innerlijke strijd. Toen ontmoette ze een leuke slimme christen jongen waarmee ze goed kon praten. Hij kon antwoord geven op al haar vragen. Ze had veel vooroordelen over het christendom. Ze kreeg archeologisch en historisch bewijs voor het christendom. Ze wordt christen en alles wordt dieper en mooier in haar leven.

Verder zegt ze dat Newton een christen was, zoals nog veel meer wetenschappers. En waarom zou je naar wetenschap zoeken als dat zinloos is? De Bijbel is goed gedocumenteerd, beter dan veel recht zaken.

Mede wetenschappers.
De mede wetenschappers van deze beroemde vijf stelden de vraag hoe het kan dat een slimme intelligente wetenschapper gelooft in God. Ze geven, vond ik, daarmee eigenlijk aan dat intelligentie en geloof in God niet samen kunnen gaan. Ze zeggen in wezen dat geloof in God dom is, toch? Tja, het kan natuurlijk altijd erger.
Het leek of deze vijf wetenschappers zich daar niets van aan trokken. Zij hechtten waarde aan de Bijbelse maar ook aan aan de wetenschappelijke feiten. Wat mij trof was dat deze geleerde mannen zomaar onbekommerd getuigden van hun vertrouwen en geloof in God en de Bijbel. Dit was voor mij een opsteker omdat mij gezegd is dat het niet meer van deze tijd is om te geloven in de wonderen van de Bijbel. Ik heb me daardoor zeker dom gevoeld.

Kritiek op deze uitzendingen.
Ik vond op internet een site met kritiek op met name de uitzending van Cees Dekker. Maar eerlijk gezegd heb ik ook kritiek op de schrijver van die site. Ik vind dat deze man nogal overtuigd is van zijn eigen gelijk en naïef schrijft over deze geleerde gelovigen in de meerdere blogs over deze uitzendingen. Volgens mij blijft het wederzijds verstaan lastig en misschien wel onmogelijk, omdat de denkwijzes uit verschillende bronnen komen.

Kritiek op 'geloven' en gelovigen is niet van vandaag. Dat heb ik zelf ook meegemaakt en daarvan zeg ik achteraf dat deze kritiek mij ten goede heeft gevormd. Toch wil kritiek van andersdenkende niet zeggen dat geloven in een onbewijsbare God onzin is. Geloven is wat mij betreft niet vaag, maar een innerlijke overtuiging dat God er is en dat Hij Zoon geworden is om deze wereld te verlossen van de zonde: Johannes 1: 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Daarvan wordt getuigd in de Bijbel, in de Evangeliën, door de discipelen. Maar dit zal waarschijnlijk voor die andersdenkenden geen hout snijden. Mogelijk is wederzijds respect het uiterst haalbare.

Desalniettemin mag ik mij vasthouden aan:
1 Korinthe 1: 18, 21 18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. 21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

4 opmerkingen:

 1. It is wonderful that we can know thinks by faith in the God who reveals Himself.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoe gaat het met je: in de zomer. In de warmte.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het gaat goed met mij. Vandaag zit ik binnen vanwege de warmte. Ik heb mijn vrijwilligerswerk afgezegd. Ik ben niet erg actief en dus is het uit te houden. Heb even fijn met mijn zus gebeld. Ik heb kunnen werken aan een studie. Voor kamperen is het te warm. Fietsen doe ik alleen 's morgens vroeg. Dan is het goed te doen. Jij een goede vakantie gewenst. Hopelijk is de warmte snel weer weg.

   Verwijderen