Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 8 juni 2014

Verzegeld met heilige geest

Op het CIP las ik o.a. :
In tongentaal spreken is mooi, maar ook niet alles. Dat schrijft George O. Wood, een bekend leider van de pinksterbeweging in de VS in Opwekking Magazine. "Als we bij tongentaal stoppen, draagt de pinksterervaring geen blijvende vruchten. Het blijvende bewijs van de doop in de Heilige Geest is de vervulling van Handelingen 1:8. Evangelisatie en zending is het blijvende bewijs van de werking van de Geest. Als dit bewijs ontbreekt en de gemeente vruchteloos is, dan zitten we diep in de problemen." 

In dit stuk wordt tongentaal niet aangeprezen als het bewijs van de doop met heilige geest. Gelukkig.
Maar hier wordt gezegd dat als wij vervuld zijn met heilige geest wij door de kracht van de geest gaan getuigen van Christus. Dat kan ik beamen. Maar wat er aan toegevoegd wordt is dat als wij niet getuigen het bewijs van de werking van de geest weg is en we diep in de problemen zitten. Wat die problemen zijn wordt niet uitgelegd. Bedoelt George O. Wood dat we dan geen kracht hebben en geen bewijs van de doop met geest hebben? Mocht hij dit bedoelen dan ben ik het er niet mee eens op gaat op grond van:

Efeze 1: 13 , 14  13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Wij zijn verzegeld met heilige geest en dit is niet afhankelijk van wat we wel of niet doen.
We kunnen de heilige geest wel bedroeven, maar de kracht van de geest verlaat ons niet. Het zegel wordt niet verbroken.

Maar er is nog een punt in deze redenering die naar mijn idee niet klopt. En dat is de zendingsopdracht in Handelingen 1: 8. Deze opdracht heeft te maken met het nabij gekomen Koninkrijk van God. De discipelen kregen de speciale opdracht om het evangelie van het Koninkrijk te brengen. En daartoe werden ze uitgerust. Bovendien hadden ze 40 dagen onderwijs gehad over de dingen aangaande het Koninkrijk van God lees ik in Handelingen 1: 3. Met deze taak zijn ze begonnen in Handelingen 2. Maar door ongeloof van het Joodse volk kon het Koninkrijk niet opgericht worden. In de toekomst zal opnieuw de boodschap van het komende Koninkrijk klinken. Dan zal dit evangelie gebracht worden door het hele volk Israël, wanneer zij als koningen en priesters er opnieuw op uit trekken om de grote daden van God te verkondigen, zo lees ik in 1 Petrus 2: 9, 10. Wil je meer weten over het pinkstergebeuren lees dan de studie “De doop met heilige geest” op dit blog.

Hebben wij dan geen zendingsopdracht? Wij mogen zeker het evangelie brengen maar wij hebben niet die bijzondere opdracht gekregen zoals de discipelen en het volk Israël.  Wij brengen niet het evangelie van het komende koninkrijk. Wij mogen de boodschap brengen zoals het in Efeze 1: 3-14 staat. Door geloof worden mensen in deze tijd toegevoegd aan het lichaam van Christus, zoals het in Efeze 3: 6 staat. Wij mogen de blijde boodschap brengen zoals het in Johannes 3: 16 – 21 staat.
Lees ook het bericht wat ik hiervoor heb geschreven.


En dan ga ik nu drie weken met vakantie. Kamperen in Frankrijk. De laptop gaat niet mee.Geen opmerkingen:

Een reactie posten