Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

vrijdag 30 mei 2014

Pinksteren


Pinksteren is in het Grieks: pentacosta. Het feest van de ‘vijftigste’ na het pascha.
In Ex. 34:22 staat: ‘het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren’.
Dit Pinksterfeest was oorspronkelijk voor Israël een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst werden bij God gebracht en God werd gedankt met gaven ‘naar dat de HERE uw God u gezegend heeft’ (Deut. 16:10). Zo vierden de discipelen dit feest met allen die in Jeruzalem aanwezig waren.

Maar God had dit keer met het pinsterfeest een speciale boodschap voor de discipelen en door hen, voor Israël. God zou een belofte in vervulling doen gaan.
In Lukas 24: 46 - 49 lees ik dat de Heer tegen de discipelen zegt: 46 Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden”. En zo gebeurde het.

In Handelingen 2: 41 staat dat er op de pinksterdag 3000 mensen het woord aannamen en gedoopt werden. In Romeinen 8: 23 worden deze eerste gelovigen, uit de Joden in Handelingen, de “eerstelingen” genoemd en in Hebreeën 12: 23 spreekt van “eerstgeborenen”.

Als ik dit zo lees dan vraag ik mij af waarom wij het pinksterfeest vieren. Natuurlijk is een extra vrije dag heel prettig. Maar wat hebben wij, gelovigen uit de heidenen (volken) met dit Joodse feest te maken. Wij kunnen er aan denken wat er 2000 jaar geleden is gebeurd. En wij mogen er aan denken dat deze gebeurtenissen in Handelingen een vervolg gaan krijgen in de toekomst en dat het dan werkelijk Pinksteren gaat worden voor het volk Israël.

Toch heeft dit feest een belangrijke plaats in genomen onder christenen.
Men meent dat de gelovigen een “pinkster ervaring” nodig hebben om God te kunnen dienen.
De uitstorting van heilige geest was een bijzondere gebeurtenis in Handelingen 2. God wilde heel graag Zijn plannen uitvoeren met het volk Israël. We weten dat dit plan toen uitgesteld werd. Maar er is hoop voor de toekomst. Misschien al wel heel binnenkort.

Wat kan Pinksteren dan wel voor ons betekenen? In Efeze 1:13 en 14 lees ik: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam,  verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot  de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.
Lees ook mijn studie over "De doop met heilige geest"    

        

1 opmerking:

  1. Mooi stukje. Dank je wel voor het bij elkaar zoeken van deze mooie Bijbelteksten en hun uitleg.

    BeantwoordenVerwijderen