Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

donderdag 10 augustus 2017

OPENBARING 4

Een blik in de hemel.

Openbaring 4: 1 Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden.

Mijn studie over Openbaring 4 is af. In dat hoofdstuk mag ik een blik in de hemel werpen. Ik zie er een troon met daarop “Iemand”. Deze Iemand kom ik als een Mensenzoon tegen in Openbaring 1: 13 – 16. Het is onmiskenbaar Christus. Christus wordt op een bijzondere manier omschreven. Christus ziet er in dit hoofdstuk uit als de stenen jaspis en sardius.


Jaspis

sardius

smaragdEr is een mooie groen gekleurde regenboog rondom de troon, die eruit ziet als smaragd. De groene kleur verwijst naar 'leven' en naar 'genade'. Dan zijn er nog 24 tronen met daarop 24 ouderlingen met witte kleren en gouden kronen. Om de troon zijn 4 wezens. Zij aanbidden de Here God. Een wonderlijk beeld wordt mij hier getoond.

Sommige sites op vertellen mij dat die 24 ouderlingen de opgenomen gelovigen 
van Het Lichaam van Christus of van de kerk  zijn. In mijn visie kan dit niet kloppen. Het Lichaam van Christus, De Gemeente wordt niet opgenomen en er wordt in Openbaring niet over De Gemeente geschreven. Het Lichaam van Christus zal met Christus verschijnen bij Zijn wederkomst. Ik geloof dat de Gemeente leden allemaal gestorven moeten zijn voordat zij kunnen verschijnen met Christus.

De Gemeente wordt heden ten dage door God gevormd in de hemelse gewesten. In de geest is zij daar al. Op een gegeven moment, bepaald door God, zal De Gemeente 'vol' zijn. Iedere individuele gelovige van Het Lichaam van Christus, waarvan ik ook deel uit mag maken, zal de wederopstanding der doden meemaken: 
Filippenzen 3: 11 om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. 

Ik zal dan een lichaam gelijkvormig aan het Lichaam van Christis ontvangen:
Filippenzen 3: 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Dit hemelse Lichaam is als één geheel met Christus: 
Efeze 4: 13, 30 13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Efeze 5: 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Dit Lichaam zal verschijnen bij de wederkomst van Christus en met Hem geopenbaard worden: 
Kolossenzen 3: 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Ik veronderstel dat als er geen Gemeente meer op aarde is en er dan nog mensen tot geloof komen zij tot de bedeling van Het komende Koninkrijk gaan behoren. Er is een mogelijkheid dat De Gemeente in die laatste dagen door overlijden of moord veilig bij Christus geborgen zal worden. Dit zou de betekenis kunnen zijn van 2 Timoteüs 3: 1 waar ik lees over zware laatste dagen:
2 Tim.3: 1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Maar die zware tijden kunnen ook inhouden dat er veel religie is maar niet het vertrouwen wat op het geloof VAN Christus is gefundeerd:
Lukas 18: 8 Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Ondanks dat het in Openbaring niet over de Gemeente gaat geloof ik dat De Gemeente wel bij de ontwikkelingen in Openbaring aanwezig zijn want in Efeze 5: 30 lees ik dat ik vlees en been van het vlees en gebeente van Christus ben. Dus ik ben totaal één met Hem. En als Christus dan geopenbaard zal worden dan zal ik, samen met alle leden van De Gemeente, met hem geopenbaard worden. Een wonderlijke vooruitzicht.

Als de bedeling van De Gemeente is afgelopen neemt God de draad weer op met Israël en zal dit volk, door verdrukkingen heen, tot gehoorzaamheid en bekering komen. Daarover gaat het in Openbaring. Wat een bijzondere periode zal dit zijn.


4 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Ik ben ook onder de indruk van de kleuren van de stenen en het beeld wat dit geeft van Christus.

   Verwijderen
 2. Reacties
  1. Ja, het is een hele studie. Maar ik vind het heel bijzonder om het te kunnen doen. Ik vind Openbaring een moeilijk en vreemd boek. Ik heb het gevoel dat het iets meer voor mij gaat leven door deze studie.

   Verwijderen