Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 23 december 2018

Zinvolle kerstdagen

Zinvolle kerstdagen.

Tja, ik vermoed dat het ook voor jullie zo is, dat dit jaar is omgevlogen. Komt dat omdat we zo druk zijn, of omdat er zoveel gebeurt? Hoe het ook zij, het gaat zo.

Afgelopen tijd hebben mijn man en ik nagedacht over 'de zin van het leven'. Dit naar aanleiding van artikelen in de Volkskrant. Journalist Fokke Obbema, die een hartstilstand kreeg op 1 april 2017, ging ruim een jaar later in een reeks interviews op zoek naar de zin van het leven. Het is bijzonder te lezen hoe mensen, meestal zonder geloof in God en Christus, de zin of geen zin, van het leven invullen.

Als ik dan nadenk over de zin van mijn leven dan ligt dat besloten in het besef van het bestaan van God. Hij is de Schepper. Ik ben een onderdeel van deze prachtige kunstige schepping. God is ook de bestuurder Die alles in deze wereld in Zijn Handen heeft. Ik mag er eeuwig een plekje innemen. Ook al begrijp ik de gang van zaken lang niet altijd, ik weet dat God met Zijn plan bezig is en zal ingrijpen daar waar de mens er een potje van heeft gemaakt.

Zo geloof ik in de maagdelijke geboorte van de Here Jezus. En het gaat verder met het lijden, sterven en de opstanding van Christus. God kwam als Mens op deze aarde om tot ons mensen te spreken. Ik lees in: 
Johannes 3: 16, 17 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.Zondagavond 9 december trad er in het programma van “Podium Wittemanhet Nationaal koor “Anúna uit Ierland op. Al deze enthousiaste jonge mensen zongen a capella een prachtig lied over de geboorte van Christus uit de maagd Maria. Zij zongen onder anderen over Genade en dat God mens is geworden.

De tekst van het lied is:

Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De tijd van genade is gekomen, waar wij naar verlangden. Liederen van vreugde, laat ons die eerbiedig offeren.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
God is mens geworden, terwijl de natuur zich verwondert. De wereld is vernieuwd, door Christus die regeert.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
De gesloten poort van Ezechiël wordt doorgegeven. Vanwaar het licht is opgegaan wordt het heil gevonden.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.
Laat dus onze vergadering reeds in reinigingstijd lofliederen zingen, de Heer prijzen; heil onze Koning.
Refrein: Verheugt u! Verheugt u! Christus is geboren uit Maria de maagd, verheugt u.

In het lied zingen ze over de gesloten poort. Omdat ik dat niet begreep ben ik op zoek gegaan. En ik vond iets, waar het op zou kunnen slaan in: 
Ezechiël 46: 1, 3, 4 1 Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden. 3 De bevolking van het land moet zich op de sabbatten en op de nieuwemaansdagen neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE aan de ingang van die poort. 4 Het brandoffer dat de vorst de HEERE aanbiedt, zal op de sabbatdag bestaan uit zes lammeren zonder enig gebrek en een ram zonder enig gebrek,

Het verraste me totaal dat dit lied werd uit gezonden. Het werd op de TV ondertiteld. Je vindt het lied hier na 20 minuten. Ik heb het gezocht op You Tube, maar heb het daar niet kunnen vinden. Maar zo mooi dat alle kijkers van dit ondertitelde lied konden genieten.

Verder wil ik jullie mooie kerstdagen en een vredig nieuwjaar toewensen.

Als je nog meer wil lezen over kerst dan kan dat op de volgende blogs:

2014 2015 2016 2017
1 opmerking: