Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zondag 25 maart 2018

De rietstok.


De rietstok.

Mijn Bijbelstudie over Openbaring vordert gestaag. Hoe verder ik kom hoe meer informatie ik er in wil verwerken. Soms loopt het onderzoeken uit de hand en zie ik door de bomen het bos niet meer. Dan laat ik alle gegevens maar vallen en houd het eenvoudig. In Openbaring 11: 1 stuitte ik op de meetlat (kalamos). Dat blijkt hetzelfde voorwerp blijkt te zijn als de rietstok in Mattheus 27.

Openbaring 11: 1 En mij werd een meetlat gegeven, die op een staf leek. En de engel was erbij komen staan en zei: Sta op en meet de tempel van God, het altaar en hen die daarin aanbidden.

Mattheus 27: 28-30, 48 28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, 29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! 30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd. 48 En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te drinken.


Het verraste mij dat ik uitkwam met mijn zoektocht bij de kruisiging van Christus. In Mattheus 27: 29 wordt de rietstok (kalamon) de Here Jezus als 'staf' in de hand gegeven en in vers 30 wordt een rietstok als een roede gebruikt om Hem te slaan. Daarna gebruikt men, in vers 48, de rietstok om er een spons met zure wijn op te steken zodat de Here Jezus zou kunnen drinken.

Is er een verband tussen deze twee gedeeltes? Ik las hier dat het meten iets zegt over de toekomst van datgene wat gemeten is. En het heeft met 'heiligen' te maken. In Openbaring wordt de tempel van God gemeten. 

Heeft Christus ook niet gezegd dat Hij de tempel is! 

Johannes 2: 19 -21 19 Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. 20 De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en zult hem in drie dagen laten herrijzen? 21 Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam.

Wonderlijk om er over na te denken wat zo'n rietstok voor Christus heeft betekend. Christus, gemeten en te licht bevonden. Maar gelukkig niet voor Zijn Vader. En ik mag, door genade, Zijn offer in mijn leven aanvaarden. Wat een blijdschap en zegen! Het is een voorrecht om hier vaak aan te denken en voor te danken, zeker met de paasdagen.

De foto van het kruis heb ik gemaakt in de Duitse alpen.
Ik wens jullie een gezegende Pasen.

1 opmerking: