Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 17 augustus 2014

God spreekt door Zijn Woord

De Stem van God.

Gen. 12:1, 4  1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. 4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had;

Toen Abraham voor het eerst Gods oproep hoorde diende hij andere goden, zo lees ik in Jozua 24: 2. Toch reageerde Abraham op de Stem van God en deed wat God vroeg. Wist Abraham welke God hem riep om zijn land te verlaten en te gaan naar het land wat God hem zou wijzen? Hoe dan ook, Abraham heeft gehoor gegeven aan die oproep en dat heeft zijn leven drastisch veranderd. Abraham zou rijk gezegend worden door God.

Hoe heb ik Gods Stem verstaan? Voor dat ik geloofde leefde ik mijn eigen leven. Toch vroeg ik mij af of er niet meer was in dit leven en ging ik de Bijbel lezen. Ik begreep niet wat ik las. Behalve één tekst: Mattheus 15:8 ‘Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.’
Deze tekst herkende ik en ik wist dat mijn hart ook ver van God vandaan was. Achteraf zie ik dit als een roepstem van God. Die tekst bleef hangen in mijn gedachten en heeft mij naar de omgang met God doen zoeken. Het heeft mijn leven blijvend veranderd en mij rijk gezegend.

Bij het googlen “hoe verstaan we Gods Stem” merkte ik dat mensen het lastig vinden om Gods Stem te verstaan. Men haalt allerlei voorbeelden uit de Bijbel aan, ook uit het Oude Testament. Mensen zoeken vaak antwoorden op praktische vragen, bv: moet ik verhuizen of welke baan moet ik nemen. Persoonlijk geloof ik dat God ons een eigen verantwoordelijk- heid heeft gegeven wat deze praktische vragen betreft. Voor geloofsvragen ligt dit anders en daarbij komt dus de verwarring voor.

Abraham leefde in een tijd dat God tot de mensen sprak. Soms rechtstreeks of door profeten. Wij leven in een tijd dat God tot ons spreekt door het Woord en speciaal door de latere brieven van Paulus. Dit zijn de brieven: Efeze, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon. Als we dit voor ogen houden kunnen we al een aantal “stemmen” negeren. Toch kan het een zoektocht zijn om Gods stem te horen in en over de genade periode waarin we nu leven. Eén ding is zeker, onze zegeningen zijn hemels.
Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.


Col. 3:1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.


4 opmerkingen:

 1. Reacties
  1. Dag Arlinde, Wat leuk dat je mijn site bezocht hebt. En bedankt voor je vriendelijke woorden.

   Verwijderen
 2. De geschiedenis van God met Abraham heeft mij altijd erg aangetrokken. Ik lees erg graag over.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik begrijp waarom de geschiedenis van Abraham je heeft aangesproken. Dit zal verband houden met "Hoop voor ouders". Als er één voorbeeld is van ouders met hoop, die enorm beproefd werd, dan waren dit wel Abraham en Sara. Maar zij werden gezegend door God ondanks hun fouten en falen. Ja, daar mogen wij ook hoop uit putten.

  BeantwoordenVerwijderen