Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

woensdag 5 juli 2017

OPENBARING 3

Filadelfia en Laodicea.

Ondertussen heb ik Openbaring 3 bestudeerd en je vindt de studie hier

Ik wil het even over Filadelfia en Laodicea hebben. Deze twee gemeenten leven volgens de meeste uitleggers in onze bedeling naast elkaar. En dan kun je of bij Laodicea of bij Filadelfia horen, de keus is aan jou. De voorkeur gaat uit naar Filadelfia want die gemeente komt er 'goed' af.


Toen ik vroeger in een andere geloofsgemeenschap was, werd er zo nu en dan gepreekt over deze gemeenten. Onze groep dreigde af te dwalen, richting pinkster ideeën. Dat waren 'Laodiceaanse' aangelegenheden. Wij werden opgeroepen om te doen wat staat in: Openbaring 3: 8, 11 8 want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend. 11 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.

Dit sprak mij wel aan. Ik was in die tijd een 'ijverig' iemand en stiekem ging ik er vanuit dat ik op de weg naar Filadelfia zat. De rest van de uitleg begreep ik niet, maar dat gaf niet.

Nu ik met andere ogen naar Openbaring kijk boeit en verwondert het mij uitermate hoe het toch kan dat een zo overduidelijk Joods tekst gedeelte als Openbaring 3, maar ook Openbaring 2, toegepast wordt op de Gemeente, het Lichaam van Christus. Om het te begrijpen moet ik de sites op internet onderzoeken. Er zijn er genoeg. Op de site van “De Eindtijdbode” lees ik onder anderen:

Laodicea: “de Gemeente van de dwaze maagden”.
Filadelfia: “de Gemeente van de wijze maagden”, dit is de uiteindelijke Bruidsgemeente. Openb. 3:10 “zo zal Ik ook u BEWAREN uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal”, namelijk de grote verdrukking. Zijn stem te VERSTAAN en te GEHOORZAMEN is dus nodig opdat wij niet misleid zullen worden en “de boot zullen missen” als de Heer Zijn Bruidsgemeente komt halen om hen te BEWAREN voor de Grote Verdrukking.

Hoewel het zeker in de toekomst zou kunnen dat Filadelfia zal bestaan uit wijze en Laodicea uit dwaze maagden, geloof ik niet dat dit van toepassing is op de Gemeente die het Lichaam van Christus is. De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden staat in Mattheus 25: 1 – 13 en wordt verteld door de Here Jezus in verband met het nabij gekomen Koninkrijk. Dat Koninkrijk kon in de periode van Handelingen nog niet opgericht worden. Maar het zal in te toekomst wel opgericht worden en dan wordt Mattheus 25 ook weer actueel, samen met Openbaring.

Bij de leden van het Lichaam van Christus, waar ik in leef, kan de olie niet op zijn, want ik ben verzekerd van de verzegeling met heilige geest:

Efeze 1: 13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

Er valt nog veel meer te zeggen over Openbaring 3: 10 maar dat vindt je allemaal in mijn studie. Ondanks dat Openbaring niet van toepassing is op het Lichaam van Christus kan ik wel iets persoonlijks uit het onderwijs aan Filadelfia en Laodicea halen. Voordat ik 15 jaar geleden in aanraking kwam met de bijzonder uitleg, waar ik nu regelmatig over schrijf, was ik lauw en bezig koud te worden en dood te gaan. Ik voelde mij arm, ellendig en teleurgesteld. De Bijbel klopte niet. Het wonder was dat mij het goud van Het Geheimenis, beschreven in de latere brieven van Paulus, werd aangeboden en dat ik die deur in mocht gaan. En mijn kroon of krans is reeds voor mij weggelegd. Die kan niemand mij meer afnemen. Ik mocht rust en vrijheid vinden. Ik ben er nog steeds dankbaar voor.

2 Tim. 4: 8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten