Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

zaterdag 28 oktober 2017

Het plan van God.


Het plan van God voor ons leven. 

Heeft God een persoonlijk plan met iedere gelovige? Dat is wel wat ik veel tegenkom in tijdschriften. Op mijn computer zocht ik naar: “Gods plan met jouw leven” en ik kreeg een scala aan adviezen en voorbeelden met termen zoals: 'God roept je', 'met mijn God spring ik over een muur', 'God heeft grote plannen met jou leven', 'zoek het plan van God voor je leven' en 'God heeft je gaven en talenten gegeven om te gebruiken'. 

Aha, zou het Gods plan zijn geweest dat ik blog en Bijbelstudies publiceer? Eerlijk gezegd kan ik dat niet geloven. Ik vind het nuttig en leuk om te doen. Het helpt mij om de Bijbel beter te begrijpen. Misschien zou ik toch kunnen zeggen dat God mij die gave gegeven heeft ware het niet dat dit mij verwaand in mijn oren klinkt. Of is dat God de eer geven?

Ik heb gehoord van mensen die de zending ingingen, in opdracht van God meenden ze (soms gestuurd door een 'profetie') terwijl alles mis liep. Het gevolg was een geloofscrisis. Hier word ik verdrietig van. Natuurlijk is het goed om het evangelie te vertellen. Maar de omstandigheden kunnen weerbarstig zijn. Ik geloof dat ik mijn, van God gekregen verstand, mag gebruiken en op weg mag gaan. En als ik mij voed met Gods Woord, dan maakt het niet uit of ik linksom of rechtsom ga. Deze gedachte wordt mooi beschreven op de site van Rutger HeijToch, nu ik in Openbaring bezig ben zie ik duidelijk een plan van God in dat boek. Ja, zelfs in de gehele Bijbel. De basis van dit plan lees ik in: 

2 Petrus 3: 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God wil dat allen behouden worden. Helaas zijn middelen, zoals beschreven in Openbaring, nodig om tot dit doel te komen. Als ik dat niet goed begrijp dan kan het zomaar zijn dat ik tot de conclusie kom dat God niet bestaat omdat ik alleen maar ellende zie. Het vervolg van dit plan vind ik in Openbaring 14: 6 en 7 waar mensen opgeroepen worden om God te vertrouwen en Hem te eren. Dit mag gebeuren met vrees oftewel eerbied en ontzag.

Openbaring 14: 6, 7 6 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7 En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Verder geloof ik dat het plan van God voor Zijn Lichaam, de Gemeente van Christus, onder anderen te lezen is in:

Efeze 1: 3 – 5, 7  3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,

Nadat ik God aanvaard heb als Schepper van Hemel en aarde mag ik weten en aanvaarden dat God IN Christus mij verlost heeft van mijn zonden door het bloed van Christus. Daarna heeft God mij IN Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen. 

Is het niet wonderlijk dat God dit plan met mij en met alle mensen al had voordat God de wereld geschapen heeft? Ik kan dit niet begrijpen, maar mag dit aanvaarden, geloven. Wat een hoopvolle boodschap voor iedere gelovige of je nu de zending ingaat, thuis in het gezin bent, werkt, Bijbelstudie geeft of aan hoort, voorganger bent of stukjes schrijft. 

Met dit plan van God kan ik voor de dag komen.

3 opmerkingen:

 1. Heel mooi en waardevol. Dank je wel Rinske

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind soms dat gelovigen dat plan erg ik-gericht benaderen (zoals ik voorheen ook deed, haha)... Alsof Hij iets geweldigs groot met ons leven moet doen. Of dat wij zelf perse iets spectaculairs voor Hem moeten doen. Soms zijn het juist de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken:).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ja, dat is precies wat ik eigenlijk ook bedoel. Maar ook als er zelfs ogenschijnlijk niets gebeurt gaat God door met Zijn plannen. Het gaat niet om mij.

   Verwijderen