Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

dinsdag 14 november 2017

OPENBARING 6

Openbaring 6.

Het openen van de zegels.

Mijn studie over Openbaring 6 is klaar. Het was weer een hele klus, maar langzamerhand mag ik iets gaan begrijpen van dit wonderlijke boek. In dit blog deel ik vast een klein gedeelte van deze studie.


In Openbaring 5: 6 - 9 is er vreugde in de hemel omdat de boekrol kan worden

geopend. Daarna worden in Openbaring 6 zes zegels door het Lam geopend. Dit geeft bepaald geen vreugde maar zal veel ellende te weeg brengen. In de studie van Sebastiaan de Groot lees ik waarom de zegels geopend moeten worden. Het heeft te maken met het bezit van de aarde. Toen God Adam schiep zei Hij in:

Genesis 1: 28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

De heerschappij over de aarde lag in handen van mensen. Maar satan heeft de mensen verleid en zij/wij zijn gevallen voor deze verleiding. Zodoende ligt de heerschappij nu in handen van satan:

Romeinen 8: 20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
Efeze 2: 2a waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,
1 Johannes 5: 19 Wij weten dat de hele wereld in het boze ligt.

In Daniël 12: 4 was het nog niet de tijd om de satan te verslaan en werd de boekrol verzegeld. Maar nu Christus, als Lam de overwinning heeft behaald krijgt Hij in de toekomst het bezit over de aarde terug en zal Hij Koning worden. De wereld ligt nog in handen van satan en moet verlost worden voordat Christus als de wettige erfgenaam kan gaan heersen. Die verlossing zorgt voor oorlog welke wordt beschreven in de zeven zegels, bazuinen en schalen. In Openbaring 20: 10 lees ik van de overwinning over satan.

Openb.20: 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Maar die overwinning is er nog niet. Satan en zijn demonen bevinden zich nu nog in onze atmosfeer, de hemelse gewesten, zo hoorde ik zondag 5 november in de preek. Vandaar Efeze 6.

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

God en Christus hebben gelukkig hun woonplaats boven in de hemelse gewesten. Daar kan satan niet meer komen al wil hij dit wel heel graag. Hij wil nog steeds aan God gelijk worden: Jesaja 14: 12 – 14 12 Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! 13 En zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. 14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste.

De uitwerking van die strijd in de hemelse gewesten zie ik als ik naar het nieuws kijk. En soms hebben ik er persoonlijk mee te maken door omstandigheden of ziekte. Waarschijnlijk heb ik geen idee van de grootheid van deze machten.
Toch zijn er zijn lichtpuntjes. Zo vertelde onze oudste kleinzoon van 14 jaar ons, ergens in juli, dat hij was gestopt met gamen. Gamen is niet zomaar wat leuke spelletjes spelen. Nee dat zijn afschuwelijke spellen. Onze kleinzoon vertelde dit zo terloops met de toevoeging dat het nu wat gezelliger is thuis en dat het ook beter op school gaat. Ik ben er heel erg blij mee. Het is alvast een kleine overwinning over satan. Gamen heeft plaats gemaakt voor wielrennen. En tot nu toe is hij standvastig, maar de strijd is merkbaar. Ik hoop en bid dat nog veel jeugd, maar mogelijk ook volwassenen, dit voorbeeld zullen volgen.

Ik wil dit stukje besluiten met, althans voor mij, de de enorm bemoedigende woorden uit:

Efeze 2: 1 – 8 1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, 2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, 3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, 5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt uit genade bent u zalig geworden 6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, 7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;


2 opmerkingen:

  1. Dank je wel. Ik vind de laatste zin geweldig!

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het is zeker een hele mooie bemoedigende tekst.

      Verwijderen