Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 31 augustus 2014

Spoorzoeken

Spoor zoeken.

In onze vakantie naar Frankrijk hebben we veel gewandeld. Ik ontdekte dat ik het erg leuk vond om met de kaart een route uit te stippelen en al wandelend het pad te zoeken. Ik vertelde dit aan mijn man en zijn verrassende reactie was dat hij vond dat ik dit ook deed met de Bijbel.
Dit gaf mij stof tot nadenken, want mijn man heeft gelijk. Voor een goed verloop van de wandeling moet je de kaart nauwkeurig lezen en opletten op kleine details. Maar het overkomt ons ook regelmatig dat we verkeerd lopen en dat we op een gegeven moment door hebben dat de aanwijzingen ontbreken of niet kloppen. Er zit dan niets anders op om terug te gaan en te zoeken naar het punt waar we het spoor weer op kunnen pakken. Want er is niets zo onbevredigend als dat je de route moet onderbreken, of dat je de mooiste stukjes gemist hebt.
Met het lezen van Gods Woord werkt het ook zo. Het is nodig om de Bijbel te bestuderen en ook te letten op de details en verschillen. En de ervaring in christelijk Nederland leert ons dat er heel veel routes zijn. Maar de vraag is of ze op het juiste eindpunt aan komen en of we alle zegeningen ontdekken.

Vorige keer beschreef ik met welk aanknopingspunt (Mattheus 15:8) mijn zoektocht begon. Er zijn meer aanwijzingen geweest tijdens mijn Bijbelse wandeling. Zo was het voor mij zeker dat God een plan had met Israël. Romeinen 11 was een duidelijke richtingaanwijzer:
Rom.11:26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Ook ben ik nooit vergeten hoe blij en rustig ik werd van een Bijbelstudie over de Colossenzen brief. Toen daarna een gedeelte uit de Korinthe brief werd aangehaald ervoer ik onzekerheid en ontstonden er allerlei vragen in mijn brein waar ik geen raad mee wist. Maar door de uitleg van het verschil tussen de brief aan de Colossenzen en de Korinthiërs, werd de weg door Gods Woord een heel stuk duidelijker werd.

Als ik terug kijk op die zoektocht verwonder ik mij over het spoor wat ik mocht vinden en volgen. De volgende teksten laten zien dat het mogelijk is het Bijbelse spoor tot een goed einde te brengen.

Efeze 5:10, 15, 17 10 en beproef wat de Heer welbehaaglijk is. 15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 17 Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.
Colossenzen 1:9, 10 9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagd, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,




                         


Ik ben ook gaan speuren, in Gods woord, naar wie de Bruid is van het Lam. Maar dat viel me niet gemakkelijk. Eerst heb ik op internet gekeken wat er zoal over geschreven werd. De ene helft van de uitleggers zegt dat de Gemeente de bruid is en de andere helft zegt dat Israël de bruid is. Ik vond sommige uitleggingen moeilijk en heel uitgebreid zodat ik soms niet eens meer wist waar het over ging. Dus is mijn uitdaging om een schematische, duidelijke en korte uitleg te geven over wie de bruid is. En ik mag ook de bedoeling van de Bijbel niet uit het oog verliezen. 

De studie staat hier.

4 opmerkingen:

 1. Ik proef zo je liefde voor God en Zijn Woord in je blog. Mooi om te lezen over jouw speurtocht.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De bruid,zijn dat niet alle gelovigen in de Heere Jezus?

  Let vooral op vers 28

  Galaten 3:
  25 Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
  26

  Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
  27

  Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
  28
  Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw;

  want allen bent u één in Christus Jezus.
  29

  En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het lijkt of Galaten 3: 28 gaat over alle gelovigen. De Grieken worden vaak gezien als heidenen, maar dat staat er dus niet. Bovendien als ik hier gelovige heidenen zou inlezen dan kom ik toch in de knoop met teksten zoals Openbaring 21: 2, 9, 10, 12, 14 en Hebreeën 12: 22, 23. Het gaat in die verzen over Israël en de eerstgeborenen. Zij zijn de Bruid. Zelf las ik Galaten 3: 29 ook altijd als voor mij een heiden. Maar ik ben toch echt niet het nageslacht van Abraham. Dat is het volk Israël. Het blijft belangrijk om tekst met tekst te vergelijken om tot een goede uitleg van de Bijbel te komen. En dan nog kan het erg lastig zijn.

   Verwijderen