Inleiding

Is het zo belangrijk hoe we de Bijbel lezen? Mijn ervaring is van wel. Ik was bijna gestrand in de tegenstrijdigheden in Gods Woord en de verschillende uitleggingen daarover. Staan er dan in de Bijbel teksten die elkaar tegenspreken? Ik heb ze wel gevonden. Neem bijvoorbeeld 1 Korinthe 7,26,29 en vergelijk dat met 1 Timotheüs 5:14. Ik weet wel dat je de teksten in het verband moet lezen, maar dan nog kwam ik er niet uit. In mijn studie "tegenstrijdigheden in de Bijbel" kun je lezen waar ik zoal tegenaan ben gelopen en hoe ik deze vermeende tegenstrijdigheden mag lezen.

In de verzen 1 Korinthe 1:10 en Filippenzen 2:2 spreekt de Bijbel over eensgezindheid. Als ik om mij heen kijk heb ik het idee dat we alles behalve eensgezind zijn. Over het werk van Christus denken we veelal wel hetzelfde, maar er zijn verder veel verschillen en dus ook veel groepen.

In de VISIE van januari 2014 wordt in “slijpsteen” gevraagd of werken aan kerkelijke eenheid verspilde energie is. 61 % vindt van niet, 39 % vindt van wel.

Ik denk dat veel van de verschillen te maken hebben met hoe we de Bijbel lezen.

Wat ik veel hoor en lees is dat wij tegenwoordig leven in en mogen bouwen aan het Koninkrijk van God. De Here Jezus wordt aanbeden als onze Koning. Maar is Christus op dit moment Koning? Hierover kun je lezen in mijn studie "De toekomst van de mens" deel 1 "Het Koninkrijk"

Maar om de bedoeling van het Koninkrijk goed te begrijpen raad ik je aan ook de andere delen van de studie te lezen. Daar vind je dan ook een een uitleg over "de hel", waar ik me aan gewaagd heb. Eén en ander hebben, naar mijn idee, met elkaar te maken.

"De hel" is een onderwerp waar we mee in onze maag zitten. Ongeveer 10 jaar geleden werd daar in diverse tijdschriften aandacht aan besteed. In het blad CV-Koers schreef een bekende Nederlander dat hij zou willen dat er een ander verhaal was dan "de hel". Bovendien werd het "ons nare geheimpje" genoemd.

Waar ik natuurlijk benieuwd naar ben is wat je van de studies vindt.

maandag 29 mei 2017

Pinksteren

PINKSTEREN

Handelingen 2: 16 – 21 16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. 21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Voor de meeste gelovigen zijn dit bekende teksten. Maar wat hebben ze een verwarring voortgebracht. Heel veel mensen lezen dit stukje als hoop voor deze tijd. Er zal nog een 'opwekking' onder de christenen komen. En dan doelt men op vers 16 – 18. Het vreemde is dat de verzen 19 – 21 niet bij deze opwekking horen. Nee, dat gaat over de eindtijd. Maar vers 21 hoort er wel weer bij, toch! Hmm. Hoe leest men de Bijbel?

Handelingen mag ik zien als geschiedenis, maar ook als profetie. Nu ik bezig ben met het bestuderen van Openbaring zie ik dat de beloften uit Handelingen opnieuw in vervulling zullen gaan ondanks dat het al heeft plaats gevonden. Ik mag dit gedeelte helemaal als 'toekomst' lezen. Mooi vind ik het om de lijn te zien van het Oude Testament, zoals Joël en Daniël, via de Evangeliën en Handelingen naar Openbaring.

Wat mij opgevallen is, is dat mensen de Bijbel willen lezen met in hun achterhoofd de vraag: Wat heb ik aan dit tekst gedeelte, hier en nu? Geen wonder dat men dan Handelingen 2 gaat lezen met het verlangen naar een opwekking. Ik heb die vraag zeker ook gehad, maar tegenwoordig lees ik de Bijbel niet meer alleen maar zo. Gods Woord mag mij 'kennis' brengen. Kennis over Wie Christus is en ook over de toekomst. Daar heb ik niet altijd praktisch iets aan, maar wel in 'geestelijke' zin. Zo lees ik in ieder geval dit gedeelte uit Handelingen.
Die 'kennis' is investeren in de toekomst, ook als mijn leven hier op aarde eindigt. Ik mag mij verheugen in die toekomst en dankbaar zijn. 

Kolossenzen 3:15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.

Ik wens jullie mooie pinksterdagen toe.

Lees ook mijn stukjes van vorige jaren.
Pinksteren 2016 
Pinksteren 2015 
Pinksteren 2014 


2 opmerkingen:

 1. De laatste dagen zijn met Pinksteren begonnen (1 Kor 10:11) en zullen eindigen als Jezus terugkomt. Bedoel je het zo? Petrus haalt de profetie in zijn geheel aan ja, en dat terwijl ze nog niet helemaal vervuld was.Mooi dat Petrus afsluit met: "En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden." In mijn studiebijbel staat erbij: Hoewel Petrus' gehoor hierbij aan de God van Israël gedacht zal hebben, bedoelt Petrus met 'de Naam van de Heere':Jezus (zie handelingen 2:36; vgl 4:12) Door Jezus 'Heere' te noemen, wijst Petrus op Zijn Goddelijkheid. Mooi hè?!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Het is zeker mooi dat Petrus Christus "Heere" noemt en daarmee op Zijn Goddelijkheid wijst. Bedankt voor deze waardevolle aanvulling.

   Wat ik verder bedoel met de 'laatste dagen' is dat deze inderdaad zijn begonnen met de uitstorting van heilige geest in Handelingen 2 maar dat deze dagen aan het einde van Handelingen zijn gestopt. Israël heeft zijn Messias niet aangenomen lees ik in Handelingen 28 vanaf ongeveer vers 20. Er is toen een tussenfase gekomen. Het heil ging naar de heidenen zo lees ik in Handelingen 28: 28. Men leert ons wel dat de 'laatste dagen' voortduren vanaf Handelingen tot nu, maar dat zie ik dus niet zo. Wij hebben niet voortdurend in de 'laatste dagen' geleefd, maar in de bedeling van het geheimenis en van de genade zo lees ik in Efeze 3. Die 'laatste dagen' zullen opnieuw aanvangen als de genade bedeling afloopt en God de draad weer zal opnemen met Zijn volk Israël. In het Oude Testament zie je dat de bedeling van genade niet genoemd wordt. Dat komt doordat het 'een geheim' was. In het Oude testament loopt de 'eindtijd' in de profetieën wel achter elkaar door. Dat is zoals jij beschreef in je eerste zin. Ik hoop dat ik nu wat duidelijker ben. Anders hoor ik dat graag. En natuurlijk kun je dit anders zien.

   Verwijderen