Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 29 december 2014

Overheden en machten in de hemelse gewesten.

Overheden en machten

Efeze 3: 10 -11 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, 11 volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.

De afgelopen tijd heb ik mij verdiept in de oorsprong en het einde van Satan. Het resultaat daarvan kun je lezen in de studie: “Alverzoening: ja. Alverlossing: nee.”

In de brochure “Levend water” nummer 22: "Satan de vorst der duisternis" las ik op blz. 31 dat Satan vanaf zijn val uit de hemel geen gezalfde meer was. Dat werd de zoon van God, de Here Jezus Christus. Ook was Satan niet meer Gods verzegelde standaardmaat (dit betekend: patroon, model). Deze maat zou gevormd worden door Christus en Zijn Samen Lichaam. In de brochure staat verder: “Als wij de diepte van deze rijkdom zien, dat wij toegang tot God de Vader hebben en dat wij in zo'n heerlijke staat in Christus zijn gezet voor Gods troon, dan kunnen wij begrijpen dat Paulus hierna uitroept:

Efeze 3: 14 Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, 

De apostel Paulus raakt de diepte van deze rijkdom direct al in Efeze 1:4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde."

Toen ik dit op een ochtend las werd ik geraakt. Wat een mooie boodschap voor ons. Ik kan eigenlijk niet begrijpen in wat voor een positie wij als Gemeente geplaatst zijn. Ik heb mij voorgenomen om in dit nieuwe jaar mij te bezinnen over die heerlijke positie in Christus.

Hoe zit dat met die overheden en machten? Ik lees namelijk in:
Hebreeën 4: 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 

Voor ons is Christus geen Hogepriester, maar dit vers zegt wel dat Hij de Hemelen is doorgegaan, daar waar de overheden en machten zijn. En nu is Christus daar en laat zien dat de Gemeente, Zijn Lichaam, bij Hem hoort en deel heeft aan Hem. Christus toont de overwinning.
Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Zijn die overheden en machten goede of boze engelen? Zeker ook boze engelen, want ik lees in Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Als ik probeer na te denken over die boze machten dan weten zij dus al dat hun kansen verkeken zijn. En dat mogen wij ook weten als we Efeze 6: 10 – 20 toepassen in ons geloofs leven. Gods zegen voor het nieuwe jaar in de strijd die al overwonnen is.
5 opmerkingen:

 1. Best wel pittige thema's maar wel goed om er dit jaar mee bezig te zijn. Ik hou je blog in de gaten.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dank je wel voor je reactie. Ja, het is inderdaad een pittig thema. Die overheden en machten zie je niet, maar ze zijn er wel. En door zo persoonlijk met de Efeze brief bezig te zijn hoop ik dat ik er steeds meer van ga begrijpen. En ik heb het ook over 'het samen lichaam'. Dat woord komt voor in Efeze 3: 6. In de grondtekst staat 'sussomos'. Terwijl in 1 Kor.12: 27 en Rom.7: 4 gesproken wordt over 'lichaam' 'soma' van Christus. Dat woordje 'sus' geeft dus 'samen' aan. Wij zijn nu het 'samen' Lichaam van Christus. En dit 'samenlichaam' toont Christus, zo stel ik me voor, trots aan de overheden en machten in de hemelse gewesten. Ik vind dat mooi en bijzonder. Wil je meer weten over dit 'samenlichaam' dan kun je dat vinden in: http://levendwater.org/brochures/lw06/Het%20Samen%20-%20Lichaam.htm

   Verwijderen
 2. De term 'hemelse gewesten' vind je alleen in Efeziërs. Dit boek is betwist. Het pas in het geheel niet in de schrijfstijl van Paulus. Overheden en machten staat in Kollosenzen 2:15 maar die zitten niet in die 'gewesten'.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Dag Anoniem, bedankt voor uw reactie. Ik ben er nog eens mee bezig geweest. Het is inderdaad zo dat de uitdrukking 'hemelse gewesten' zo staat het in de NBG, alleen voorkomt in de Efeze brief. En ik moet zeggen dat ik ook niet kan begrijpen dat er overheden en machten in de hemelse gewesten (dit is in de grondtekst 'epouranios' wat bovenhemels betekent) zijn, waartegen wij moeten strijden. Maar blijkbaar is dit wel zo omdat het in de Efeze brief zo staat.
   Mag ik vragen hoe u komt aan de stelling dat de Efeze brief een betwiste brief is en niet door Paulus zou zijn geschreven?

   Verwijderen
  2. Ik heb als aanvulling nog twee site gevonden over de hemelse gewesten namelijk:
   http://www.amen.nl/artikel/916/de-hemelse-gewesten
   http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=2103

   Verwijderen