Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 6 juli 2014

Groeien in de gezonde leer.

Groeien in de gezonde leer.

Regelmatig krijg ik de vraag of de christengroep, waar ik heen ga, ook groeit. Blijkbaar is dit belangrijk. Op een site van een pinkstergemeente in Arnhem las ik dat er in 1958 naar schatting 12 miljoen pinkstergelovigen in de wereld waren. En in 1996 waren dat er 460 miljoen. Op de site stond verder dat er is een opmerkelijke groei aan de gang is en dat de Pinksterbeweging de snelst groeiende denominatie binnen het christendom is.
Deze 460 miljoen (en het zullen er nu in 2014 nog wel meer zijn) zijn alleen maar de “pinkster” christenen. Er zijn ook nog heel veel “gewone” christenen. Volgens het boekje “Vervolgd om Jezus’ wil” zijn er totaal 1,5 á 2 miljard christenen, pinksterchristenen inbegrepen, op deze wereld.

Ik moet bekennen dat onze christengroep niet erg hard groeit in aantal. Nu is groei betrekkelijk, want het schijnt dat pinkstergemeentes groeien omdat er mensen uit kerken over stappen naar deze groepen. En de kerken lopen dientengevolge leeg.

Ik vind die groei vraag lastig. Om te zeggen dat onze gemeente niet groeit  voelt als falen. Doen we iets niet goed? Waarom groeien we eigenlijk niet? Kan ik persoonlijk iets doen zodat mensen warm voor Jezus Christus?

Paulus had ook last van een slecht groeiende gemeente. Sterker nog, Paulus zegt in 2 Timotheüs 4:16 dat allen hem hebben verlaten.  Misschien moet ik niet te veel letten op uiterlijke groei.


Op dit moment is het mijn verlangen dat wij als christenen het Woord recht gaan snijden.
 2 Tim. 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
Wat is dat, het Woord recht snijden? En hoe weet ik dat ik het Woord recht snijd? Dat weet ik niet zeker, maar op dit moment geloof ik in dat wat ik schrijf.
Ik ben bezig om een studie te maken over de bruid. Welke groep gelovigen wordt, is de bruid. Is het Israël of de Gemeente uit Jood en heiden? Als ik internet raadpleeg met zijn diverse sites en verklaringen lijkt het wel een welles / nietes spel.
Hoe kan het toch dat dit zo is? Zijn de teksten niet duidelijk genoeg? Soms lijkt het op een speurtocht om duidelijkheid te krijgen. Die speurtocht ga ik aan wat “de bruid” betreft.

Verder mag ik mij inzetten om te zoeken naar de gezonde betrouwbare woorden.
2Tim. 1:13  Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn.
Tit. 1:9  iemand die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij machte is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook de tegensprekers te weerleggen.
Tit. 2:1  Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past.

Wat zijn die gezonde woorden en wat is die betrouwbare leer?
Ik ben een voorstander van tekst met tekst te vergelijken. Iemand heeft ooit eens tegen mij gezegd dat de Bijbel zichzelf verklaard.

Maar er staat ook in de Bijbel dat er zware tijden zullen aanbreken.
2Tim.3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
2Tim. 4:3  Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.

Mogelijk leven wij in deze laatste dagen. En daar komt nog bij dat satan de overste van deze wereld is, Ef.2: 2.  De pinkstergroei lijkt in tegenspraak met bovenstaande teksten.

Hoe het ook zij, ik mag alles in de handen van God leggen.

Mijn hoop is gericht op de komst van Christus als Koning. Hij zal orde op zaken stellen. En ik houd me vast aan 1 Tim. 2: 4 waar staat dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar heeft God alles aangedaan en dat mag ik doorgeven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten