Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 2 februari 2019

OPENBARING 16


Einde der tijden.

Openbaring 16: 17 En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel, vanaf de troon, die zei: Het is geschied.

Doordat ik het boek Openbaring onderzoek, ben ik tegelijkertijd bezig met het overdenken van 'einde der tijden'. 
Daarin ben ik niet de enige.

Vorig jaar heb ik gekeken naar de uitzendingen van “Kijken in de ziel”. In één van die uitzendingen deed dominee Bottenbley de uitspraak dat hij het 'einde der tijden' rond 2030 verwacht.

Op “Wikipediastaat een lijst met voorspellers van het 'einde der tijden'. Daarop wordt o.a. Hal Lindsey vermeld. Ik herinner me dit nog wel, alhoewel ik toen dacht dat het einde in 1981 zou komen. Het valt op dat de lijst van voorspellers tot 1900 korter is dan vanaf 1900. Er wordt steeds vaker voorspeld. 
Zou dat komen omdat we wel steeds dichter bij 'die dag' komen?

Ondertussen is mijn studie over Openbaring 16 af. Het is een heftig hoofdstuk waarin vanuit de hemel in Openbaring 15: 1 de zeven plagen worden aangekondigd. Deze zeven plagen worden in Openbaring 16 uitvoerig beschreven. 

In Openbaring 16: 17 staat aan het eind: “Het is geschied”. In Openbaring 15: 1 staat dat na de zeven plagen een einde aan Gods toorn zal komen. 

Ik hoef er niet aan te twijfelen dat Gods toorn rechtvaardig zal zijn. Ik ben mij ervan bewust dat ik niet half weet hoeveel corruptie en narigheid er is en nog zal zijn op deze wereld. Ik wordt iedere keer weer opgeschrikt door het nieuws over allerlei ellende al dan niet bewust gepleegd. Ook op internet is er genoeg te vinden waarover ik diep treurig wordt zoals op deze site van Franklin ter Horst. Misschien is dit nog maar een druppel op de gloeiend plaat. Zal het milieu nog gered kunnen worden door menselijke goed bedoelde inspanningen als er achter de schermen zoveel 'kwaad' plaats vind? En komt er opnieuw nucleaire bewapening in diverse landen?
                                                     

Als ik met dit alles wordt geconfronteerd kan ik alleen maar belijden en bidden en ben ik dankbaar dat God recht zal verschaffen in deze wereld. 

Ik leef in een tijd waarover Efeze 5: 16 zegt dat de dagen vol kwaad zijn. Tegelijkertijd staat er dat ik de geschikte tijd uit moet buiten en met wijsheid mag wandelen ten opzichte van hen die buiten het Lichaam van Christus zijn. Daarin gaat het, denk ik, niet om grote dingen. Ik ben niet bij machte om het kwade tij te keren. Maar ik kan wel bidden en soms kan ik een heel klein lichtje zijn.

Efeze 5: 16 en buit de geschikte tijd (kairos) uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

Kolossenzen 4: 5 Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit.

2 opmerkingen:

  1. Je hebt nog een paar Openbaring hoofdstukjes te gaan zie ik:). Mooi hoe je dit stukje afsluit, ook hele kleine lichtjes maken verschil in deze soms zo donkere wereld!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Dank je wel voor je reactie. Ja, er volgen nog een paar pittige hoofdstukken. Maar ik ben over de helft:).

      Verwijderen